Exekverbara filer

# Filändelsen Fullständigt filnamn
1 Filändelsen 0XE F-Secure Renamed Virus Format
2 Filändelsen 73K TI-73 Application
3 Filändelsen 89K TI-89 Application
4 Filändelsen A6P Authorware 6 Program
5 Filändelsen ACTION Automator Action
6 Filändelsen ACTM AutoCAD Action Macro Format
7 Filändelsen AHK AutoHotkey Script
8 Filändelsen AIR Adobe AIR Installation Package
9 Filändelsen APK Google Android Package Format
10 Filändelsen APP Mac OS X Application
11 Filändelsen APPLESCRIPT AppleScript Format
12 Filändelsen ARSCRIPT ArtRage Script
13 Filändelsen ASB Alphacam Stone VB Macro Format
14 Filändelsen AXF ARM Executable Format
15 Filändelsen AZW2 Kindle Active Content App Format
16 Filändelsen BAT Batch Format (executable)
17 Filändelsen BA_ Renamed BAT Format
18 Filändelsen BEAM Compiled Erlang Format
19 Filändelsen BI? LoseThos Binary Executable
20 Filändelsen CAC DBASE IV Executable
21 Filändelsen CACTION Automator Converter Action
22 Filändelsen CELX Celestia Script
23 Filändelsen CGI Common Gateway Interface Script
24 Filändelsen CMD Windows Command Format
25 Filändelsen COFFEE CoffeeScript JavaScript Format
26 Filändelsen COM DOS Command Format
27 Filändelsen COMMAND Terminal Command Format
28 Filändelsen CYW Rbot.CYW Worm Format
29 Filändelsen DEXE Microsoft Virtual PC For Mac Executable
30 Filändelsen DLD EdLog Compiled Program
31 Filändelsen EAR Java Enterprise Archive Format
32 Filändelsen EBS E-Run 1.x Script
33 Filändelsen EBS2 E-Prime E-Run Script Format
34 Filändelsen EHAM ExtraHAM Executable Format
35 Filändelsen ELF ELF Executable Format
36 Filändelsen ESH Extended Shell Batch Format
37 Filändelsen EX4 MetaTrader Program Format
38 Filändelsen EXE Windows Executable Format
39 Filändelsen EXE1 Renamed EXE Format
40 Filändelsen EXEC Unix Executable Format
41 Filändelsen EXOPC ExoPC Application
42 Filändelsen EX_ Compressed Executable Format
43 Filändelsen EZS EZ-R Stats Batch Script
44 Filändelsen E_E Renamed EXE Format
45 Filändelsen FARRUN FAR HTML Batch Script Format
46 Filändelsen FAS Compiled Fast-Load AutoLISP Format
47 Filändelsen FKY FoxPro Macro
48 Filändelsen FOX FoxBase FoxPro Executable Format
49 Filändelsen FPI FPS Creator Intelligence Script
50 Filändelsen FQY FLAMES (FLARE) Command
51 Filändelsen GADGET Windows Gadget
52 Filändelsen GAMBAS Gambas Application
53 Filändelsen GPE GP2X Video Game
54 Filändelsen GPU GP2X Utility Program
55 Filändelsen HMS HostMonitor Script Format
56 Filändelsen HTA HTML Application
57 Filändelsen IIM IMacro Macro Format
58 Filändelsen IJC Java Card Applet Format
59 Filändelsen IPF SMS Installer Script
60 Filändelsen JAR Java Archive Format
61 Filändelsen JAX Java Executable JAR
62 Filändelsen JSE JScript Encoded Format
63 Filändelsen JSX ExtendScript Script Format
64 Filändelsen KIX KiXtart Script Format
65 Filändelsen KMD ABSTAT For Windows Batch
66 Filändelsen KSH Unix Korn Shell Script
67 Filändelsen LO Interleaf Compiled Lisp Format
68 Filändelsen LS LightWave LScript Format
69 Filändelsen M3G Mobile 3D Graphics Program
70 Filändelsen MAM Microsoft Access Macro
71 Filändelsen MCR 3ds Max Macroscript Format
72 Filändelsen MEL Maya Embedded Language Format
73 Filändelsen MEXW32 MATlab Program Executable
74 Filändelsen MIO MioEngine Application Format
75 Filändelsen MRC MIRC Script Format
76 Filändelsen MS 3ds Max Script Format
77 Filändelsen N Neko Bytecode Format
78 Filändelsen NDR RightFax Executable
79 Filändelsen NEXE Chrome Native Client Executable
80 Filändelsen OAT Google Android RunTime Code
81 Filändelsen ODEX Google Android Optimized Executalbe
82 Filändelsen ORE Ore Executable Format
83 Filändelsen OSX PowerPC Executable Format
84 Filändelsen OTM Outlook Macro Format
85 Filändelsen PAFEXE PortableApps.com Program Format
86 Filändelsen PHAR PHP Archive
87 Filändelsen PIF Program Information Format
88 Filändelsen PLSC Messenger Plus! Live Script Format
89 Filändelsen PLX Perl Executable Format
90 Filändelsen PPP9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
91 Filändelsen PPZ9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
92 Filändelsen PRG Program Format
93 Filändelsen PS1 Windows PowerShell Cmdlet Format
94 Filändelsen PWZ Microsoft PowerPoint Wizard
95 Filändelsen PYC Python Compiled Format
96 Filändelsen PYO Python Optimized Code
97 Filändelsen PYZ Python Zipped Executable
98 Filändelsen PYZW Python Program Format
99 Filändelsen QIT QIT Trojan Horse Format
100 Filändelsen QPKG Qnap QTS Application Package Format
101 Filändelsen QPX FoxPro Compiled Query Program
102 Filändelsen RBTX NXT Create Pack & Go Package
103 Filändelsen RBX Rembo-C Compiled Script
104 Filändelsen RGS Registry Script
105 Filändelsen RUN Linux Executable Format
106 Filändelsen RXE Lego Mindstorms NXT Executable Program
107 Filändelsen S2A SEAL2 Application
108 Filändelsen SCAR SCAR Script
109 Filändelsen SCPT AppleScript Script Format
110 Filändelsen SCRIPT Generic Script Format
111 Filändelsen SEED Linux Preseed Format
112 Filändelsen SHB Windows Document Shortcut
113 Filändelsen SKO Sage Accounting Executable
114 Filändelsen SXX SAS Stat Studio Module Executable
115 Filändelsen TCP Tally Compiled Program Format
116 Filändelsen TMS Telemate Script
117 Filändelsen U3P U3 Smart Application
118 Filändelsen UPX Ultimate Packer For EXecutables Format
119 Filändelsen VB VBScript Format
120 Filändelsen VBE VBScript Encoded Script Format
121 Filändelsen VBS VBScript Format
122 Filändelsen VBSCRIPT Visual Basic Script
123 Filändelsen VEXE Virus Executable Format
124 Filändelsen VLX Compiled AutoLISP Format
125 Filändelsen WCM WordPerfect Macro
126 Filändelsen WIDGET Yahoo! Widget
127 Filändelsen WIE WordPress Widget Export Data Format
128 Filändelsen WINCE Microsoft Windows CE Program Executable
129 Filändelsen WINDOWSLIVEGROUP Windows Live Mail
130 Filändelsen WIZ Microsoft Wizard Format
131 Filändelsen WORKFLOW Automator Workflow
132 Filändelsen WPM WordPerfect Macro Format
133 Filändelsen WS Windows Script
134 Filändelsen WSF Windows Script Format
135 Filändelsen WSH Windows Script Host Settings
136 Filändelsen XAP Silverlight Application Package
137 Filändelsen XLM Excel Macro
138 Filändelsen XQT SuperCalc Macro Format
139 Filändelsen XYS XYplorer Script Format
140 Filändelsen ZL9 ZoneAlarm Quarantined EXE Format