Executable Files

# Rozšírenie súboru Celý názov súboru
1 Prípona súboru 0XE F-Secure Renamed Virus Format
2 Prípona súboru 73K TI-73 Application
3 Prípona súboru 89K TI-89 Application
4 Prípona súboru A6P Authorware 6 Program
5 Prípona súboru ACTION Automator Action
6 Prípona súboru ACTM AutoCAD Action Macro Format
7 Prípona súboru AHK AutoHotkey Script
8 Prípona súboru AIR Adobe AIR Installation Package
9 Prípona súboru APK Google Android Package Format
10 Prípona súboru APP Mac OS X Application
11 Prípona súboru APPLESCRIPT AppleScript Format
12 Prípona súboru ARSCRIPT ArtRage Script
13 Prípona súboru ASB Alphacam Stone VB Macro Format
14 Prípona súboru AXF ARM Executable Format
15 Prípona súboru AZW2 Kindle Active Content App Format
16 Prípona súboru BAT Batch Format (executable)
17 Prípona súboru BA_ Renamed BAT Format
18 Prípona súboru BEAM Compiled Erlang Format
19 Prípona súboru BI? LoseThos Binary Executable
20 Prípona súboru CAC DBASE IV Executable
21 Prípona súboru CACTION Automator Converter Action
22 Prípona súboru CELX Celestia Script
23 Prípona súboru CGI Common Gateway Interface Script
24 Prípona súboru CMD Windows Command Format
25 Prípona súboru COFFEE CoffeeScript JavaScript Format
26 Prípona súboru COM DOS Command Format
27 Prípona súboru COMMAND Terminal Command Format
28 Prípona súboru CYW Rbot.CYW Worm Format
29 Prípona súboru DEXE Microsoft Virtual PC For Mac Executable
30 Prípona súboru DLD EdLog Compiled Program
31 Prípona súboru EAR Java Enterprise Archive Format
32 Prípona súboru EBS E-Run 1.x Script
33 Prípona súboru EBS2 E-Prime E-Run Script Format
34 Prípona súboru EHAM ExtraHAM Executable Format
35 Prípona súboru ELF ELF Executable Format
36 Prípona súboru ESH Extended Shell Batch Format
37 Prípona súboru EX4 MetaTrader Program Format
38 Prípona súboru EXE Windows Executable Format
39 Prípona súboru EXE1 Renamed EXE Format
40 Prípona súboru EXEC Unix Executable Format
41 Prípona súboru EXOPC ExoPC Application
42 Prípona súboru EX_ Compressed Executable Format
43 Prípona súboru EZS EZ-R Stats Batch Script
44 Prípona súboru E_E Renamed EXE Format
45 Prípona súboru FARRUN FAR HTML Batch Script Format
46 Prípona súboru FAS Compiled Fast-Load AutoLISP Format
47 Prípona súboru FKY FoxPro Macro
48 Prípona súboru FOX FoxBase FoxPro Executable Format
49 Prípona súboru FPI FPS Creator Intelligence Script
50 Prípona súboru FQY FLAMES (FLARE) Command
51 Prípona súboru GADGET Windows Gadget
52 Prípona súboru GAMBAS Gambas Application
53 Prípona súboru GPE GP2X Video Game
54 Prípona súboru GPU GP2X Utility Program
55 Prípona súboru HMS HostMonitor Script Format
56 Prípona súboru HTA HTML Application
57 Prípona súboru IIM IMacro Macro Format
58 Prípona súboru IJC Java Card Applet Format
59 Prípona súboru IPF SMS Installer Script
60 Prípona súboru JAR Java Archive Format
61 Prípona súboru JAX Java Executable JAR
62 Prípona súboru JSE JScript Encoded Format
63 Prípona súboru JSX ExtendScript Script Format
64 Prípona súboru KIX KiXtart Script Format
65 Prípona súboru KMD ABSTAT For Windows Batch
66 Prípona súboru KSH Unix Korn Shell Script
67 Prípona súboru LO Interleaf Compiled Lisp Format
68 Prípona súboru LS LightWave LScript Format
69 Prípona súboru M3G Mobile 3D Graphics Program
70 Prípona súboru MAM Microsoft Access Macro
71 Prípona súboru MCR 3ds Max Macroscript Format
72 Prípona súboru MEL Maya Embedded Language Format
73 Prípona súboru MEXW32 MATlab Program Executable
74 Prípona súboru MIO MioEngine Application Format
75 Prípona súboru MRC MIRC Script Format
76 Prípona súboru MS 3ds Max Script Format
77 Prípona súboru N Neko Bytecode Format
78 Prípona súboru NDR RightFax Executable
79 Prípona súboru NEXE Chrome Native Client Executable
80 Prípona súboru OAT Google Android RunTime Code
81 Prípona súboru ODEX Google Android Optimized Executalbe
82 Prípona súboru ORE Ore Executable Format
83 Prípona súboru OSX PowerPC Executable Format
84 Prípona súboru OTM Outlook Macro Format
85 Prípona súboru PAFEXE PortableApps.com Program Format
86 Prípona súboru PHAR PHP Archive
87 Prípona súboru PIF Program Information Format
88 Prípona súboru PLSC Messenger Plus! Live Script Format
89 Prípona súboru PLX Perl Executable Format
90 Prípona súboru PPP9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
91 Prípona súboru PPZ9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
92 Prípona súboru PRG Program Format
93 Prípona súboru PS1 Windows PowerShell Cmdlet Format
94 Prípona súboru PWZ Microsoft PowerPoint Wizard
95 Prípona súboru PYC Python Compiled Format
96 Prípona súboru PYO Python Optimized Code
97 Prípona súboru PYZ Python Zipped Executable
98 Prípona súboru PYZW Python Program Format
99 Prípona súboru QIT QIT Trojan Horse Format
100 Prípona súboru QPKG Qnap QTS Application Package Format
101 Prípona súboru QPX FoxPro Compiled Query Program
102 Prípona súboru RBTX NXT Create Pack & Go Package
103 Prípona súboru RBX Rembo-C Compiled Script
104 Prípona súboru RGS Registry Script
105 Prípona súboru RUN Linux Executable Format
106 Prípona súboru RXE Lego Mindstorms NXT Executable Program
107 Prípona súboru S2A SEAL2 Application
108 Prípona súboru SCAR SCAR Script
109 Prípona súboru SCPT AppleScript Script Format
110 Prípona súboru SCRIPT Generic Script Format
111 Prípona súboru SEED Linux Preseed Format
112 Prípona súboru SHB Windows Document Shortcut
113 Prípona súboru SKO Sage Accounting Executable
114 Prípona súboru SXX SAS Stat Studio Module Executable
115 Prípona súboru TCP Tally Compiled Program Format
116 Prípona súboru TMS Telemate Script
117 Prípona súboru U3P U3 Smart Application
118 Prípona súboru UPX Ultimate Packer For EXecutables Format
119 Prípona súboru VB VBScript Format
120 Prípona súboru VBE VBScript Encoded Script Format
121 Prípona súboru VBS VBScript Format
122 Prípona súboru VBSCRIPT Visual Basic Script
123 Prípona súboru VEXE Virus Executable Format
124 Prípona súboru VLX Compiled AutoLISP Format
125 Prípona súboru WCM WordPerfect Macro
126 Prípona súboru WIDGET Yahoo! Widget
127 Prípona súboru WIE WordPress Widget Export Data Format
128 Prípona súboru WINCE Microsoft Windows CE Program Executable
129 Prípona súboru WINDOWSLIVEGROUP Windows Live Mail
130 Prípona súboru WIZ Microsoft Wizard Format
131 Prípona súboru WORKFLOW Automator Workflow
132 Prípona súboru WPM WordPerfect Macro Format
133 Prípona súboru WS Windows Script
134 Prípona súboru WSF Windows Script Format
135 Prípona súboru WSH Windows Script Host Settings
136 Prípona súboru XAP Silverlight Application Package
137 Prípona súboru XLM Excel Macro
138 Prípona súboru XQT SuperCalc Macro Format
139 Prípona súboru XYS XYplorer Script Format
140 Prípona súboru ZL9 ZoneAlarm Quarantined EXE Format