Spreadsheet Files

# Rozšírenie súboru Celý názov súboru
1 Prípona súboru $$S OS/2 Spreadsheet
2 Prípona súboru 123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet
3 Prípona súboru AWS Ability Spreadsheet Format
4 Prípona súboru AWSS Microsoft Works For Mac Spreadsheet
5 Prípona súboru CSVX XML CSV
6 Prípona súboru CWSS ClarisWorks Spreadsheet
7 Prípona súboru DFG Data Flask Grid Format
8 Prípona súboru DIS Oracle Discoverer Workbook
9 Prípona súboru DWK DADiSP Worksheet
10 Prípona súboru ECSV Encapsulated Comma Separated Value
11 Prípona súboru EDX Edraw XML FIle
12 Prípona súboru EDXZ Edraw Compressed XML FIle
13 Prípona súboru FCS First Choice Spreadsheet
14 Prípona súboru FJ3 Lotus 1-2-3 Worksheet Format
15 Prípona súboru FM1 Lotus 1-2-3 Release 2.x Spreadsheet
16 Prípona súboru FODS OpenDocument Flat XML Spreadsheet
17 Prípona súboru GSHEET Google Drive Spreadsheet
18 Prípona súboru JNB SigmaPlot Workbook
19 Prípona súboru KS Microsoft Works Spreadsheet Format
20 Prípona súboru KSP Calligra Sheets Spreadsheet
21 Prípona súboru LGX Logistix Spreadsheet Format
22 Prípona súboru NAM DMAP Spreadsheet Format
23 Prípona súboru NB Mathematica Notebook
24 Prípona súboru NMBTEMPLATE Numbers Spreadsheet Template
25 Prípona súboru NUMBERS Numbers Spreadsheet Format
26 Prípona súboru NUMBERS-TEF Numbers ICloud Document
27 Prípona súboru ODS OpenDocument Spreadsheet
28 Prípona súboru OGW OriginLab Worksheet
29 Prípona súboru OTS OpenDocument Spreadsheet Template
30 Prípona súboru OTW Origin Worksheet Template Format
31 Prípona súboru PMBAK PlanMaker Backup Format
32 Prípona súboru PMDX PlanMaker Spreadsheet Format
33 Prípona súboru PMV PlanMaker Spreadsheet Template
34 Prípona súboru PMVX PlanMaker Spreadsheet Template Format
35 Prípona súboru QPW Quattro Pro Spreadsheet
36 Prípona súboru QVO QlikView Table
37 Prípona súboru RS1 RETScreen Spreadsheet
38 Prípona súboru SDC Apache OpenOffice Calc Spreadsheet
39 Prípona súboru SIAG SIAG Spreadsheet Format
40 Prípona súboru SILK Microsoft Excel Symbolic Link Format
41 Prípona súboru SKY Microsoft Multiplan SYLK Spreadsheet
42 Prípona súboru SLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Template
43 Prípona súboru SLS4 Microsoft Excel 4 For Mac Template
44 Prípona súboru SLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Template
45 Prípona súboru SLS8 Microsoft Excel 98 For Mac Template
46 Prípona súboru SPW SLIM-Master Plan Workbook
47 Prípona súboru STC OpenOffice.org Calc Spreadsheet Template Format
48 Prípona súboru SWSS ClarisWork Spreadsheet
49 Prípona súboru SXC StarOffice Calc Spreadsheet
50 Prípona súboru SXLS Sealed Excel Spreadsheet
51 Prípona súboru SXLSX Sealed Microsoft Excel 2007 Worksheet
52 Prípona súboru SYK Microsoft Excel Symbolic Link Format
53 Prípona súboru UOS Uniform Office Spreadsheet
54 Prípona súboru WB0 Corel Quattro Pro Spreadsheet
55 Prípona súboru WB? Corel Quattro Pro Spreadsheet
56 Prípona súboru WG1 Lotus 1-2-3 Worksheet
57 Prípona súboru WG2 Lotus 1-2-3 For OS/2 Worksheet
58 Prípona súboru WJ3 Lotus 1-2-3 Worksheet Format
59 Prípona súboru WK! Lotus 1-2-3 Spreadsheet
60 Prípona súboru WKI Lotus 2 Worksheet
61 Prípona súboru WKQ Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
62 Prípona súboru WKS Works Spreadsheet
63 Prípona súboru WKU Lotus 1-2-3 Spreadsheet
64 Prípona súboru WKZ Wingz Spreadsheet
65 Prípona súboru WQ! Corel Quattro Pro Compressed Spreadsheet
66 Prípona súboru WQ0 Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
67 Prípona súboru WQ1 Quattro Pro For DOS Spreadsheet Format
68 Prípona súboru WQ2 Quattro Pro For DOS Spreadsheet Format
69 Prípona súboru WQ? Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
70 Prípona súboru WR! Compressed Lotus Spreadsheet
71 Prípona súboru WR1 Lotus Symphony Spreadsheet
72 Prípona súboru XCEL Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
73 Prípona súboru XL Excel Spreadsheet
74 Prípona súboru XLMX Microsoft Excel Macro-enabled Spreadsheet
75 Prípona súboru XLR Works Spreadsheet
76 Prípona súboru XLS Excel Spreadsheet
77 Prípona súboru XLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Spreadsheet
78 Prípona súboru XLS4 Microsoft Excel 4 For Mac Spreadsheet
79 Prípona súboru XLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Spreadsheet
80 Prípona súboru XLS8 Microsoft Excel 98 For Mac Spreadsheet
81 Prípona súboru XLSB Excel Binary Spreadsheet
82 Prípona súboru XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
83 Prípona súboru XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
84 Prípona súboru XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
85 Prípona súboru XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
86 Prípona súboru XLSXE Document Manager Encrypted Excel Spreadsheet Format
87 Prípona súboru XLS_ Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
88 Prípona súboru XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
89 Prípona súboru XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
90 Prípona súboru XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
91 Prípona súboru XLW3 Microsoft Excel 3 For Mac Workbook
92 Prípona súboru XLW4 Microsoft Excel 4 For Mac Workbook
93 Prípona súboru XLW5 Microsoft Excel 5 For Mac Workbook
94 Prípona súboru XLW_ Microsoft Excel 2 For Mac Workbook
95 Prípona súboru XLXML Microsoft Excel XML Worksheet
96 Prípona súboru XMLX Excel Spreadsheet
97 Prípona súboru XS4 XESS Worksheet
98 Prípona súboru XS5 XESS Worksheet
99 Prípona súboru XSLB Microsoft Excel Data Format
100 Prípona súboru _XLS Microsoft Excel Workbook