Executable Files

# Přípona souboru Celý název souboru
1 Přípona souboru 0XE F-Secure Renamed Virus Format
2 Přípona souboru 73K TI-73 Application
3 Přípona souboru 89K TI-89 Application
4 Přípona souboru A6P Authorware 6 Program
5 Přípona souboru ACTION Automator Action
6 Přípona souboru ACTM AutoCAD Action Macro Format
7 Přípona souboru AHK AutoHotkey Script
8 Přípona souboru AIR Adobe AIR Installation Package
9 Přípona souboru APK Google Android Package Format
10 Přípona souboru APP Mac OS X Application
11 Přípona souboru APPLESCRIPT AppleScript Format
12 Přípona souboru ARSCRIPT ArtRage Script
13 Přípona souboru ASB Alphacam Stone VB Macro Format
14 Přípona souboru AXF ARM Executable Format
15 Přípona souboru AZW2 Kindle Active Content App Format
16 Přípona souboru BAT Batch Format (executable)
17 Přípona souboru BA_ Renamed BAT Format
18 Přípona souboru BEAM Compiled Erlang Format
19 Přípona souboru BI? LoseThos Binary Executable
20 Přípona souboru CAC DBASE IV Executable
21 Přípona souboru CACTION Automator Converter Action
22 Přípona souboru CELX Celestia Script
23 Přípona souboru CGI Common Gateway Interface Script
24 Přípona souboru CMD Windows Command Format
25 Přípona souboru COFFEE CoffeeScript JavaScript Format
26 Přípona souboru COM DOS Command Format
27 Přípona souboru COMMAND Terminal Command Format
28 Přípona souboru CYW Rbot.CYW Worm Format
29 Přípona souboru DEXE Microsoft Virtual PC For Mac Executable
30 Přípona souboru DLD EdLog Compiled Program
31 Přípona souboru EAR Java Enterprise Archive Format
32 Přípona souboru EBS E-Run 1.x Script
33 Přípona souboru EBS2 E-Prime E-Run Script Format
34 Přípona souboru EHAM ExtraHAM Executable Format
35 Přípona souboru ELF ELF Executable Format
36 Přípona souboru ESH Extended Shell Batch Format
37 Přípona souboru EX4 MetaTrader Program Format
38 Přípona souboru EXE Windows Executable Format
39 Přípona souboru EXE1 Renamed EXE Format
40 Přípona souboru EXEC Unix Executable Format
41 Přípona souboru EXOPC ExoPC Application
42 Přípona souboru EX_ Compressed Executable Format
43 Přípona souboru EZS EZ-R Stats Batch Script
44 Přípona souboru E_E Renamed EXE Format
45 Přípona souboru FARRUN FAR HTML Batch Script Format
46 Přípona souboru FAS Compiled Fast-Load AutoLISP Format
47 Přípona souboru FKY FoxPro Macro
48 Přípona souboru FOX FoxBase FoxPro Executable Format
49 Přípona souboru FPI FPS Creator Intelligence Script
50 Přípona souboru FQY FLAMES (FLARE) Command
51 Přípona souboru GADGET Windows Gadget
52 Přípona souboru GAMBAS Gambas Application
53 Přípona souboru GPE GP2X Video Game
54 Přípona souboru GPU GP2X Utility Program
55 Přípona souboru HMS HostMonitor Script Format
56 Přípona souboru HTA HTML Application
57 Přípona souboru IIM IMacro Macro Format
58 Přípona souboru IJC Java Card Applet Format
59 Přípona souboru IPF SMS Installer Script
60 Přípona souboru JAR Java Archive Format
61 Přípona souboru JAX Java Executable JAR
62 Přípona souboru JSE JScript Encoded Format
63 Přípona souboru JSX ExtendScript Script Format
64 Přípona souboru KIX KiXtart Script Format
65 Přípona souboru KMD ABSTAT For Windows Batch
66 Přípona souboru KSH Unix Korn Shell Script
67 Přípona souboru LO Interleaf Compiled Lisp Format
68 Přípona souboru LS LightWave LScript Format
69 Přípona souboru M3G Mobile 3D Graphics Program
70 Přípona souboru MAM Microsoft Access Macro
71 Přípona souboru MCR 3ds Max Macroscript Format
72 Přípona souboru MEL Maya Embedded Language Format
73 Přípona souboru MEXW32 MATlab Program Executable
74 Přípona souboru MIO MioEngine Application Format
75 Přípona souboru MRC MIRC Script Format
76 Přípona souboru MS 3ds Max Script Format
77 Přípona souboru N Neko Bytecode Format
78 Přípona souboru NDR RightFax Executable
79 Přípona souboru NEXE Chrome Native Client Executable
80 Přípona souboru OAT Google Android RunTime Code
81 Přípona souboru ODEX Google Android Optimized Executalbe
82 Přípona souboru ORE Ore Executable Format
83 Přípona souboru OSX PowerPC Executable Format
84 Přípona souboru OTM Outlook Macro Format
85 Přípona souboru PAFEXE PortableApps.com Program Format
86 Přípona souboru PHAR PHP Archive
87 Přípona souboru PIF Program Information Format
88 Přípona souboru PLSC Messenger Plus! Live Script Format
89 Přípona souboru PLX Perl Executable Format
90 Přípona souboru PPP9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
91 Přípona souboru PPZ9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
92 Přípona souboru PRG Program Format
93 Přípona souboru PS1 Windows PowerShell Cmdlet Format
94 Přípona souboru PWZ Microsoft PowerPoint Wizard
95 Přípona souboru PYC Python Compiled Format
96 Přípona souboru PYO Python Optimized Code
97 Přípona souboru PYZ Python Zipped Executable
98 Přípona souboru PYZW Python Program Format
99 Přípona souboru QIT QIT Trojan Horse Format
100 Přípona souboru QPKG Qnap QTS Application Package Format
101 Přípona souboru QPX FoxPro Compiled Query Program
102 Přípona souboru RBTX NXT Create Pack & Go Package
103 Přípona souboru RBX Rembo-C Compiled Script
104 Přípona souboru RGS Registry Script
105 Přípona souboru RUN Linux Executable Format
106 Přípona souboru RXE Lego Mindstorms NXT Executable Program
107 Přípona souboru S2A SEAL2 Application
108 Přípona souboru SCAR SCAR Script
109 Přípona souboru SCPT AppleScript Script Format
110 Přípona souboru SCRIPT Generic Script Format
111 Přípona souboru SEED Linux Preseed Format
112 Přípona souboru SHB Windows Document Shortcut
113 Přípona souboru SKO Sage Accounting Executable
114 Přípona souboru SXX SAS Stat Studio Module Executable
115 Přípona souboru TCP Tally Compiled Program Format
116 Přípona souboru TMS Telemate Script
117 Přípona souboru U3P U3 Smart Application
118 Přípona souboru UPX Ultimate Packer For EXecutables Format
119 Přípona souboru VB VBScript Format
120 Přípona souboru VBE VBScript Encoded Script Format
121 Přípona souboru VBS VBScript Format
122 Přípona souboru VBSCRIPT Visual Basic Script
123 Přípona souboru VEXE Virus Executable Format
124 Přípona souboru VLX Compiled AutoLISP Format
125 Přípona souboru WCM WordPerfect Macro
126 Přípona souboru WIDGET Yahoo! Widget
127 Přípona souboru WIE WordPress Widget Export Data Format
128 Přípona souboru WINCE Microsoft Windows CE Program Executable
129 Přípona souboru WINDOWSLIVEGROUP Windows Live Mail
130 Přípona souboru WIZ Microsoft Wizard Format
131 Přípona souboru WORKFLOW Automator Workflow
132 Přípona souboru WPM WordPerfect Macro Format
133 Přípona souboru WS Windows Script
134 Přípona souboru WSF Windows Script Format
135 Přípona souboru WSH Windows Script Host Settings
136 Přípona souboru XAP Silverlight Application Package
137 Přípona souboru XLM Excel Macro
138 Přípona souboru XQT SuperCalc Macro Format
139 Přípona souboru XYS XYplorer Script Format
140 Přípona souboru ZL9 ZoneAlarm Quarantined EXE Format