Misc Files

# Rozšírenie súboru Celý názov súboru
1 Prípona súboru !BT BitTorrent Incomplete Download Format
2 Prípona súboru !C Graphics Converter Pro
3 Prípona súboru !QB QBittorrent Partial Download Format
4 Prípona súboru !UT UTorrent Incomplete Download
5 Prípona súboru #$# ULead Photoimpact Temporary
6 Prípona súboru $ Visual Basic Symbol
7 Prípona súboru $$A OS/2
8 Prípona súboru $? TR-DOS ZX Spectrum Format In HOBETA Format
9 Prípona súboru $B TR-DOS Basic
10 Prípona súboru $D TR-DOS Data
11 Prípona súboru $D$ OS/2 Planner Data
12 Prípona súboru $DX CA Visual Objects Backup Index
13 Prípona súboru $ED Microsoft C++ Editor Temporary
14 Prípona súboru $LN Borland C++ TLink Response
15 Prípona súboru $RR Steinberg Cubase Compressed
16 Prípona súboru $VM Windows 3.x Virtual Manager Temporary
17 Prípona súboru (D) PcAnywhere Temporary
18 Prípona súboru * Apple Mac OS X Certificate Assistant
19 Prípona súboru 00A Bentley GEOPAK Resource
20 Prípona súboru 00C ProFile 2000 Autosave
21 Prípona súboru 00D Bentley GEOPAK Resource
22 Prípona súboru 00E Bentley GEOPAK Resource
23 Prípona súboru 00F Bentley GEOPAK Resource
24 Prípona súboru 00_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
25 Prípona súboru 040 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
26 Prípona súboru 041 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
27 Prípona súboru 043 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
28 Prípona súboru 045 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
29 Prípona súboru 046 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
30 Prípona súboru 047 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
31 Prípona súboru 048 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
32 Prípona súboru 051 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
33 Prípona súboru 052 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
34 Prípona súboru 053 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
35 Prípona súboru 054 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
36 Prípona súboru 055 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
37 Prípona súboru 056 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
38 Prípona súboru 057 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
39 Prípona súboru 058 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
40 Prípona súboru 059 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
41 Prípona súboru 05_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
42 Prípona súboru 060 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
43 Prípona súboru 061 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
44 Prípona súboru 062 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
45 Prípona súboru 063 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
46 Prípona súboru 064 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
47 Prípona súboru 065 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
48 Prípona súboru 066 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
49 Prípona súboru 067 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
50 Prípona súboru 068 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
51 Prípona súboru 069 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
52 Prípona súboru 06I ProSeries Tax
53 Prípona súboru 06_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
54 Prípona súboru 070 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
55 Prípona súboru 071 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
56 Prípona súboru 072 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
57 Prípona súboru 073 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
58 Prípona súboru 074 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
59 Prípona súboru 076 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
60 Prípona súboru 077 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
61 Prípona súboru 078 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
62 Prípona súboru 079 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
63 Prípona súboru 07G ProSeries Tax
64 Prípona súboru 07I ProSeries Tax
65 Prípona súboru 080 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
66 Prípona súboru 083 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
67 Prípona súboru 084 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
68 Prípona súboru 089 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
69 Prípona súboru 08I QuickBooks Return Tax
70 Prípona súboru 098 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
71 Prípona súboru 099 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
72 Prípona súboru 09I ProSeries Tax
73 Prípona súboru 09T StudioTax 2009 Income Tax
74 Prípona súboru 0NV Cygwin Terminfo
75 Prípona súboru 0RV Cygwin Terminfo
76 Prípona súboru 1 Unix Section 1 Man Page
77 Prípona súboru 10 IBM Voice Type Languages Scripts Data
78 Prípona súboru 101 Omnipage Ocr
79 Prípona súboru 102 Omnipage Ocr
80 Prípona súboru 103 Omnipage Ocr
81 Prípona súboru 104 Omnipage Ocr
82 Prípona súboru 105 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
83 Prípona súboru 106 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
84 Prípona súboru 107 FreeBSD
85 Prípona súboru 108 FreeBSD
86 Prípona súboru 109 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
87 Prípona súboru 10NV Cygwin Terminfo
88 Prípona súboru 10RV Cygwin Terminfo
89 Prípona súboru 110 Omnipage Ocr
90 Prípona súboru 111 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
91 Prípona súboru 112 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
92 Prípona súboru 114 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
93 Prípona súboru 115 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
94 Prípona súboru 116 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
95 Prípona súboru 117 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
96 Prípona súboru 118 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
97 Prípona súboru 119 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
98 Prípona súboru 12 IBM Voice Type Languages Scripts Data
99 Prípona súboru 120 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
100 Prípona súboru 121 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
101 Prípona súboru 122 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
102 Prípona súboru 124 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
103 Prípona súboru 125 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
104 Prípona súboru 126 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
105 Prípona súboru 127 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
106 Prípona súboru 128 Omnipage Ocr
107 Prípona súboru 129 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
108 Prípona súboru 12A Microsoft Windows
109 Prípona súboru 12M Lotus Smartmaster
110 Prípona súboru 13 IBM Voice Type Languages Scripts Data
111 Prípona súboru 130 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
112 Prípona súboru 131 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
113 Prípona súboru 132 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
114 Prípona súboru 133 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
115 Prípona súboru 134 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
116 Prípona súboru 135 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
117 Prípona súboru 136 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
118 Prípona súboru 137 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
119 Prípona súboru 138 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
120 Prípona súboru 139 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
121 Prípona súboru 13T Intuit Profile Premier
122 Prípona súboru 14 IBM Voice Type Languages Scripts Data
123 Prípona súboru 140 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
124 Prípona súboru 141 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
125 Prípona súboru 142 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
126 Prípona súboru 143 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
127 Prípona súboru 144 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
128 Prípona súboru 145 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
129 Prípona súboru 146 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
130 Prípona súboru 147 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
131 Prípona súboru 148 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
132 Prípona súboru 149 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
133 Prípona súboru 15 IBM Voice Type Languages Scripts Data
134 Prípona súboru 150 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
135 Prípona súboru 151 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
136 Prípona súboru 152 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
137 Prípona súboru 153 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
138 Prípona súboru 154 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
139 Prípona súboru 155 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
140 Prípona súboru 156 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
141 Prípona súboru 157 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
142 Prípona súboru 158 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
143 Prípona súboru 159 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
144 Prípona súboru 160 Omnipage Ocr
145 Prípona súboru 161 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
146 Prípona súboru 162 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
147 Prípona súboru 163 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
148 Prípona súboru 164 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
149 Prípona súboru 165 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
150 Prípona súboru 166 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
151 Prípona súboru 167 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
152 Prípona súboru 168 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
153 Prípona súboru 169 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
154 Prípona súboru 17 IBM Voice Type Languages Scripts Data
155 Prípona súboru 170 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
156 Prípona súboru 171 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
157 Prípona súboru 172 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
158 Prípona súboru 173 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
159 Prípona súboru 174 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
160 Prípona súboru 176 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
161 Prípona súboru 178 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
162 Prípona súboru 179 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
163 Prípona súboru 18 IBM Voice Type Languages Scripts Data
164 Prípona súboru 180 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
165 Prípona súboru 181 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
166 Prípona súboru 182 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
167 Prípona súboru 183 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
168 Prípona súboru 184 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
169 Prípona súboru 185 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
170 Prípona súboru 186 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
171 Prípona súboru 187 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
172 Prípona súboru 188 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
173 Prípona súboru 189 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
174 Prípona súboru 190 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
175 Prípona súboru 191 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
176 Prípona súboru 192 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
177 Prípona súboru 193 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
178 Prípona súboru 194 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
179 Prípona súboru 195 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
180 Prípona súboru 196 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
181 Prípona súboru 197 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
182 Prípona súboru 198 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
183 Prípona súboru 199 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
184 Prípona súboru 1M Cygwin Main
185 Prípona súboru 1PA QuickBooks Form
186 Prípona súboru 1T Fortran
187 Prípona súboru 2 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
188 Prípona súboru 200 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
189 Prípona súboru 202 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
190 Prípona súboru 203 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
191 Prípona súboru 204 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
192 Prípona súboru 205 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
193 Prípona súboru 206 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
194 Prípona súboru 207 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
195 Prípona súboru 208 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
196 Prípona súboru 209 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
197 Prípona súboru 210 StarMoney Bpd Hbcioffl 280
198 Prípona súboru 211 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
199 Prípona súboru 214 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
200 Prípona súboru 215 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
201 Prípona súboru 216 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
202 Prípona súboru 217 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
203 Prípona súboru 218 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
204 Prípona súboru 219 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
205 Prípona súboru 22 Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Music
206 Prípona súboru 220 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
207 Prípona súboru 221 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
208 Prípona súboru 222 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
209 Prípona súboru 223 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
210 Prípona súboru 224 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
211 Prípona súboru 225 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
212 Prípona súboru 226 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
213 Prípona súboru 227 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
214 Prípona súboru 228 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
215 Prípona súboru 229 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
216 Prípona súboru 230 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
217 Prípona súboru 231 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
218 Prípona súboru 233 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
219 Prípona súboru 234 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
220 Prípona súboru 235 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
221 Prípona súboru 236 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
222 Prípona súboru 237 Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
223 Prípona súboru 238 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
224 Prípona súboru 239 Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
225 Prípona súboru 25NV Cygwin Terminfo
226 Prípona súboru 25RV Cygwin Terminfo
227 Prípona súboru 2C FreeBSD
228 Prípona súboru 2DK OS/2 Saved SKF Format
229 Prípona súboru 2DL ArchiCAD 2D Lines Data
230 Prípona súboru 3 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
231 Prípona súboru 320 Scream Tracker 32
232 Prípona súboru 323 H.323 Internet Telephony Format
233 Prípona súboru 340 Chromelion Demo Data Format
234 Prípona súboru 3H 3B2 Tag Header
235 Prípona súboru 3IN MSN Setup Information
236 Prípona súboru 3PM8 Apple MAC OS X
237 Prípona súboru 3TF Crystal Reports
238 Prípona súboru 3TH Microsoft 3D Movie Maker Thumbnail Data
239 Prípona súboru 3X Cygwin Main
240 Prípona súboru 4 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
241 Prípona súboru 42M Genero Report Writer BDL Functions
242 Prípona súboru 47 FreeBSD
243 Prípona súboru 4DR 4th Dimension Data Resource
244 Prípona súboru 4DS 4th Dimension Database Windows Data Segment
245 Prípona súboru 4DX 4th Dimension Plugin
246 Prípona súboru 4FI 4th Dimension Insider Format
247 Prípona súboru 4SW 4DOS Swap
248 Prípona súboru 5 FreeBSD
249 Prípona súboru 5A Linux
250 Prípona súboru 5D Microsoft Works
251 Prípona súboru 5VW 5Views Packet Capture
252 Prípona súboru 5XB POD HD500X Bundle
253 Prípona súboru 6 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
254 Prípona súboru 67C FLEXnet Manager
255 Prípona súboru 7INI Adobe Extensions Manager
256 Prípona súboru 8 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
257 Prípona súboru 822 Pro/Engineer WildFire
258 Prípona súboru 83P TI-83 Calculator Format
259 Prípona súboru 850 Visual Foxpro 98
260 Prípona súboru 852 Microsoft Visual FoxPro
261 Prípona súboru 866 Visual Foxpro 98
262 Prípona súboru 89U Texas Instruments TI-89 OS Upgrade
263 Prípona súboru 8B? Photoline Extension
264 Prípona súboru 8BAM Adobe Photoshop For Mac Plugin
265 Prípona súboru 8BBR Adobe Photoshop Brushes
266 Prípona súboru 8BCO Adobe Photoshop For Mac Color Table
267 Prípona súboru 8BCT Adobe Photoshop For Mac Palette
268 Prípona súboru 8BDT Adobe Photoshop For Mac Duotone
269 Prípona súboru 8BEM Adobe Photoshop Path
270 Prípona súboru 8BFK Adobe Photoshop For Mac Commands And Plugins
271 Prípona súboru 8BFM Adobe Photoshop For Mac Filter
272 Prípona súboru 8BP Adobe PhotoShop Import
273 Prípona súboru 8BPI Adobe Photoshop Extension
274 Prípona súboru 8BXM Adobe Photoshop For Mac Extension
275 Prípona súboru 8BYM Adobe Photoshop
276 Prípona súboru 8LY Adobe Photoshop Plugin
277 Prípona súboru 8TY Adobe Photoshop
278 Prípona súboru 8XC Texas Instruments TI-82-Plus Complex
279 Prípona súboru 8XP TI-83 Plus Calculator Format
280 Prípona súboru 9 IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data
281 Prípona súboru 917 Trend Antivirus Format
282 Prípona súboru 92D Texas Instruments TI-92
283 Prípona súboru ?RS Corel WordPerfect Support
284 Prípona súboru @@1 HiDownload Temporary
285 Prípona súboru @@2 HiDownload Temporary
286 Prípona súboru A$V QuarkXpress Automatically Saved Project
287 Prípona súboru A21 Soundweb Firmware
288 Prípona súboru A2A IBM Voice Type Languages Vocabels
289 Prípona súboru A2D AVStoDVD Project Format
290 Prípona súboru A31 Adobe Authorware Library
291 Prípona súboru A3P Alice 3 Project
292 Prípona súboru A3R Alan Resource Data Format
293 Prípona súboru A41 Adobe Authorware Library
294 Prípona súboru A4R Adobe Authorware Package Course
295 Prípona súboru A51 Adobe Authorware Library
296 Prípona súboru A5D Adobe Authorware Model
297 Prípona súboru A5M Adobe Authorware Unpackaged
298 Prípona súboru A5P Adobe Authorware Package Without Runtime
299 Prípona súboru A5RPT Alpha Five Project Report
300 Prípona súboru A64RPT AIDA64 Report Format
301 Prípona súboru A6D Adobe Authorware Model
302 Prípona súboru A6L Adobe Authorware Library
303 Prípona súboru A6M Adobe Authorware Unpackaged
304 Prípona súboru A6R Adobe Authorware Packaged Format Without Runtime
305 Prípona súboru A6W Adobe Authorware Unpackaged
306 Prípona súboru A7D Adobe Authorware Model
307 Prípona súboru A7L Adobe Authorware Library
308 Prípona súboru A7M Adobe Authorware Unpackaged
309 Prípona súboru A7W Adobe Authorware Unpackaged
310 Prípona súboru A83 EightyOne Sinclair ZX81 ROM Image Format
311 Prípona súboru AAA Sybase SQLAnywhere Temporary
312 Prípona súboru AACX AdminStudio Data Format
313 Prípona súboru AAN Pro Tools Analysis Data Format
314 Prípona súboru AAPKG ArchestrA IDE Package
315 Prípona súboru AAS Adobe Authorware Shocked Packet
316 Prípona súboru AAT ArcInfo Line Data
317 Prípona súboru AATREND ActiveFactory Trend
318 Prípona súboru AAWDEF Ad-Aware Definitions Format
319 Prípona súboru AB4 AB4 Accounting & Business Data
320 Prípona súboru AB6 ABStat Data
321 Prípona súboru AB8 ABStat Data
322 Prípona súboru ABCDG Apple AddessBook
323 Prípona súboru ABCDP Address Book Card Data
324 Prípona súboru ABE Application Boundaries Enforcer
325 Prípona súboru ABN Alpha Five
326 Prípona súboru ABNF JCard To VCard Data Format
327 Prípona súboru ABO Applix Builder Data Format
328 Prípona súboru ABR Adobe Photoshop Brushes Format
329 Prípona súboru ABST Adobe HDS Bootstrap Data Format
330 Prípona súboru ABT The Arbiter Game Schedule
331 Prípona súboru ABU ACT! E-mail Address Book
332 Prípona súboru AC$ AutoCAD Temporary Format
333 Prípona súboru AC0 SPICE AC/frequence Domain Output
334 Prípona súboru AC1 SPICE AC/frequence Domain Output
335 Prípona súboru AC2 SPICE AC/frequency Domain Output
336 Prípona súboru AC4 SPICE AC/frequence Domain Output
337 Prípona súboru AC7 SPICE AC/frequence Domain Output
338 Prípona súboru AC8 SPICE AC/frequence Domain Output
339 Prípona súboru AC9 SPICE AC/frequence Domain Output
340 Prípona súboru ACA2 Fontographer
341 Prípona súboru ACC Quicken 2002 Internet Common Format
342 Prípona súboru ACCESSOR Microsoft Visual Studio Accessor
343 Prípona súboru ACCTL Microsoft Office InfoPath Data Format
344 Prípona súboru ACDB Riviera-PRO Coverage Database Format
345 Prípona súboru ACFF Volocity Library Clipping Format
346 Prípona súboru ACGD ACG System Predictive Model
347 Prípona súboru ACGL ACG System Licence
348 Prípona súboru ACH Medlin Payroll Software Automated Clearing House
349 Prípona súboru ACI ACI Development Appraisal
350 Prípona súboru ACK Swifty
351 Prípona súboru ACL AutoCorrect List Format
352 Prípona súboru ACLOCK Amazing Clock
353 Prípona súboru ACLX InstallShield Analysis App Project Format
354 Prípona súboru ACMD Apache Commander Project
355 Prípona súboru ACQ AcqURL Bookmark Manager
356 Prípona súboru ACRS Adobe Authorware
357 Prípona súboru ACS Agent Character Format
358 Prípona súboru ACT! ACT!
359 Prípona súboru ACZ AppCraft Project Format
360 Prípona súboru AD After Dark Screensaver
361 Prípona súboru AD3E Adobe Dimensions Mac
362 Prípona súboru AD65 PageMaker 6.5
363 Prípona súboru ADADOWNLOAD Adobe Download Assistant Partially Completed Download
364 Prípona súboru ADBLOCK Alpha Five Temporary
365 Prípona súboru ADD Dynamics AX Developer Documentation Format
366 Prípona súboru ADDRESSBOOKLOCKS Mac OS X (macOS) Address Book Data Format
367 Prípona súboru ADH Audible Manager
368 Prípona súboru ADIUMEMOTICON Adium Dock Icon
369 Prípona súboru ADIUMEMOTICONSET Adium Emoticon Set
370 Prípona súboru ADIUMLIBPURPLEPLUGIN Adium Lib Purple Plugin
371 Prípona súboru ADIUMMESSAGESTYLE Adium Message Style
372 Prípona súboru ADIUMPLUGIN Adium Plugin
373 Prípona súboru ADIUMSERVICEICONS Adium Service Icons
374 Prípona súboru ADIUMSTATUSICONS Adium Status Icon
375 Prípona súboru ADJUSTED PLINK Basic Multiple-testing Corrections Format
376 Prípona súboru ADLS ADL Workbench
377 Prípona súboru ADOBEBRIDGE Adobe Bridge
378 Prípona súboru ADOBENET Adobe Production Studio
379 Prípona súboru ADOBEPASSDB_1 Adobe Android Data Format
380 Prípona súboru ADPCM ADPCM Audio Format
381 Prípona súboru ADTG Advanced Data TableGram
382 Prípona súboru ADVIXEPROJ Intel Advisor Project Format
383 Prípona súboru AECACHE Adobe After Effects Cache Format
384 Prípona súboru AEDT ANSYS Electronics Desktop Data Format
385 Prípona súboru AEPKEY Advanced Encryption Package Key Format
386 Prípona súboru AER Adobe Atmosphere
387 Prípona súboru AERIZE-EXPLORER Aerize Explorer Data Format
388 Prípona súboru AEV NotePad++ Text Editor Data Format
389 Prípona súboru AFG Tablet Assembly
390 Prípona súboru AFL XMap Related
391 Prípona súboru AFPLOC Apple Filing Protocol Location
392 Prípona súboru AFR FreeBSD
393 Prípona súboru AFZ Family Tree Backup
394 Prípona súboru AG4 Microsoft Access G4
395 Prípona súboru AGD2 Adobe FreeHand 7 For Mac
396 Prípona súboru AGENT Forte Agent And FreeAgent Data
397 Prípona súboru AGF Atlas GIS Native Binary Geodataset
398 Prípona súboru AGLIB Adobe Photoshop Lightroom Library Format
399 Prípona súboru AGMODULE Adobe Lightroom Module
400 Prípona súboru AGSC XWE Data Format
401 Prípona súboru AGTOOLKIT Adobe Photoshop Lightroom
402 Prípona súboru AGW Aspen Graphics
403 Prípona súboru AGWL Abstract Grid Workflow Language
404 Prípona súboru AGX Rational XDE
405 Prípona súboru AGX1 Adobe FreeHand For Mac Extension
406 Prípona súboru AH FreeBSD
407 Prípona súboru AHD Microsoft Dynamics AX On-line Help Data Format
408 Prípona súboru AHI Microsoft Dynamics AX Online Help Index Format
409 Prípona súboru AHP AutoCAD Help
410 Prípona súboru AI65 Adobe PageMaker For Mac Extension
411 Prípona súboru AIH Attribute Index
412 Prípona súboru AIJ Oracle After-Image Journal
413 Prípona súboru AIL AutoImager
414 Prípona súboru AIRAPPLICATION Adobe AIR Application
415 Prípona súboru AIRPORTS RealFlight Airports Data
416 Prípona súboru AJG AJC Grep Project
417 Prípona súboru AKF Adobe Acrobat Key
418 Prípona súboru AKW Adobe RoboHelp Help Project Index Designer
419 Prípona súboru AL3 Electronic Data Interchange
420 Prípona súboru ALARMZ Alarmz Alarm
421 Prípona súboru ALB6 Adobe PageMaker For Mac
422 Prípona súboru ALBUM Thumbnail Cache
423 Prípona súboru ALBUMMETADATA Apple IOS Photo Album Metadata Format
424 Prípona súboru ALBW Zoom Player Data Format
425 Prípona súboru ALC4 Adobe PageMaker For Mac Dictionary
426 Prípona súboru ALCO URL Manager Pro
427 Prípona súboru ALD2 Adobe PageMaker For Mac
428 Prípona súboru ALD3 Adobe PageMaker 3 For Mac
429 Prípona súboru ALD4 Adobe Pagemaker 4 For Mac
430 Prípona súboru ALD6 Adobe PageMaker 6 For Mac
431 Prípona súboru ALDF Aldefaer Data
432 Prípona súboru ALF6 PageMaker Default
433 Prípona súboru ALH5 Adobe PageMaker Add-in
434 Prípona súboru ALLELENOSNP PLINK Allele Mismatch Report Format
435 Prípona súboru ALM Alpha Five Database Information
436 Prípona súboru ALMB Mac OS 8.1 Action Module Data
437 Prípona súboru ALMN Location Manager Module
438 Prípona súboru ALPHA GIMP Data Format
439 Prípona súboru ALT Dynamics AX Temporary Format
440 Prípona súboru ALT4 Adobe PageMaker For Mac
441 Prípona súboru ALTH QuickHelp For Mac
442 Prípona súboru ALTOVA_LICENSES Altova Licence Data Format
443 Prípona súboru ALTP QuickHelp
444 Prípona súboru ALTV QuickView Help
445 Prípona súboru ALY Sage ACT!
446 Prípona súboru AM3 AutoPlay Menu Studio Ver.3 Data
447 Prípona súboru AMAYA Amaya
448 Prípona súboru AME ACT! E-mail System Library
449 Prípona súboru AMEPROJ Adobe Media Encoder Format
450 Prípona súboru AMEPROJCC Adobe Media Encoder Project Format
451 Prípona súboru AMEPROJCS5 Adobe Media Encoder Format
452 Prípona súboru AMEPROJCS55 Adobe Media Encoder CS 5.5 Project Format
453 Prípona súboru AMEPROJCS6 Adobe Media Encoder Project Format
454 Prípona súboru AMES NASA Ames Data Exchange Format Format
455 Prípona súboru AMF0 Charles AMF Dump Format
456 Prípona súboru AMF3 Charles AMF Dump Format
457 Prípona súboru AMIPRO Ami Pro Table Structure
458 Prípona súboru AMJ AceMoney
459 Prípona súboru AMO AIM AOL Instant Messenger UI Extension
460 Prípona súboru AMODEL ActiveModeler Project
461 Prípona súboru AMPLXEPROJ Intel VTune Amplifier XE Project Format
462 Prípona súboru AMT ABBYY Finereader 5.0 Pro
463 Prípona súboru AMT50 BERNINA V5.0 Embroidery Software Template
464 Prípona súboru AMT60 BERNINA V6.0 Embroidery Software Template
465 Prípona súboru AMTS XWE Data Format
466 Prípona súboru ANAT XNBC Network Anatomy
467 Prípona súboru ANB I2 Analysts Notebook Analytical Chart Format
468 Prípona súboru ANC Alphacam NC Program
469 Prípona súboru ANH ActivTrak Net View History
470 Prípona súboru ANISO Chemical Crystallography
471 Prípona súboru ANNOT Adobe Digital Editions Annotations Format
472 Prípona súboru ANR DeLorme Street Atlas Route
473 Prípona súboru ANSA LS-OPT ANSA Morph Data Format
474 Prípona súboru ANT CalcAnt Saved Calculation
475 Prípona súboru ANTIHACKER2017 Xorist (variant) Ransomware Affected Format
476 Prípona súboru ANYDVD AnyDVD Registration Key Format
477 Prípona súboru AO ActionOutline Data
478 Prípona súboru AOD Microsoft Dynamics AX Object Data Format
479 Prípona súboru AOL America On-line Related Format
480 Prípona súboru AP0 Microsoft Windows APW_data
481 Prípona súboru AP11 Siemens TIA V11 Data Format
482 Prípona súboru AP12 TIA Version 12 Project Format
483 Prípona súboru AP13 TIA Portal Project Format
484 Prípona súboru AP2 ActivInspire Resource Pack
485 Prípona súboru AP3 Asprova Project
486 Prípona súboru APC AiroPeek Wireless Trace Capture
487 Prípona súboru APCDOC Ashampoo Photo Commander
488 Prípona súboru APDETECTED Apple IPhoto
489 Prípona súboru APERTUREEDIT Apple Aperture
490 Prípona súboru APERTUREEXPORT Apple Aperture
491 Prípona súboru APF Adobe Profile Format
492 Prípona súboru APFACENAME Apple IPhoto Face Data
493 Prípona súboru APFOLDER Apple Photos Data Format
494 Prípona súboru APKG Anki Deck Package Format
495 Prípona súboru APLMODEL Apple ICal
496 Prípona súboru APLN Adobe InDesign 3rd Party Extension
497 Prípona súboru APMASTER Apple Photos Data Format
498 Prípona súboru APMX64 API Monitor Data Format
499 Prípona súboru APMX86 API Monitor Captured Data Format
500 Prípona súboru APP-SE Sony Ericsson XPERIA X10
501 Prípona súboru APPDATA VMWare Cache
502 Prípona súboru APPDOWNLOAD Mac App Store Partially Downloaded App
503 Prípona súboru APPICON VMWare Cache
504 Prípona súboru APPLACE Apple Photos Data Format
505 Prípona súboru APPLESYNCINFO IOS
506 Prípona súboru APPROJ ActivePresenter Project Format
507 Prípona súboru APPUP Erlang Application Upgrade Format
508 Prípona súboru APSMARTALBUM Apple Aperture
509 Prípona súboru APVAULT Apple Aperture Vault
510 Prípona súboru APVERSION Apple Photos Data Format
511 Prípona súboru APVOLUME Apple Photos Data Format
512 Prípona súboru AQ1 AptiQuiz Test
513 Prípona súboru AQA AptiQuiz Result
514 Prípona súboru AQDB ANSYS Workbench Data Format
515 Prípona súboru AQP Quizmaker 08 And Older Quiz
516 Prípona súboru AQQ AQQ Extension
517 Prípona súboru AQZ Amateur Radio Questionary Data
518 Prípona súboru ARCADE GameSpy Arcade Data Format
519 Prípona súboru AREN Advanced Renamer Data Format
520 Prípona súboru ARESCOL Ares Data Format
521 Prípona súboru ARIA2 UGet Aria2 Incomplete Download Format
522 Prípona súboru ARLNK Ares Galaxy Data Format
523 Prípona súboru ARPI Adobe Extension
524 Prípona súboru ARR Advanced RAR Password Recovery Project
525 Prípona súboru ART50 BERNINA V5.0 Embroidery Software Designs
526 Prípona súboru ART60 BERNINA V6.0 Embroidery Software Designs
527 Prípona súboru ARTF Adobe FreeHand Xtra
528 Prípona súboru ARTICLE Twixl Publisher Article Format
529 Prípona súboru ARTPRO2 Prophet V Format
530 Prípona súboru ARTX Artisteer Project
531 Prípona súboru ARTZ Adobe Illustrator For Mac
532 Prípona súboru ARU Autorun.aru Malicious
533 Prípona súboru AS$ Microsoft Word Temporary
534 Prípona súboru AS2 ACTIVstudio Resource
535 Prípona súboru AS3A ActivInspire Resource
536 Prípona súboru ASAB Repo Temporary Output Data Format
537 Prípona súboru ASAR Electron ASAR Archive Format
538 Prípona súboru ASCM Adobe Content Server Message
539 Prípona súboru ASDATABASE Microsoft Visual Studio Data Format
540 Prípona súboru ASEP Separator For Mac
541 Prípona súboru ASHLANG Ashampoo Media Player+
542 Prípona súboru ASO Sage Accpac Simply ASO Import
543 Prípona súboru ASPR ASProtect Related
544 Prípona súboru ASS Aegisub Advanced Substation Alpha Format
545 Prípona súboru ASSECURITYINFORMATION Microsoft Analysis Services Database Format
546 Prípona súboru ASSISTANT HP Printer Utility For Mac Assistant Plugin
547 Prípona súboru ASSY Siemens NX Assembly Data Format
548 Prípona súboru AST2 Astrotite
549 Prípona súboru AT3P AmpliTube Preset Format
550 Prípona súboru AT65 Adobe PageMaker For Mac
551 Prípona súboru ATB AnetHelp Tools
552 Prípona súboru ATC_LIST ATube Catcher Data Format
553 Prípona súboru ATD Microsoft Systems Management Server
554 Prípona súboru ATLOC Apple Mac OS X Finder
555 Prípona súboru ATLS Artlantis Studio Shader Data Format
556 Prípona súboru ATMC Adobe Type Manager
557 Prípona súboru ATOMS Ribbons Atoms
558 Prípona súboru ATPINF Automise Project Information Format
559 Prípona súboru ATV ACT!
560 Prípona súboru ATW Attityd Survey Program Data Format
561 Prípona súboru ATX5 Automise Project Format
562 Prípona súboru ATZ3 Automise
563 Prípona súboru AUM Adobe Update Manager Data
564 Prípona súboru AURX AutoREALM Project
565 Prípona súboru AUS AutoREALM Symbols
566 Prípona súboru AUZ Ableton Authorization Format
567 Prípona súboru AVASTLIC Avast! License Format
568 Prípona súboru AVASTVPN Avast SecureLine License Format
569 Prípona súboru AVGDI AVG Internet Security Data Format
570 Prípona súboru AVGDX AVG Diagnostics Format
571 Prípona súboru AVGF AVG Internet Security Data Format
572 Prípona súboru AVGLIC AVG Internet Security License Format
573 Prípona súboru AVI-2 GOM Media Player Data Format
574 Prípona súboru AVI-3 GOM Media Player Data Format
575 Prípona súboru AVM AVG Incremental Persistent
576 Prípona súboru AVRO Apache Avro Serialized Data Format
577 Prípona súboru AVROLAYOUT Avro Keyboard Layout Format
578 Prípona súboru AVST VirtualDub Template
579 Prípona súboru AWC Emulex AWC Firmware Update Format
580 Prípona súboru AWF Adobe WorkFlow Workgroup Plugin
581 Prípona súboru AWKW Awkwords Word Generator Format
582 Prípona súboru AWR Ad-Aware Reference
583 Prípona súboru AWSES Active WebCam Data Format
584 Prípona súboru AWSHORTCUT ActiveWords Shortcut
585 Prípona súboru AWX Microsoft DirectX
586 Prípona súboru AX3 Apex Sketch
587 Prípona súboru AXQ Edit Rocket Ada Editor
588 Prípona súboru AXW Analyzer StateForms
589 Prípona súboru AYC2 CS-80V Data Format
590 Prípona súboru AYT Ayat Data Format
591 Prípona súboru AZ WinDVD Related
592 Prípona súboru AZ! Vuze Partial Download Format
593 Prípona súboru AZL Amazon Kindle Data Format
594 Prípona súboru AZM Amazon Kindle Data Format
595 Prípona súboru AZT AutoZilla Template Data Format
596 Prípona súboru AZW3F Amazon Kindle Metadata
597 Prípona súboru AZW3R Amazon Kindle Metadata
598 Prípona súboru B IBM Lotus Applause Batch List Format
599 Prípona súboru B25 Ovation Pro For RISC OS DDL
600 Prípona súboru B4A Native Instruments B4 II Data Format
601 Prípona súboru B4F Burn4Free Project Format
602 Prípona súboru B4P Native Instruments B4 II Preset Format
603 Prípona súboru B5 MDBG Chinese-English Dictionary
604 Prípona súboru B6L Blindwrite License
605 Prípona súboru BABL DeBabelizer
606 Prípona súboru BACK RMCProfile Coefficient
607 Prípona súboru BAG PMMail Mail Index
608 Prípona súboru BAGGAGE InstallAware Setup Dialog Baggage Format
609 Prípona súboru BAK2 Microsoft FrontPage
610 Prípona súboru BAKA XWE Data Format
611 Prípona súboru BAMP Easy Button & Menu Maker Project
612 Prípona súboru BAN MegaHAL Non-keyword List
613 Prípona súboru BAROC IBM Tivoli Console Adapter Description Format
614 Prípona súboru BASEBINARY Apple Mac OS X AirPort Base Station Binary
615 Prípona súboru BASEPROJ DNA Baser Sequence Aligner Project
616 Prípona súboru BAW BrainLED AlfaWave Session
617 Prípona súboru BB0 BBC Micro Picture Image Format
618 Prípona súboru BB1 BBC Micro Picture Image Format
619 Prípona súboru BB2 XBBS-OS/2, XGROUP, AV, ZTree Archiver Control
620 Prípona súboru BBI LinkOne Data
621 Prípona súboru BBL TeX/BibTeX Bibliographic Reference Format
622 Prípona súboru BBLX E-Sword Bible
623 Prípona súboru BBR BlackBerry 10 Native SDK Manifest Data Format
624 Prípona súboru BBSONG Beepola Data Format
625 Prípona súboru BC BitComet Partially Downloaded Format
626 Prípona súboru BC! BitComet Incomplete Format
627 Prípona súboru BCB Borland C++ Builder
628 Prípona súboru BCG Binary Coded Graph Data Format
629 Prípona súboru BCH Datalex Entrypoint 90 Data
630 Prípona súboru BCSS Beyond Compare Snapshot Data Format
631 Prípona súboru BCTPURI Vuze Data Format
632 Prípona súboru BCURI Vuze Data Format
633 Prípona súboru BD2 Lacerte Tax Tax
634 Prípona súboru BDCM Microsoft Visual Studio BDC Model
635 Prípona súboru BDCR Microsoft Visual Studio BDC Resource
636 Prípona súboru BDCT BBEdit Dictionary
637 Prípona súboru BDE Pro/ENGINEER Temporary
638 Prípona súboru BDI Pro/ENGINEER Temporary
639 Prípona súboru BDJO Java BD-J Object Descriptor
640 Prípona súboru BDOC DigiDoc Client Container
641 Prípona súboru BDSGROUP BDS Project Group
642 Prípona súboru BDSTEMPLATELIB RAD Studio Template Library Format
643 Prípona súboru BDT Lingvo Dictionary
644 Prípona súboru BDTD Java Sun Binary DTD
645 Prípona súboru BDV BitDefender Vault
646 Prípona súboru BDW Budget Data
647 Prípona súboru BDX BitDefender
648 Prípona súboru BEB EEC Analyzer
649 Prípona súboru BEH CRiSP Calibration
650 Prípona súboru BEN SiSoftware Sandra
651 Prípona súboru BEVEL FontTwister Bevel
652 Prípona súboru BEW PTV VISSIM Cost Data Format
653 Prípona súboru BFC Windows Briefcase Format
654 Prípona súboru BFP Benchmark Factory Project
655 Prípona súboru BFR Network Instruments Observer
656 Prípona súboru BG00 XWE Data Format
657 Prípona súboru BGO Bigoven Recipe Card
658 Prípona súboru BGR Girder Binary Plugin
659 Prípona súboru BH2PCM XWE Data Format
660 Prípona súboru BHF PcAnywhere Host
661 Prípona súboru BHP BHP Survey Tool Data
662 Prípona súboru BID BidMaker
663 Prípona súboru BIDLIST Bulk Image Downloader Data Format
664 Prípona súboru BIDQUEUE Bulk Image Downloader Queue Format
665 Prípona súboru BII Basilisk II Data Format
666 Prípona súboru BIN3 LabVIEW Data
667 Prípona súboru BITSTAK Bitstak Ransomware Affected Data Format
668 Prípona súboru BJK Blaise
669 Prípona súboru BKD Book Library Local Dos Exploit
670 Prípona súboru BKG UWXAFS Project Binary Format Data
671 Prípona súboru BKMK Yummy FTP Bookmark Format
672 Prípona súboru BKR ReplaceEm Format Set
673 Prípona súboru BKY Bookkey Bookmark/keyword Data
674 Prípona súboru BLA Adobe Black Colour Separation
675 Prípona súboru BLIF Berkeley Logic Interchange Format Format
676 Prípona súboru BLO IBM DB2 Binary Large Object Data Format
677 Prípona súboru BLUEBUTTON VA Blue Button Text
678 Prípona súboru BLUEJ BlueJ Package Format
679 Prípona súboru BLUESTACKS BlueStacks App Player Data Format
680 Prípona súboru BMB Pro/ENGINEER Temporary
681 Prípona súboru BMD5 BookmarkingDaemon
682 Prípona súboru BMDX XWE Data Format
683 Prípona súboru BMT Alpha Five Image Library
684 Prípona súboru BMW W32/Liji-A Virus
685 Prípona súboru BNF IBM Voice Type Languages Map
686 Prípona súboru BNL MicroSim PCBoard Netlist
687 Prípona súboru BOF IBM Voice Type Languages Tasks Enroll
688 Prípona súboru BONDS Ribbons Bonds
689 Prípona súboru BOOTSKIN Stardock Bootskin Format
690 Prípona súboru BOW BO2K Data Format
691 Prípona súboru BP2 AutoCAD Batch Plot Format
692 Prípona súboru BP3 AutoCAD Batch Plot Format
693 Prípona súboru BPC BuildPro
694 Prípona súboru BPDX Acrobat Batch PDX Format
695 Prípona súboru BPHYS Blender Cache Format
696 Prípona súboru BPI IBM Voice Type Languages New User
697 Prípona súboru BPJ Boxsim Simulation
698 Prípona súboru BPL AutoCAD Batch Plot Format
699 Prípona súboru BPRC Palm OS Desktop Data Format
700 Prípona súboru BPS BPS Virus Format
701 Prípona súboru BPV BallPark Business Valuation Valuation Scenario
702 Prípona súboru BQF Backdoor.Win32.Ciadoor.bqf Trojan
703 Prípona súboru BQS BillQuick Database Format
704 Prípona súboru BQY Brio Query Format
705 Prípona súboru BR Omnis Data
706 Prípona súboru BR1 Total Commander Cached Button Bar Icons
707 Prípona súboru BR2 Total Commander Cached Button Bar Icons
708 Prípona súboru BRA Linux
709 Prípona súboru BRAGG Bragg Profile
710 Prípona súboru BRB Bryce Object Export
711 Prípona súboru BREW Homebrew
712 Prípona súboru BRIDGECACHE Adobe Bridge Cache
713 Prípona súboru BRIDGECACHET Adobe Bridge Cache
714 Prípona súboru BRIDGELABELSANDRATINGS Adobe Bridge
715 Prípona súboru BRIDGESORT Adobe Bridge Cabinet
716 Prípona súboru BRSEQ Nintendo Wii Binary Revolution Sequence Format
717 Prípona súboru BRSTMSPM XWE Data Format
718 Prípona súboru BRU Brutus Restore
719 Prípona súboru BRV BraveViewer Thumbnail Cache
720 Prípona súboru BRW PointCentral Financial Institutions Loan Format
721 Prípona súboru BRY2 Bryce 2
722 Prípona súboru BSCS Balanced Scorecard Designer
723 Prípona súboru BSCT Balanced Scorecard Designer Strategy
724 Prípona súboru BSDESIGN Bootstrap Studio Design Project Format
725 Prípona súboru BSDF ZEMAX Scattering Distribution Data
726 Prípona súboru BSE CRiSP Harvest
727 Prípona súboru BSI Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
728 Prípona súboru BSIG Clam Antivirus Binary Signature Format
729 Prípona súboru BSMX BeerSmith
730 Prípona súboru BSN Autodesk TR-55 Detention Basin Storage Data
731 Prípona súboru BSPROJ Banned Story Project
732 Prípona súboru BST BibTeX Style Document
733 Prípona súboru BSW Business Scorecard Manager Workspace
734 Prípona súboru BSX PBASIC Preprocessor Output
735 Prípona súboru BSY VTrain Learning Cardfile
736 Prípona súboru BT! BitSpirit Incomplete Download Format
737 Prípona súboru BT0 Band-in-a-Box Temporary
738 Prípona súboru BT1 Battery Analyzer Test
739 Prípona súboru BT2 Batch Barcode Maker
740 Prípona súboru BT5 ERP5 Business Template
741 Prípona súboru BTH Bathy Recorder Data
742 Prípona súboru BTKEY BitTorrent License Key
743 Prípona súboru BTL SolidWorks Sheet Metal Bend Table
744 Prípona súboru BTPL BluffTitler Data Format
745 Prípona súboru BTSKEY BitTorrent Sync Data Format
746 Prípona súboru BTST Norton SystemWorks Info
747 Prípona súboru BTU Diablo BTU Calculator
748 Prípona súboru BTV AppleTalk Desktop Database Format
749 Prípona súboru BTWSENDTO Microsoft Windows Bluetooth Related
750 Prípona súboru BU Pegasus Mail Temporary
751 Prípona súboru BUF Buffer Format
752 Prípona súboru BUGSENSE BugSense
753 Prípona súboru BUK Malicious Data Format
754 Prípona súboru BUL Bullseye Data Format
755 Prípona súboru BV1 Corel WordPerfect Overflow
756 Prípona súboru BV2 Corel WordPerfect Overflow
757 Prípona súboru BV3 Corel WordPerfect Overflow
758 Prípona súboru BV4 Corel WordPerfect Overflow
759 Prípona súboru BV5 Corel WordPerfect Overflow
760 Prípona súboru BV6 Corel WordPerfect Overflow
761 Prípona súboru BV7 Corel WordPerfect Overflow
762 Prípona súboru BV8 Corel WordPerfect Overflow
763 Prípona súboru BV9 Corel WordPerfect Overflow
764 Prípona súboru BVC IBM Voice Type Languages Newuser
765 Prípona súboru BVI IBM Voice Type Languages Newuser
766 Prípona súboru BVXD OptiTune Manifest
767 Prípona súboru BVY Breevy Text Snippet Format
768 Prípona súboru BWE Black And White 2 Environment Data
769 Prípona súboru BWM Blaise
770 Prípona súboru BWX HP BridgeWorks Data Format
771 Prípona súboru BX Opera
772 Prípona súboru BXF Breeder EXchange Format Format
773 Prípona súboru BXI Blaise
774 Prípona súboru BXM BasicX-24 Basic Express Compiler Map
775 Prípona súboru BXU PictureGear Studio
776 Prípona súboru BXZ Itaup.bxz Malware Data Format
777 Prípona súboru BY PSpice
778 Prípona súboru BYTES Unity Binary Text Asset Data Format
779 Prípona súboru BZM Business Map
780 Prípona súboru BZZ BuzzBundle Project
781 Prípona súboru C11 CARE-S InfoWorks User Defined Pollutant Detail
782 Prípona súboru C1P Capture One Preview Data Format
783 Prípona súboru C1S Photo Cache
784 Prípona súboru C1W Capture One Work Data Format
785 Prípona súboru C21 CARE-S InfoWorks Defined Pollutant Detail
786 Prípona súboru C2K Microsoft Project Holidays
787 Prípona súboru C2U Texas Instruments CBL 2 OS Format
788 Prípona súboru C2W WaterCAD
789 Prípona súboru C2X WinOnCD
790 Prípona súboru C3D1 Chem3D Cartesian 1 Chemical Modeller
791 Prípona súboru C3D2 Chem3D Cartesian 2 Chemical Modeller
792 Prípona súboru C3L CommView License Format
793 Prípona súboru C4DUPDATE Cinema 4D Update
794 Prípona súboru CA Initial Telnet Cache
795 Prípona súboru CA2 Delphi Install Disk12
796 Prípona súboru CA4 Delphi Installation
797 Prípona súboru CA5 Delphi Installation
798 Prípona súboru CABAL Haskell Cabal
799 Prípona súboru CACHE Cache Format
800 Prípona súboru CACHE-2 VLC Media Player Font Cache
801 Prípona súboru CACHE-3 VLC Media Player Font Cache
802 Prípona súboru CACHE2 Pro/ENGINEER
803 Prípona súboru CACHEDMSG Valve Steam Cache Format
804 Prípona súboru CACHED_ICON HERE Maps For Android Icon Cache Format
805 Prípona súboru CAH Ulead Photo Explorer Thumbnail Cache
806 Prípona súboru CAKEWALKSTUDIOWARE Cakewalk Studioware Data Format
807 Prípona súboru CALB Coolect Album Format
808 Prípona súboru CALENDARLOCKS Apple Calendar Format
809 Prípona súboru CALIB Chief Architect Library Format
810 Prípona súboru CALIBRE Calibre Device Data Format
811 Prípona súboru CALIBZ Chief Architect Symbol
812 Prípona súboru CALX Calendar Printing Assistant Template
813 Prípona súboru CAMERROR Camtasia Studio Error Log Format
814 Prípona súboru CANF CanOpener
815 Prípona súboru CAPXML Capella XML Document Format
816 Prípona súboru CARO Adobe Acrobat Creatorcode
817 Prípona súboru CAS Autodesk AutoCAD License Format
818 Prípona súboru CASTEP CASTEP Data Format
819 Prípona súboru CAT4D Cinema 4D Catalog
820 Prípona súboru CATOM Chief Architect Catalogue
821 Prípona súboru CB1 CARE-S InfoWorks Biochemical Oxygen Detail
822 Prípona súboru CB4 Actuate Analytics
823 Prípona súboru CBB ChessBase Search Booster
824 Prípona súboru CBD Corel WordPerfect Dictionary
825 Prípona súboru CBDS Comic Book DS Format
826 Prípona súboru CBN PaperMaster Cabinet
827 Prípona súboru CBO Microsoft Interactive Training
828 Prípona súboru CBPLUGIN Code::Blocks Plugin
829 Prípona súboru CBPROJ C++ Builder Project
830 Prípona súboru CBX Rational XDE
831 Prípona súboru CBXML CodeBox XML Library
832 Prípona súboru CC1 Briggs Softworks Calendar Commander
833 Prípona súboru CC2 Calendar Commander Calendar Data Format
834 Prípona súboru CC3 CUEcards Data Format
835 Prípona súboru CCBI CocosBuilder Data Format
836 Prípona súboru CCE Calendar Creator 2 Event
837 Prípona súboru CCJ Crossword Compiler Compiled Crossword Applet
838 Prípona súboru CCL CCTools Levelset
839 Prípona súboru CCLD Construction Clouds Data Format
840 Prípona súboru CCMG STAR-CD Solver Ready Geometry Data Format
841 Prípona súboru CCMP STAR-CD Results Data Format
842 Prípona súboru CCMT STAR-CD Transient Data Format
843 Prípona súboru CCO Apple Cocoa
844 Prípona súboru CCP4 Collaborative Computational Project Number 4 Format Format
845 Prípona súboru CCS TrialDirector Clip Script Format
846 Prípona súboru CCU CryptLoad Update Data Format
847 Prípona súboru CCWSLN Connected Components Workbench
848 Prípona súboru CDADJ Cyberlink PowerDirector Data Format
849 Prípona súboru CDBCMSG CIM Database CMSG Data Format
850 Prípona súboru CDF-MS ClickOnce Compiled Manifest Format
851 Prípona súboru CDFX Cindex
852 Prípona súboru CDJ DiscJuggler CD-ROM Data
853 Prípona súboru CDRX Bosch Crash Data Retrieval Data Format
854 Prípona súboru CDV CatDV Catalog
855 Prípona súboru CDWS CorelDraw Workspace Format
856 Prípona súboru CDY Cinderella Construction Data Format
857 Prípona súboru CDZ ROM With A View Project Format
858 Prípona súboru CE0 Winewar Worm
859 Prípona súboru CEDF TC Configuration Editor Data Format
860 Prípona súboru CELL CASTEP Supercell Material Data
861 Prípona súboru CEO Winewar Worm
862 Prípona súboru CERBER Cerber Ransomware Affected Data Format
863 Prípona súboru CERTSIGNINGREQUEST Apple Mac OS X Certificate Assistant
864 Prípona súboru CET Hitachi Cobol
865 Prípona súboru CETRAINER DBVM
866 Prípona súboru CF1 Common Format Format 1 Format
867 Prípona súboru CF5 DocuWare
868 Prípona súboru CF7 Toshiba ConfigFree Profile Handling Module
869 Prípona súboru CFB Disk Drill Recovered
870 Prípona súboru CFDI Comprobante Fiscal Digital Por Internet
871 Prípona súboru CFK Microsoft Developer Studio Diagram
872 Prípona súboru CFL IMVU Product Format
873 Prípona súboru CFOS6LINK CFos IPv6 Link Registration Data Format
874 Prípona súboru CFOSSPEED CFosSpeed Registration Key Format
875 Prípona súboru CFPRESET SA Color Finesse Plugin For Adobe After Effects
876 Prípona súboru CFW ChemFinder Form
877 Prípona súboru CFX Magix Movie Edit Pro
878 Prípona súboru CFXXE Possibly Malware
879 Prípona súboru CGD CricketGraph Data
880 Prípona súboru CGINC Unity Custom Shader Include
881 Prípona súboru CGNS CFD General Notation System Data Format
882 Prípona súboru CGT Gold Parsing System Compiled Grammar Table
883 Prípona súboru CH10 Irig 106 Original Recording
884 Prípona súboru CH4 WSxM
885 Prípona súboru CH5 VisIt
886 Prípona súboru CH6 ZX-Paintbrush Character Format
887 Prípona súboru CH8 ZX-Paintbrush Character Format
888 Prípona súboru CHAP MP4 Movie Chapter
889 Prípona súboru CHAPTERS ChapterGrabber Data Format
890 Prípona súboru CHARMM CHARMm Chemical Modeller Input
891 Prípona súboru CHATLOG Adium Chat Log
892 Prípona súboru CHECK CASTEP Check Binary Data Format
893 Prípona súboru CHEM WRF/CHEM Chemical Data Format
894 Prípona súboru CHI Microsoft Help Index
895 Prípona súboru CHJ IBM SPSS Interview Cache
896 Prípona súboru CHK ScanDisk Format Fragment
897 Prípona súboru CHKN IMVU Create Mode Temporary
898 Prípona súboru CHKSPLIT Incredible Bee Archiver Checksum
899 Prípona súboru CHLS Charles Session Format
900 Prípona súboru CHM_1029 Microsoft Installation Data Format
901 Prípona súboru CHO Animation:Master Choreography
902 Prípona súboru CHQ Microsoft Help Combined Full-text Search
903 Prípona súboru CHUNK001 File Splitter Split Archive Part 1
904 Prípona súboru CHW Compiled Help Index Format
905 Prípona súboru CHY FileMaker Pro Data Format
906 Prípona súboru CI CitectSCADA Format
907 Prípona súboru CIA Sheffield Dictionary Data Format
908 Prípona súboru CIC Hitachi Ladder Editor Circuit Comment Format
909 Prípona súboru CIDA Xplorer² Scrap Document Format
910 Prípona súboru CIE CIE Format Format Format - Color Information Format
911 Prípona súboru CIH Chernobyl Virus Data Format
912 Prípona súboru CII Caesar II
913 Prípona súboru CILX Volume Activation Management Tool Data Format
914 Prípona súboru CIN96LM Microsoft Cinemania
915 Prípona súboru CIN96UPD Microsoft Cinemania Format
916 Prípona súboru CIO SWAT Master Watershed
917 Prípona súboru CIRC Logisim Circuit
918 Prípona súboru CIS CheckInbox
919 Prípona súboru CIS2 ProSteel Document Format
920 Prípona súboru CITRIODOWNLOAD Citrio Incomplete Download Format
921 Prípona súboru CITRIXONLINE GoToMeeting Data Format
922 Prípona súboru CITRIXONLINE312 GoToMeeting Data Format
923 Prípona súboru CITRIXONLINE393 GoToMeeting Data Format
924 Prípona súboru CIV5SLN Civilization 5 Game Data Format
925 Prípona súboru CIW Web Of Science Export
926 Prípona súboru CIX Rational XDE
927 Prípona súboru CL Cursor Library
928 Prípona súboru CL3 Easy CD Creator CD Layout
929 Prípona súboru CL7 Free Clipboard Viewer Data Format
930 Prípona súboru CLAM Adobe InDesign Dictionary
931 Prípona súboru CLAS Java Class
932 Prípona súboru CLASSDIAGRAM Microsoft Visual Studio Class Diagram
933 Prípona súboru CLB Super NoteTab ClipBook Template Format
934 Prípona súboru CLC Microsoft Schedule+ 7 Habits Mission Statement
935 Prípona súboru CLDCVT CD-LabelPrint Converted Data
936 Prípona súboru CLE Icon Lock-iT Locked Format Indicator
937 Prípona súboru CLEAN Instagram For Android Cache Format
938 Prípona súboru CLF ListPro
939 Prípona súboru CLI Client Management System Customer
940 Prípona súboru CLIB CATS Library Data Format
941 Prípona súboru CLIPPING Apple Mac OS X Finder
942 Prípona súboru CLJX Visual Studio Code Data Format
943 Prípona súboru CLKB Clicker Book Data Format
944 Prípona súboru CLKK Clicker Keyboard
945 Prípona súboru CLKP Clicker Palette Format
946 Prípona súboru CLKT Clicker Template
947 Prípona súboru CLKW Clicker Word Bank
948 Prípona súboru CLKX Clicker Grid Set
949 Prípona súboru CLL Crick Software Clicker
950 Prípona súboru CLMLIC Clipboard Master License Format
951 Prípona súboru CLOG SpreadMaster Client Log Format
952 Prípona súboru CLONECD CloneCD Registration Data Format
953 Prípona súboru CLONEDVD CloneDVD Registration Data Format
954 Prípona súboru CLONEDVDMOBILE CloneDVD Mobile Registration Key Format
955 Prípona súboru CLOUDPHOTODB Apple Photos Database Format
956 Prípona súboru CLOUDPHOTODB-SHM Apple Photos Database Related Data Format
957 Prípona súboru CLOUDPHOTODB-WAL Apple Photos Database Format
958 Prípona súboru CLPPRJ CodeLobster PHP Edition Project
959 Prípona súboru CLR Flash Color Set
960 Prípona súboru CLS LaTeX Document Class Format
961 Prípona súboru CLSJ Cyberlink PowerDVD Data Format
962 Prípona súboru CM3 CaseMap Data
963 Prípona súboru CM4 ClipMate Data
964 Prípona súboru CM5 LexisNexis Case Analysis
965 Prípona súboru CM8 CaseMap Case
966 Prípona súboru CMC Comic Collector Collection Data
967 Prípona súboru CMDF CrystalMaker Data
968 Prípona súboru CMDT Claris Dictionary
969 Prípona súboru CMH PLINK Test Report Format
970 Prípona súboru CMM Corel Multimedia Manager Album
971 Prípona súboru CMMCD Camtasia Studio MenuMaker Project
972 Prípona súboru CMN Systems Management Server (SMS) Update
973 Prípona súboru CMP7 Araxis Merge Comparison Data Format
974 Prípona súboru CMRBK CaseMap ReportBook Definition
975 Prípona súboru CMTX E-Sword Commentary
976 Prípona súboru CMW Microsoft Office Custom Maintenance Wizard Data
977 Prípona súboru CMY CorelDraw Custom
978 Prípona súboru CN CNwin/MLwin Account
979 Prípona súboru CN3 CN3D
980 Prípona súboru CNB Pegasus Mail Noticeboard Mail Stored Message
981 Prípona súboru CNJ Acharya Conjunct Data Format
982 Prípona súboru CNK Microsoft Dynamics GP Chunk
983 Prípona súboru CNO INet-Server Error Description
984 Prípona súboru CNR Pegasus Mail Mail Message Stored In Systemwide Folder
985 Prípona súboru CNX Pegasus Mail
986 Prípona súboru COC Bibexcel
987 Prípona súboru COE Xilinx BRAM Initialization
988 Prípona súboru COG SolidWorks Compiled Log Format
989 Prípona súboru COK INet-Server Error Report
990 Prípona súboru COLLAB Collaborate Collaboration Data Format
991 Prípona súboru COLLOQUYTRANSCRIPT Colloquy Chat Transcript
992 Prípona súboru COLORS SAM Makelogo Color
993 Prípona súboru COMICSTL Comic Life Stylesheet Format
994 Prípona súboru COMMANDERDOC Apple Qmaster
995 Prípona súboru COMP CodeWarrior Compiler
996 Prípona súboru COMPARISON Merge Comparison Report
997 Prípona súboru COMPARISON7 Araxis Merge Comparison Data Format
998 Prípona súboru COMPLETE SendSafe Deciphered E-message
999 Prípona súboru COMPO DAZ 3D Carrara Pro 7 Or 8 Temporary
1000 Prípona súboru COMPONENTDIAGRAM Microsoft Visual Studio Component Diagram
1001 Prípona súboru COMPOSITIONMODEL Invantive Composition Data Model
1002 Prípona súboru CON Corel WordPerfect Concordance Format
1003 Prípona súboru CONSIS Sciral Consistency Data Format
1004 Prípona súboru CONSOLE Widows NT Console
1005 Prípona súboru CONTACTS Contact Format
1006 Prípona súboru CONTENTPROJ XNA Game Studio Game Content Project
1007 Prípona súboru CONTENTS MAC OS X
1008 Prípona súboru CONTENTSOFCLIPBOARD WinXP Powertoy
1009 Prípona súboru CONTOUR Contour Screenplay Format
1010 Prípona súboru COOKIEDB Unknown Format Extension Format
1011 Prípona súboru COOL QB - Text Analyzer Vocabulary List
1012 Prípona súboru COORDS Ribbons Coords
1013 Prípona súboru COS2 Pinnacle Studio Cache Format
1014 Prípona súboru COUNTER Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
1015 Prípona súboru COUNTRY_HISTORY HERE Maps For Android Data Format
1016 Prípona súboru COZ EFILive Calibration Data Format
1017 Prípona súboru CP1 CARE-S InfoWorks Phosphorus Detail
1018 Prípona súboru CP3 Grand Prix 3 Cockpit Shape Format
1019 Prípona súboru CPAA Adobe Captivate Shared Action Data Format
1020 Prípona súboru CPJ NVidia CUDA Project Format
1021 Prípona súboru CPLN KalOnline Extended Module Format
1022 Prípona súboru CPO Corel Print House Data
1023 Prípona súboru CPT2 M-Tron Pro Library
1024 Prípona súboru CPU SiSoftware Sandra
1025 Prípona súboru CPUPROFILE Google Chrome DevTools Data Format
1026 Prípona súboru CQE Cumulus 6 Data Format
1027 Prípona súboru CQF PcAnywhere Command Queue Format
1028 Prípona súboru CQS ConQuest Search Data Format
1029 Prípona súboru CQT MAIL.DAT Container Quantity Data
1030 Prípona súboru CR1 LoggerNet CRBasic Source
1031 Prípona súboru CR5 Survey Pro Coordinate
1032 Prípona súboru CRASHED AbiWord Crash-Saved Document
1033 Prípona súboru CRC Total Commander Checksum Format
1034 Prípona súboru CRD Windows CardSpace Format
1035 Prípona súboru CRDOWNLOAD Chrome Partially Downloaded Format
1036 Prípona súboru CRH EN-CC Truss Geometry
1037 Prípona súboru CRI Crystal Reports
1038 Prípona súboru CRINF DecryptorMax Or CryptInfinite Ransomware Affected Data Format
1039 Prípona súboru CRO CropWat Data Format
1040 Prípona súboru CRON Unraid OS Cron Data Format
1041 Prípona súboru CROSSDB Mixvibes Cross Collection Data Format
1042 Prípona súboru CRPD Microsoft Windows SignTool Data Format
1043 Prípona súboru CRQ Blackboard Course Request Data Format
1044 Prípona súboru CRR Complete Genomics Analysis Tools CRR Data Format
1045 Prípona súboru CRS3 OmniPage Lite
1046 Prípona súboru CRYP1 CryptXXX Ransomware Affected Data Format
1047 Prípona súboru CRYPT8 WhatsApp Messenger Message Database Format
1048 Prípona súboru CRYPTOWALL Encrypted Format By Cryptowall Ransomware Format
1049 Prípona súboru CRYPT_KEYSTORE BlackBerry 10 Data Format
1050 Prípona súboru CRYPZ CryptXXX Ransomware Affected Data Format
1051 Prípona súboru CS80V2 CS-80V Data Format
1052 Prípona súboru CSAC Web Research Collection Optimization Temporary
1053 Prípona súboru CSATTR Microsoft Visual Studio Attractor
1054 Prípona súboru CSCFT Colasoft Capsa Data Format
1055 Prípona súboru CSCONT Capsa Name Table Format
1056 Prípona súboru CSCPFLT Colasoft Capsa Project Filter Format
1057 Prípona súboru CSCPRO Colasoft Capsa Protocol Format
1058 Prípona súboru CSCPROJ Colasoft Capsa Project Format
1059 Prípona súboru CSCTA Capsa Time Analyze Data Format
1060 Prípona súboru CSCTF Colasoft Capsa Data Format
1061 Prípona súboru CSDEF Microsoft Visual Studio Data Format
1062 Prípona súboru CSDL ADO.NET Metadata Format
1063 Prípona súboru CSDPROJ C# Device Project
1064 Prípona súboru CSH Photoshop Custom Shapes Format
1065 Prípona súboru CSHADER Microsoft Visual Studio Text Data Format
1066 Prípona súboru CSLOG CodeSite Log Format
1067 Prípona súboru CSOM Eudora For Mac
1068 Prípona súboru CSPL Firefox Data Format
1069 Prípona súboru CSSTORE Apple Mac OS X Cache
1070 Prípona súboru CT0 Tajima TBF Condition
1071 Prípona súboru CT1 SMS Proposed Site Control
1072 Prípona súboru CT4IM CrazyTalk Data Format
1073 Prípona súboru CT7 CaseMap Case Analysis Template
1074 Prípona súboru CT8 CaseMap Case Template
1075 Prípona súboru CTBL Xamine NSCL
1076 Prípona súboru CTF AVG Update Control Format
1077 Prípona súboru CTG BMC Software PATROL Format
1078 Prípona súboru CTMDPI MRMC Markov Reward Model Checker Matrix
1079 Prípona súboru CTO Microsoft Visual Studio Binary Command Table Output
1080 Prípona súboru CTR BrainVoyager QX Contrast
1081 Prípona súboru CTRL Oracle WebLogic Workshop Controls Format
1082 Prípona súboru CTSYM Microsoft Visual Studio Command Table Output
1083 Prípona súboru CU1 Photoline 4 Curve
1084 Prípona súboru CU3 Photoline Curves Clut
1085 Prípona súboru CU? Photoline Clut
1086 Prípona súboru CUF Turbo C Utilities Form Definition
1087 Prípona súboru CUJ Personal Backup Data Format
1088 Prípona súboru CUL Windows Cursor Library
1089 Prípona súboru CURSEMOD Curse Client Mod
1090 Prípona súboru CUST QuarkXPress Mac Format Type
1091 Prípona súboru CUTECUTPROJECT Cute Cut Project
1092 Prípona súboru CV Microsoft CodeView Information Screen
1093 Prípona súboru CV2 Adobe Audition Data Format
1094 Prípona súboru CVF CPU-Z Validation Format
1095 Prípona súboru CVR Microsoft Crash Report Format
1096 Prípona súboru CVZ Card Vault Inventory
1097 Prípona súboru CW7 COMPRESS Related
1098 Prípona súboru CWIE CodeWarrior
1099 Prípona súboru CWL ClarisWorks Library
1100 Prípona súboru CWLINK CodeWarrior
1101 Prípona súboru CWM WebSphere Map Designer Express Map Definition
1102 Prípona súboru CWR Crystal Reports Report
1103 Prípona súboru CXA ANSYS Fluent Animation Metadata
1104 Prípona súboru CXB Custody X Change Data
1105 Prípona súboru CXBML Business Process Modeler Model Format
1106 Prípona súboru CXC Custody X Change Data Format
1107 Prípona súboru CXF Picasa Collage Format
1108 Prípona súboru CXL Business Integrator Extract Schema
1109 Prípona súboru CXML Microsoft Silverlight Server Side Data
1110 Prípona súboru CXQ SillyDl.CXQ Downloading Trojan
1111 Prípona súboru CXV Custody X Change Data
1112 Prípona súboru CYL Ribbons Cylinder
1113 Prípona súboru CYT Yenka Simulation Data Format
1114 Prípona súboru CZ Czech Language Translation
1115 Prípona súboru CZN RMCProfile Atom List
1116 Prípona súboru C_ Microsoft Winhelp Compressed
1117 Prípona súboru D02 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1118 Prípona súboru D03 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1119 Prípona súboru D05 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1120 Prípona súboru D07 MicroSim PCBoard NC Drill Data
1121 Prípona súboru D08 DeductionPro 2008
1122 Prípona súboru D10 IRIG 106 Recording Directory
1123 Prípona súboru D11 Macro Mania Data
1124 Prípona súboru D2A Avisynth MPAsource Plugin Scan
1125 Prípona súboru D2CT Disinfectant For Mac
1126 Prípona súboru D32 Lotus Visualisation
1127 Prípona súboru D41 CCS64 Data Format
1128 Prípona súboru D43 IAR Debug
1129 Prípona súboru D4C Dataphor Data Format
1130 Prípona súboru DA$ Microsoft Compressed DAT
1131 Prípona súboru DA4 SeeYou Waypoint
1132 Prípona súboru DAC Dynacom Accounting Data
1133 Prípona súboru DAD2 Canvas For Mac
1134 Prípona súboru DAI Dream Aquarium Patch
1135 Prípona súboru DAILY Day Log Format
1136 Prípona súboru DAN D-MAS Analysis System Patient
1137 Prípona súboru DAQ Data Acquisition Toolbox
1138 Prípona súboru DARKNESS Rakhni Ransomware Affected Data Format
1139 Prípona súboru DARTCLIP Dartfish Metadata
1140 Prípona súboru DAT-SHM EmClient Data
1141 Prípona súboru DAT-WAL EM Client WAL Data Format
1142 Prípona súboru DAT2 XYplorer Thumbnail Cache
1143 Prípona súboru DATABASE Serato DJ Database Format
1144 Prípona súboru DATACONTRACT Web Service Software Factory Installer
1145 Prípona súboru DAT_BAK_48396 Calibre Data Format
1146 Prípona súboru DAT_DEFAULT Siemens NX Data Format
1147 Prípona súboru DAW Hasbro Scramble CDROM OWL2 List Format
1148 Prípona súboru DAWG Eliot Dictionary
1149 Prípona súboru DA_ GKSetup Support
1150 Prípona súboru DB$ DBASE Temporary
1151 Prípona súboru DB2IND Microsoft Visual Studio DB2 Index
1152 Prípona súboru DB2SP Microsoft Visual Studio DB2 Create Procedure Statement
1153 Prípona súboru DB2UDF Microsoft Visual Studio DB2 User Defined Function
1154 Prípona súboru DBAG WinSQL DataBag
1155 Prípona súboru DBAT Quicken For Mac Data
1156 Prípona súboru DBDIF DatabaseSpy Comparison Data Format
1157 Prípona súboru DBITS XYplorer Hash Data Format
1158 Prípona súboru DBLINK Altium Designer Database Link
1159 Prípona súboru DBMANIFEST Database Manifest
1160 Prípona súboru DBMC Netscape Cache Log
1161 Prípona súboru DBNW Netscape News
1162 Prípona súboru DBSCHEMA Database Schema
1163 Prípona súboru DBSDIF DatabaseSpy Format
1164 Prípona súboru DBX Outlook Express E-mail Folder
1165 Prípona súboru DC0 OpenBSD
1166 Prípona súboru DC2 Kodak DC25 Digital Camera Format
1167 Prípona súboru DCDC Astound Presentation
1168 Prípona súboru DCOVER Disc Cover Format
1169 Prípona súboru DCPIL Delphi Compiler Symbolic Information
1170 Prípona súboru DCPY Disk Copy
1171 Prípona súboru DCT Dictionary Format
1172 Prípona súboru DCT5 Microsoft Word 5 For Mac Dictionary
1173 Prípona súboru DCTMP DC++ Partially Downloaded Format
1174 Prípona súboru DCTX Microsoft Office IME Open Extended Dictionary
1175 Prípona súboru DCTXC Microsoft Office IME Open Extended Dictionary
1176 Prípona súboru DDD Adobe Distiller Format
1177 Prípona súboru DDG DucatiDiag Data Format
1178 Prípona súboru DDM Alpha Five Table Objects
1179 Prípona súboru DDOC DigiDoc Client Container
1180 Prípona súboru DDWSCAN Disk Drill Data Format
1181 Prípona súboru DDX Alpha Five Data Dictionary Index
1182 Prípona súboru DE2 XWE Data Format
1183 Prípona súboru DEBIAN Debian Related
1184 Prípona súboru DEBUGLOG MyDefrag Data Format
1185 Prípona súboru DECK Microsoft Office For Mac Query
1186 Prípona súboru DECRYPT Decrypted Microsoft ESD Format
1187 Prípona súboru DECRYPT2017 Globe 3 Ransomware Affected Format
1188 Prípona súboru DEE Creator Simulator Description
1189 Prípona súboru DEFAULTSITE 1&1 Defaultsite Format
1190 Prípona súboru DEFORM FontTwister Deform Guide Line
1191 Prípona súboru DEFT Juice Grinder Data Format
1192 Prípona súboru DEL Apple Safari
1193 Prípona súboru DELF Malicious Or Virus
1194 Prípona súboru DEMOCRACY VLC Media Player Data Format
1195 Prípona súboru DEOS Driver Easy Offline Scan Format
1196 Prípona súboru DES-SE Sony Ericsson XPERIA X10
1197 Prípona súboru DESCRIPTION Multilizer PDF Translator Description
1198 Prípona súboru DESKSOFTLICENSE DeskSoft License Format
1199 Prípona súboru DESKTOP Desktop Entry Format
1200 Prípona súboru DEU Adobe Reader German Language
1201 Prípona súboru DEVICESALT NOOK Device Salt Format
1202 Prípona súboru DF Corel Paradox Table Filter
1203 Prípona súboru DF10 IRIG 106 Recording Directory
1204 Prípona súboru DG-KEY DigiGuide Key
1205 Prípona súboru DG3 DeltaGraph
1206 Prípona súboru DGE Micro Focus Enterprise Developer Declaration Data Format
1207 Prípona súboru DGI HDConvertToX Input
1208 Prípona súboru DGIMGLIB DigiGuide Image Library Format
1209 Prípona súboru DGMARKER DigiGuide Description Format
1210 Prípona súboru DGPRINT DigiGuide Print Template
1211 Prípona súboru DGRECOMMEND DigiGuide Format
1212 Prípona súboru DGX IBM Rational XDE
1213 Prípona súboru DHV Doc-To-Help Format Lock Format
1214 Prípona súboru DHY Adobe Bridge
1215 Prípona súboru DIAG Microsoft Windows Troubleshooting Pack Designer Data Format
1216 Prípona súboru DIAGSESSION Microsoft Visual Studio Diagnostic Session Format
1217 Prípona súboru DIALOG UltraEdit Data Format
1218 Prípona súboru DIC Dictionary Format
1219 Prípona súboru DICT Sunnysoft InterWrite
1220 Prípona súboru DID Adobe Distiller/Bridge
1221 Prípona súboru DIGEST HERE Maps For Android Data Format
1222 Prípona súboru DIL Delphi
1223 Prípona súboru DIN DataEase Installation Script
1224 Prípona súboru DIPX DVDInfoPro Data Format
1225 Prípona súboru DIR00 Disk Defrag Error Or Dump
1226 Prípona súboru DISABLED Spybot - Search & Destroy Disabled Format
1227 Prípona súboru DISKDEFINES Linux LiveCD Information Format
1228 Prípona súboru DISPOSITION-NOTIFICATION Message Disposition Notification Format
1229 Prípona súboru DIST-RDB SAM Scoring
1230 Prípona súboru DISTZ Apple Mac OS X Installer Distribution
1231 Prípona súboru DJ DJGPP Docs
1232 Prípona súboru DJA DunDjinni
1233 Prípona súboru DJAE Digital Juice For Adobe After Effects Data Format
1234 Prípona súboru DJD Digital Juice Data Format
1235 Prípona súboru DJF NTI Drive Backup
1236 Prípona súboru DJREVEALERS Digital Juice Data Format
1237 Prípona súboru DJSWIPES Digital Juice Data Format
1238 Prípona súboru DKE DriveLock FDE Disk Key Format
1239 Prípona súboru DKL DupKiller Format List Format
1240 Prípona súboru DKLANG DKLang Translation Editor Translation
1241 Prípona súboru DKN ONETEP Density Kernel Data Format
1242 Prípona súboru DL0 Abbyy Finereader 4.0 Sprint
1243 Prípona súboru DLB Troj/Dloadr-AHT
1244 Prípona súboru DLCT AppleScript Dialect
1245 Prípona súboru DLE 3D Studio Max Plugin
1246 Prípona súboru DLI Win32.Sober.AD@mm
1247 Prípona súboru DLL1 ASUS ExpressGate (Splashtop)
1248 Prípona súboru DLLX Backdoor.Bot
1249 Prípona súboru DLL_NON_OPT Adobe
1250 Prípona súboru DLL_RESP Microsoft Windows Live Messenger Contact Related
1251 Prípona súboru DLM Akamai Download Manager Format
1252 Prípona súboru DLOG Pro Tools Log Format
1253 Prípona súboru DLPF DinkeyLook Diagnostic Information
1254 Prípona súboru DLT VCTEditor Data Format
1255 Prípona súboru DLTEMP UC Browser Incomplete Download Format
1256 Prípona súboru DLV4 Catia
1257 Prípona súboru DLY Xilinx ISE ReportGen Delay Information Format
1258 Prípona súboru DLZ Crossword Power Tools Crossword Library
1259 Prípona súboru DMDZ SQL Developer Data Modeler Design Format
1260 Prípona súboru DMFR Download Master Incomplete Download
1261 Prípona súboru DMIT Autodesk Simulation Data Format
1262 Prípona súboru DMMS DropMind Map Style
1263 Prípona súboru DMN SAS Metadata
1264 Prípona súboru DMPX ORACLE Dump Data Format
1265 Prípona súboru DMX-INFO DriverMax Driver Information Format
1266 Prípona súboru DMY SEMIA LTST DB Time Series Data
1267 Prípona súboru DNB Microsoft Windows Dns Database Format
1268 Prípona súboru DND ClustalW2 Tree
1269 Prípona súboru DNN DotNetNuke Manifest
1270 Prípona súboru DNX IBM Rational Software
1271 Prípona súboru DOCBOOK OXygen XML Editor Data Format
1272 Prípona súboru DOCK DragThing Dock
1273 Prípona súboru DOCKLET ObjectDock Docklet
1274 Prípona súboru DOCMETA Bukkit Information Format
1275 Prípona súboru DOCSTORE Adobe Photoshop Lightroom Cache Format
1276 Prípona súboru DOE Rockwell Arena Model
1277 Prípona súboru DOI BiRT Data Object Instance
1278 Prípona súboru DOM DomPlayer Malicious Data Format
1279 Prípona súboru DON OpenOffice.org Log
1280 Prípona súboru DONE Cygwin Post-install
1281 Prípona súboru DONOTPRESENT Apple Mac OS X Time Machine Resource Fork
1282 Prípona súboru DOP Digital Orchestrator Pro
1283 Prípona súboru DOST DoStudio Subtitle Format
1284 Prípona súboru DOTFUPROJ Microsoft Visual Studio Project Format
1285 Prípona súboru DOWNLOADING Pando Incomplete Download Format
1286 Prípona súboru DOXY Doxygen
1287 Prípona súboru DPC Microsoft Office Resource
1288 Prípona súboru DPCACHE Apple IPhoto Cache
1289 Prípona súboru DPH BAT Detector Plane Histogram Data Format
1290 Prípona súboru DPI Adlib Express Document Processing Information Settings
1291 Prípona súboru DPRJ VideoReDo TVSuite DVD Project
1292 Prípona súboru DPRO MacDraw Pro
1293 Prípona súboru DPSML Portal Structure Markup Language Dynamic Page Format
1294 Prípona súboru DQC CP/M Disk Information Data Format
1295 Prípona súboru DR DRM Rights Object
1296 Prípona súboru DR3 V-Control Import Driver
1297 Prípona súboru DRB Dr. Beam
1298 Prípona súboru DRC DRM Rights Object
1299 Prípona súboru DRE DReport Exported Report
1300 Prípona súboru DRI Microsoft SQL Server Replication
1301 Prípona súboru DRK Race Studio Download Format
1302 Prípona súboru DRR Altium Designer Drill Report
1303 Prípona súboru DRS Corel WordPerfect Driver Resource
1304 Prípona súboru DRT PSpice Or PCB Designer Custom Derating
1305 Prípona súboru DRWR Drop Drawers Drawer
1306 Prípona súboru DRX Adobe Photoshop Tutorial
1307 Prípona súboru DS10 WinDS PRO Data Format
1308 Prípona súboru DS3 WinDS PRO Data Format
1309 Prípona súboru DS5 WinDS PRO Data Format
1310 Prípona súboru DS6 WinDS PRO Data Format
1311 Prípona súboru DS7 WinDS PRO Data Format
1312 Prípona súboru DS8 WinDS PRO Data Format
1313 Prípona súboru DS9 WinDS PRO Data Format
1314 Prípona súboru DSC Nikon Disk Identification Format
1315 Prípona súboru DSDIC HelpSmith Dictionary Format
1316 Prípona súboru DSFT Microsoft Application Virtualization Differential SFT
1317 Prípona súboru DSGL Microsoft Visual Studio Shader Graph Format
1318 Prípona súboru DSHADER Microsoft Visual Studio Text Data Format
1319 Prípona súboru DSHB Garmin Dashboard Format
1320 Prípona súboru DSIM Digital Simulator
1321 Prípona súboru DSJT= Adobe Director For Resources
1322 Prípona súboru DSKIN DockX Skin
1323 Prípona súboru DSKU Apple Disk Utility Data Format
1324 Prípona súboru DSL Damaged Sector List
1325 Prípona súboru DSPROTOTYPE Microsoft Visual Studio Prototype
1326 Prípona súboru DSSLIDESHOW Desktop Sidebar Slideshow Panel
1327 Prípona súboru DSTA Keysight PLTS State Data Format
1328 Prípona súboru DSTL Acrobat Distiller
1329 Prípona súboru DSTUDIO DownloadStudio Incomplete Download
1330 Prípona súboru DSTV Tekla Structures NC Data Format
1331 Prípona súboru DSU ProWORX Nxt Data Setup
1332 Prípona súboru DT4 BioSonics Data
1333 Prípona súboru DT5 Brothers Keeper Data Format
1334 Prípona súboru DT? LoseThos Data
1335 Prípona súboru DTAPART DownThemAll! Partially Downloaded Format
1336 Prípona súboru DTB2 Timbuku Pro DropIn
1337 Prípona súboru DTC Microsoft Windows Application Log
1338 Prípona súboru DTE DoroTree Family Tree Data Format
1339 Prípona súboru DTERMLICENCE DTerm Licence
1340 Prípona súboru DTH Microsoft Windows Application Log
1341 Prípona súboru DTHUMB Google Android Data Thumbnail Format
1342 Prípona súboru DTJ Microsoft Windows Application Log
1343 Prípona súboru DTK XWE Data Format
1344 Prípona súboru DTPROJ SQL Integration Services Project
1345 Prípona súboru DTQ Microsoft Visual Studio .NET SQL Query Format
1346 Prípona súboru DTSEARCHTASK DtSearch Indexing Task Format
1347 Prípona súboru DTT IBM AS/400 Data Transfer
1348 Prípona súboru DT_ Macintosh Data Fork
1349 Prípona súboru DUBASKIN Kingsoft Internet Security Data Format
1350 Prípona súboru DUCF DinkeyChange Update Code
1351 Prípona súboru DUD DirectUpdate Data Format
1352 Prípona súboru DUH Storm And Sanitary Analysis DUH Data Format
1353 Prípona súboru DUMODULE Apple Mac OS X Disk Utility Plugin Module
1354 Prípona súboru DUMP Google BreakPad Crash Log Format
1355 Prípona súboru DUO Microsoft Access
1356 Prípona súboru DUP0 Samsung Kies Duplicate Media
1357 Prípona súboru DUP1 Samsung Kies Duplicate Media
1358 Prípona súboru DUP2 Samsung Kies Duplicate Media
1359 Prípona súboru DUPEGURU DupeGuru Duplicate Format List Format
1360 Prípona súboru DUS Readiris Font Dictionary
1361 Prípona súboru DVAM DVDAuthor Data Format
1362 Prípona súboru DVDFAB5 DVDFab Data Format
1363 Prípona súboru DVDFAB6 DVDFab Key
1364 Prípona súboru DVDFABBLURAY2BLURAY DVDFab Data Format
1365 Prípona súboru DVDFABBLURAY2DVD DVDFab Data Format
1366 Prípona súboru DVDFABBLURAY2MOBILE DVDFab Format
1367 Prípona súboru DVDFABBLURAYDECRYPT DVDFab Format
1368 Prípona súboru DVDFABDECRYPTER DVDFab Decrypter Format
1369 Prípona súboru DVDFABDVD2DVD DVDFab Format
1370 Prípona súboru DVDFABDVD2MOBILE DVDFab Data Format
1371 Prípona súboru DVDFABDVDDECRYT DVDFab Format
1372 Prípona súboru DVDFABFILE2BLURAY DVDFab Data Format
1373 Prípona súboru DVDFABFILE2DVD DVDFab Format
1374 Prípona súboru DVDFABFILE2MOBILE DVDFab Data Format
1375 Prípona súboru DVDFABFILEMOVER DVDFab Data Format
1376 Prípona súboru DVDFABGOLD5 DVDFab Data Format
1377 Prípona súboru DVDFABHDDECRYPTER DVDFab HD Decrypter
1378 Prípona súboru DVDFABMOBILE DVDFab Data Format
1379 Prípona súboru DVDFABMOBILE2DTO3D DVDFab Format
1380 Prípona súboru DVDFABPLATINUM5 DVDFab Platinum Data Format
1381 Prípona súboru DVDRIP-INFO Dvd::rip Technical Information
1382 Prípona súboru DVO Cookn Recipe Organizer Cookbook Data Format
1383 Prípona súboru DVS Enterprise Vault DVS
1384 Prípona súboru DVTPLUGIN Apple Xcode DVT Extension
1385 Prípona súboru DVV NiceLabel Pro Default Values Data Format
1386 Prípona súboru DVZ Documents To Go Data
1387 Prípona súboru DW1 DeathWatch WebCrawler
1388 Prípona súboru DW3 DeathWatch WebCrawler
1389 Prípona súboru DWC Emulex DWC Firmware Update Format
1390 Prípona súboru DWE Creator Simulator Pattern
1391 Prípona súboru DWL TurboCAD Drawing Lock Format
1392 Prípona súboru DWLIBRARY Paperless Document Library
1393 Prípona súboru DWO Red Hat Linux DWARF Debugging Information
1394 Prípona súboru DWPROJ DataWindow Designer Project
1395 Prípona súboru DWX DesignWorks Viewer Tools
1396 Prípona súboru DX2 Oracle Siebel
1397 Prípona súboru DXG Duxbury Braille Translator
1398 Prípona súboru DXI PayWindow Database
1399 Prípona súboru DXTORYLIC Dxtory Licence
1400 Prípona súboru DXV DocXchanger
1401 Prípona súboru DXZ Trojan Backdoor Virus
1402 Prípona súboru DYN Lotus 1-2-3
1403 Prípona súboru DYR PSS E Dynamics Data Format
1404 Prípona súboru DYV WORM_AUTORUN.DYV Worm
1405 Prípona súboru DYZ Backdoor.Win32.ProRat.dyz Trojan
1406 Prípona súboru DZ3DT Cyberlink PowerDirector Data Format
1407 Prípona súboru DZA Cyberlink PowerDirector Data Format
1408 Prípona súboru DZBL Cyberlink PowerDirector Effect Extractor Data Format
1409 Prípona súboru DZEP Cyberlink PowerDirector Effect Extractor Data Format
1410 Prípona súboru DZF IBM SPSS Compressed Data Format
1411 Prípona súboru DZL DazzlerMAX
1412 Prípona súboru DZPRJ Deep Zoom Composer Project Format
1413 Prípona súboru DZTR Cyberlink PowerDirector Data Format
1414 Prípona súboru E2E Microsoft BizTalk RFID Log
1415 Prípona súboru E2P PonyProg Device
1416 Prípona súboru E32 Inno Setup 1.3
1417 Prípona súboru E3P E3.series Part
1418 Prípona súboru E4XMI Eclipse Application Model Data Format
1419 Prípona súboru E50 MicroPAVER 5.0
1420 Prípona súboru E60 MicroPAVER 6.0
1421 Prípona súboru EAC EmEditor Auto Completion
1422 Prípona súboru EAL EnergyAccess Log
1423 Prípona súboru EAM XWE Data Format
1424 Prípona súboru EAS-MS Microsoft Office Live Meeting Data Format
1425 Prípona súboru EAX ERwin Exported Data Model Format
1426 Prípona súboru EBB Empower Business Bulletin Data Format
1427 Prípona súboru EBF Pocket PC WindowsCE Form
1428 Prípona súboru EBKTML EBook Pro Encoded Temporary
1429 Prípona súboru EBL Expedite Bid Amendment Library
1430 Prípona súboru EBN Philips Firmware Update Format
1431 Prípona súboru EBP Pocket PC Windows CE Project
1432 Prípona súboru EBQ CITE Electronic Bill Of Quantities
1433 Prípona súboru EBTS Electronic Biometric Transmission Standard Format
1434 Prípona súboru EBW Encyclopaedia Britannica
1435 Prípona súboru EC8 Simplazz 1-2-3 Accountant Export
1436 Prípona súboru ECH EasyChem Save
1437 Prípona súboru ECI Ettercap Info
1438 Prípona súboru ECLIPSEPRODUCT Eclipse Product Maker
1439 Prípona súboru ECML Quickbooks Licence
1440 Prípona súboru ECN ECN Analysis Electrochemical Noise Data Format
1441 Prípona súboru ECT Microsoft Visual C++ Exception Console Template
1442 Prípona súboru ECW2002PUZZLE EclipseCrossword Puzzle
1443 Prípona súboru ECW2002WORDS EclipseCrossword Word List
1444 Prípona súboru ED2 CHARMM Test Data Format
1445 Prípona súboru ED3 CHARMM Test Format
1446 Prípona súboru EDC Kryptel Lite Encrypted Format
1447 Prípona súboru EDIF Electronic Design Interchange Format Format
1448 Prípona súboru EDN Acrobat Document Format
1449 Prípona súboru EDP Multisim
1450 Prípona súboru EDPI ExamDiff Pro Session Fle
1451 Prípona súboru EDR Embird Color Palette
1452 Prípona súboru EEF Embird Project
1453 Prípona súboru EEK Arachne Network-Enabled Script
1454 Prípona súboru EEL Atmosphere Embedded Element Library Format
1455 Prípona súboru EEP Evidence Eliminator Format
1456 Prípona súboru EER Lahey Fortran Error
1457 Prípona súboru EET Enlightenment EET Data Format
1458 Prípona súboru EEX Oracle Discoverer EUL
1459 Prípona súboru EF2 Internet Download Manager Export Format
1460 Prípona súboru EFC Technics Sx KN 6000 Keyboard Effect Memory Data Format
1461 Prípona súboru EFD Parallels Desktop Related
1462 Prípona súboru EFG Gambit Extensive Game Format
1463 Prípona súboru EFL9 ESRI License Information Format
1464 Prípona súboru EFSLIB ESignal EFS Function Library
1465 Prípona súboru EGB Encog Binary Format
1466 Prípona súboru EGLIB Adobe Edge Animate Symbol Library
1467 Prípona súboru EGRID Eclipse Grid Data Format
1468 Prípona súboru EGT EagleGet Incomplete Download
1469 Prípona súboru EGTREE EventGhost Data Format
1470 Prípona súboru EHF MicroEmacs Data Format
1471 Prípona súboru EHM EasyHDR Data Format
1472 Prípona súboru EHPX EasyHDR Data Format
1473 Prípona súboru EHTX EasyHDR Data Format
1474 Prípona súboru EID IBM Voice Type Languages Newuser
1475 Prípona súboru EIG Easy Index Generator Data Format
1476 Prípona súboru EIO DesignBuilder EnergyPlus Model Summary Configuration Output
1477 Prípona súboru EKB VisualTablet Data
1478 Prípona súboru EKS Metapraxis Empower Data
1479 Prípona súboru EL3 Canon Easy-PhotoPrint EX Data Format
1480 Prípona súboru ELD NEPLAN-DOS Import Or Export
1481 Prípona súboru ELF9 ESRI Floating License
1482 Prípona súboru ELI DipTrace
1483 Prípona súboru ELK Altium Designer Linker Error Message
1484 Prípona súboru ELL ATI Radeon Driver
1485 Prípona súboru ELO ELO Data
1486 Prípona súboru ELPX Elluminate Plan! Plan Format
1487 Prípona súboru ELT NEPLAN Topology
1488 Prípona súboru ELZ Crossword Power Tools Crossword Library
1489 Prípona súboru EM2 Emax II Bank
1490 Prípona súboru EM4 AEM Stinger Engine Management Computer
1491 Prípona súboru EM8 AEM 8860 Engine Management Computer
1492 Prípona súboru EM9 AEM 8860 Engine Management Computer
1493 Prípona súboru EMAIL Outlook Express Email Message
1494 Prípona súboru EMAT ANSYS Element Matrix
1495 Prípona súboru EMBL IEMBL Nucleotide Format Format
1496 Prípona súboru EMD Micrografx Media Manager Format
1497 Prípona súboru EMD1 Apple GarageBand
1498 Prípona súboru EMFF XWE Format
1499 Prípona súboru EMIX Apple Mail Mailbox Message
1500 Prípona súboru EMN Pro/ENGINEER
1501 Prípona súboru EMPTYBINARYREGISTRY Microsoft Office Client Virtualization Handler Data Format
1502 Prípona súboru EMSG SendSafe E-message
1503 Prípona súboru ENC1 Kaspersky Anti-Virus Log Format
1504 Prípona súboru ENC2 Samsung Galaxy Firmware Update
1505 Prípona súboru ENCR Texas Instruments Flash RAW Data Format
1506 Prípona súboru ENCRYPT Alpha Ransomware Affected Data Format
1507 Prípona súboru ENCRYPTED KeRanger OS X Ransomware Affected Format
1508 Prípona súboru ENE GROningen MAchine For Chemical Simulations Binary Energy Data Format
1509 Prípona súboru ENEWS Mobipocket Reader Data Format
1510 Prípona súboru ENF EndNote Filter Format
1511 Prípona súboru ENFF Extended Neutral Format Format Format
1512 Prípona súboru ENGD ANSYS Data Format
1513 Prípona súboru ENH CRiSP Harvest
1514 Prípona súboru ENIGMA64 Enigma Protector Data Format
1515 Prípona súboru ENLIC Enounce License Data Format
1516 Prípona súboru ENML Evernote For Android Note
1517 Prípona súboru ENREF EverNote Food
1518 Prípona súboru ENTH XWE Data Format
1519 Prípona súboru ENU ATI Radeon Video Software Data Format
1520 Prípona súboru ENX IBM Rational XDE
1521 Prípona súboru EO1 Mobile Phone Examiner Data Format
1522 Prípona súboru EOB IBM FormatNet Content Engine Data Format
1523 Prípona súboru EOI Enfocus Output Intent Template Format
1524 Prípona súboru EON EON Studio
1525 Prípona súboru EOP EON Studio
1526 Prípona súboru EOX EON Studio
1527 Prípona súboru EOZ EON Studio
1528 Prípona súboru EPB EPublisher
1529 Prípona súboru EPIM EssentialPIM Data
1530 Prípona súboru EPJ JAVA-clients
1531 Prípona súboru EPRJ Pg4uw Project
1532 Prípona súboru EQA WinISI Equation Data Format
1533 Prípona súboru EQB ESignal Quote Board
1534 Prípona súboru EQD EquineMax Data
1535 Prípona súboru EQT ReliaSoft Weibull++ 6
1536 Prípona súboru EQU AstroDigital.Net Equipment
1537 Prípona súboru ERC Ercato Engine
1538 Prípona súboru ERF Epson Camera RAW Format
1539 Prípona súboru ERIK Xmap
1540 Prípona súboru ERO ELibrary Reader Object
1541 Prípona súboru ERSY Eraser Project Format
1542 Prípona súboru ERT Heroes Of Might And Magic 3 Script
1543 Prípona súboru ERV ER Mapper ASCII Header
1544 Prípona súboru ERWIN ERwin Data Modeler Model Format
1545 Prípona súboru ERWIN_TMPL CA ERwin Template Format
1546 Prípona súboru ERX ER Data Model
1547 Prípona súboru ER_ Microsoft Winhelp Compressed
1548 Prípona súboru ESAV ANSYS Element Saved Data Format
1549 Prípona súboru ESC PRTWin
1550 Prípona súboru ESCO Nokia Lumia Windows Phone 7 Firmware
1551 Prípona súboru ESCOPY ES Format Explorer Temporary
1552 Prípona súboru ESE2 Edius Seek Information
1553 Prípona súboru ESK ESignal Scan
1554 Prípona súboru ESL Everest Authoring System Screen Library
1555 Prípona súboru ESO DesignBuilder EnergyPlus Output
1556 Prípona súboru ESQL IBM Integration Bus Module Format
1557 Prípona súboru ESR 4D Database External Data Format
1558 Prípona súboru ESV Principia Stock Research Document
1559 Prípona súboru ETB2 Timbuktu Pro Resource
1560 Prípona súboru ETC EarthTime
1561 Prípona súboru ETEX ETutor Questions
1562 Prípona súboru ETH Ethnograph Data
1563 Prípona súboru ETK Orgadata LogiKal
1564 Prípona súboru ETO Microsoft Visual Studio Policy Cache
1565 Prípona súboru ETP Visual Studio .NET
1566 Prípona súboru ETQ ESignal Time And Quotes
1567 Prípona súboru ETZ RAM Elements Model
1568 Prípona súboru EUHL Eudora For Mac Help
1569 Prípona súboru EV3S LEGO MINDSTORMS Shared
1570 Prípona súboru EVC Earthview
1571 Prípona súboru EVENT Corel Cataloged Folder Format
1572 Prípona súboru EVL EchoView Exported Line
1573 Prípona súboru EVN Retrosheet Event
1574 Prípona súboru EVS Easy Stand Alone
1575 Prípona súboru EWC2 EDIUS WaveForm Cache
1576 Prípona súboru EWD3 InstallShield
1577 Prípona súboru EWM EWView Geographic Data
1578 Prípona súboru EWNET Ultiboard Netlist Data Format
1579 Prípona súboru EWSMBOX Apple Mail
1580 Prípona súboru EWT EWView Trace Data
1581 Prípona súboru EWU Embedded Wizard Unit Data Format
1582 Prípona súboru EX3 Harvard Graphics Device Driver
1583 Prípona súboru EX5 MetaTrader Program Format
1584 Prípona súboru EXAM ProfExam Exam Data Format
1585 Prípona súboru EXD Control Information Cache Format
1586 Prípona súboru EXE_0002 Microsoft Outlook Inbox Repair Tool Update Format
1587 Prípona súboru EXG JSDAI Express-G Schema
1588 Prípona súboru EXHIBEO Exhibeo Photo Gallery Format
1589 Prípona súboru EXJ Java
1590 Prípona súboru EXMEDIA_DB_COMPLETE LG G2 Android Data Format
1591 Prípona súboru EXO Motorola EXORmacs Data Format
1592 Prípona súboru EXPANDRIVELICENSE EpxanDrive License Format
1593 Prípona súboru EXPRWDASAX Microsoft Expression Web Format
1594 Prípona súboru EXPRWDASMX Microsoft Expression Web Format
1595 Prípona súboru EXPRWDBOT Microsoft Expression Web Format
1596 Prípona súboru EXPRWDCSS Microsoft Expression Web Format
1597 Prípona súboru EXPRWDDOCLIB Microsoft Expression Web Format
1598 Prípona súboru EXPRWDEDITED Microsoft Expression Web Format
1599 Prípona súboru EXPRWDHOMEOP Microsoft Expression Web Format
1600 Prípona súboru EXPRWDHOMEPG Microsoft Expression Web Data Format
1601 Prípona súboru EXPRWDHTML Microsoft Expression Web Format
1602 Prípona súboru EXPRWDHTT Microsoft Expression Web Format
1603 Prípona súboru EXPRWDJS Microsoft Expression Web Format
1604 Prípona súboru EXPRWDLINKBAR Microsoft Expression Web Format
1605 Prípona súboru EXPRWDLIST Microsoft Expression Web Web Package List Format
1606 Prípona súboru EXPRWDLISTDATA Microsoft Expression Web Format
1607 Prípona súboru EXPRWDMASTER Microsoft Expression Web Format
1608 Prípona súboru EXPRWDNAV Microsoft Expression Web Format
1609 Prípona súboru EXPRWDNOPUB Microsoft Expression Web Format
1610 Prípona súboru EXPRWDOPEN Microsoft Expression Web Format
1611 Prípona súboru EXPRWDPICLIB Microsoft Expression Web Format
1612 Prípona súboru EXPRWDRESX Microsoft Expression Web Format
1613 Prípona súboru EXPRWDSHTM Microsoft Expression Web Format
1614 Prípona súboru EXPRWDSHTML Microsoft Expression Web Format
1615 Prípona súboru EXPRWDSITEMAP Microsoft Expression Web Format
1616 Prípona súboru EXPRWDSKIN Microsoft Expression Web Format
1617 Prípona súboru EXPRWDSTM Microsoft Expression Web Format
1618 Prípona súboru EXPRWDSURVEY Microsoft Expression Web Format
1619 Prípona súboru EXPRWDTHEME Microsoft Expression Web Package Theme Format
1620 Prípona súboru EXPRWDTXT Microsoft Expression Web Format
1621 Prípona súboru EXPRWDUNKNOWN Microsoft Expression Web Format
1622 Prípona súboru EXPRWDWEB Microsoft Expression Web Format
1623 Prípona súboru EXPRWDWFDOCLIB Microsoft Expression Web Document Library Format
1624 Prípona súboru EXPRWDXML Microsoft Expression Web XML Document Format
1625 Prípona súboru EXPRWDXOML Microsoft Expression Web Workflow Format
1626 Prípona súboru EXPRWDXSLT Microsoft Expression Web Data Format
1627 Prípona súboru EXT Generic Email Attachment
1628 Prípona súboru EXTREP SAGE External Representation
1629 Prípona súboru EYAML Visual Studio Code Data Format
1630 Prípona súboru EYB Microsoft Encarta Yearbook Update Format
1631 Prípona súboru EYML Visual Studio Code Data Format
1632 Prípona súboru EZD WSxM Image Data Format
1633 Prípona súboru EZL EasyLog Log Record Format
1634 Prípona súboru EZLOG Skype Extras Manager Log Format
1635 Prípona súboru EZT Worm.Win32.AutoRun.ezt Format
1636 Prípona súboru EZW EasyOFFER Real Estate Form Format
1637 Prípona súboru EZZ Alpha Crypt Virus Encrypted Data Format
1638 Prípona súboru F#+A RagTime Classic
1639 Prípona súboru F#+D RagTime Classic
1640 Prípona súboru F01 HEC-RAS Flow
1641 Prípona súboru F02 HEC-RAS Flow
1642 Prípona súboru F04 HEC-RAS Flow
1643 Prípona súboru F05 HEC-RAS Flow
1644 Prípona súboru F14 Embird Data Format
1645 Prípona súboru F15 Embird Embroidery Software Data Format
1646 Prípona súboru F2F Byteworx FMEA Exported Data
1647 Prípona súboru F2G GIGABYTE BIOS Update Format
1648 Prípona súboru F3G GIGABYTE BIOS Update Format
1649 Prípona súboru F3S GIGABYTE BIOS Update Format
1650 Prípona súboru F4G GIGABYTE BIOS Update Format
1651 Prípona súboru F5G GIGABYTE BIOS Update Format
1652 Prípona súboru F6G GIGABYTE BIOS Update Format
1653 Prípona súboru FABPFPKG DVDFab Format
1654 Prípona súboru FAD Office Attribute Database
1655 Prípona súboru FAE MS Office 97 Converter DLL
1656 Prípona súboru FAG Win32.AutoRun.fag
1657 Prípona súboru FAH Folding@home Data Format
1658 Prípona súboru FAI FASTA Index Format
1659 Prípona súboru FAMILYX My Family Tree Genealogy Data Format
1660 Prípona súboru FAMILYXS My Family Tree Family Format
1661 Prípona súboru FASTQ FASTQ Format Format
1662 Prípona súboru FAVORITE Apple IDVD Favorite
1663 Prípona súboru FB! FlashGet Incomplete Download Format
1664 Prípona súboru FB2K-COMPONENT Foobar2000 Application Data Format
1665 Prípona súboru FBAT FAR Batch Compile Format
1666 Prípona súboru FBEXPLORE FileBoss Format
1667 Prípona súboru FBFILESETX FileBoss Format
1668 Prípona súboru FBG Shape Pro Ground Surface
1669 Prípona súboru FBND Apple Communication Tool
1670 Prípona súboru FBPROJ FlippingBook Photo Album Project
1671 Prípona súboru FBS Fastbid
1672 Prípona súboru FBV FinalBuilder Persistent Variables
1673 Prípona súboru FBWINSX FileBoss Data Format
1674 Prípona súboru FC Harvard Graphics 2.0 Spell Checking Dictionary Format
1675 Prípona súboru FC3 WavePad Sound Editor Data Format
1676 Prípona súboru FCA Omnis Web Client
1677 Prípona súboru FCB FAAST Builder
1678 Prípona súboru FCE EDraw Max Format Format
1679 Prípona súboru FCHC Fetch Cache
1680 Prípona súboru FCHK Gaussian Checkpoint
1681 Prípona súboru FCOD Adobe PageMaker Filter
1682 Prípona súboru FCPA Officer Cost Report Data
1683 Prípona súboru FCPEVENT Final Cut Pro Event Format
1684 Prípona súboru FCPR Officer Cost Report Data
1685 Prípona súboru FCR Cost Report Data
1686 Prípona súboru FCXR FileCapsule Deluxe
1687 Prípona súboru FCXU FileCapsule Deluxe
1688 Prípona súboru FD1 Windows Live Photo Gallery Thumbnail Database
1689 Prípona súboru FDATA NONMEM Data Format
1690 Prípona súboru FDE FLAMES Dataset Export
1691 Prípona súboru FDFF Fast Duplicate Format Finder Data Format
1692 Prípona súboru FDK Fluentizer Fluent Dictionary
1693 Prípona súboru FDLANG2 FeedDemon Language Resource Format
1694 Prípona súboru FDLANG4 FeedDemon Language Resource
1695 Prípona súboru FDPART Fresh Download Partial Downloaded
1696 Prípona súboru FDRTEMPLATES FDRTools Template
1697 Prípona súboru FDSEQ XPS Document Related Data
1698 Prípona súboru FDSRCH2 FeedDemon Search Data
1699 Prípona súboru FDU Natural Security
1700 Prípona súboru FDXSL4 FeedDemon Newspaper Style
1701 Prípona súboru FEA FilZip Data Format
1702 Prípona súboru FEAP Enterprise Architect Repository Format
1703 Prípona súboru FED FORMIK Form Data
1704 Prípona súboru FEDB ANSYS Workbench Data Format
1705 Prípona súboru FEED JRiver Media Center Data Format
1706 Prípona súboru FEEDBACK Expression SketchFlow Feedback Format
1707 Prípona súboru FEM FEFLOW FEM Problem
1708 Prípona súboru FET Free Timetabling Software
1709 Prípona súboru FEX WebFOCUS FOCUS Web390 Procedure
1710 Prípona súboru FEY FCS Express Layout Format
1711 Prípona súboru FE_LAUNCH FCS Express Data Format
1712 Prípona súboru FF2 Hello Engines!
1713 Prípona súboru FFBEAUTY FaceFilter Data Format
1714 Prípona súboru FFBLUSH FaceFilter Blush Data Format
1715 Prípona súboru FFCMD Filter Forge Data Format
1716 Prípona súboru FFD FlashFiler Format
1717 Prípona súboru FFEBROW FaceFilter Eye Brow Data Format
1718 Prípona súboru FFEIRIS FaceFilter Data Format
1719 Prípona súboru FFELINE FaceFilter Eye Line Format
1720 Prípona súboru FFESHADOW FaceFilter Eye Shadow Format
1721 Prípona súboru FFFOCUSLAYER FaceFilter Data Format
1722 Prípona súboru FFHILIGHT FaceFilter Data Format
1723 Prípona súboru FFINDEX FFmpegSource2 Media Index
1724 Prípona súboru FFLIP FaceFilter Data Format
1725 Prípona súboru FFPROJECT FaceFilter Project Format
1726 Prípona súboru FFT Find Fast Indexer Format
1727 Prípona súboru FFU Windows Phone Full Flash Update
1728 Prípona súboru FFX Find Fast Indexer Index Format
1729 Prípona súboru FFXML Filter Forge Data Format
1730 Prípona súboru FGDB Fontographer Mac
1731 Prípona súboru FGF Nav.Net NG Fusker Generator
1732 Prípona súboru FGT FreeGantt Skeleton
1733 Prípona súboru FH40 Adobe Freehand For Mac
1734 Prípona súboru FHA3 Adobe Freehand For Mac
1735 Prípona súboru FHD3 FreeHand
1736 Prípona súboru FHM ASIP Meister
1737 Prípona súboru FHQ Family Historian Query Format
1738 Prípona súboru FHR Family Historian Report Format
1739 Prípona súboru FHT Family Historian Text Scheme Format
1740 Prípona súboru FH_PROJ Family Historian Data Format
1741 Prípona súboru FIB File Investigator
1742 Prípona súboru FIFF Elekta Neuromag Data
1743 Prípona súboru FILE Generic Windows Format
1744 Prípona súboru FILELOC Apple Mac OS X Finder Internet Location
1745 Prípona súboru FILEPART WinSCP Temporary Download
1746 Prípona súboru FILETABLELOCK Eclipse Lock Data Format
1747 Prípona súboru FILE_CRCS Electronic Arts Origin Client
1748 Prípona súboru FILP XWE Data Format
1749 Prípona súboru FIM Fractal Imaginator Data/Parameter
1750 Prípona súboru FINGNET Fing Saved Network Information Format
1751 Prípona súboru FINS Autodesk Inventor Data Format
1752 Prípona súboru FIO Aldus PhotoStyler Graphics Filter
1753 Prípona súboru FIR FireOne Fireworks Show
1754 Prípona súboru FIRMWARE WOW! Firmware Format
1755 Prípona súboru FITREG Netfabb Basic Data Format
1756 Prípona súboru FIV File Investigator
1757 Prípona súboru FJL Rootkit.Win32.Agent.fjl Virus
1758 Prípona súboru FJSW Formulator Tarsia Jigsaw
1759 Prípona súboru FKC FBackup Catalog
1760 Prípona súboru FKD FotoKiss Photo Set Data
1761 Prípona súboru FKT KmPlot Data
1762 Prípona súboru FL3 Flash 3D Format
1763 Prípona súboru FLAT Flat Data Format
1764 Prípona súboru FLF Microsoft Dynamics NAV License Format
1765 Prípona súboru FLIB Foxit Reader Data Format
1766 Prípona súboru FLINSTALLER FL Studio Installer Data Format
1767 Prípona súboru FLKEY Fruity Loops Studio Data Format
1768 Prípona súboru FLOWMAPLIBRARY Corel Painter Flowmap Library Format
1769 Prípona súboru FLZ MediaShow Data
1770 Prípona súboru FMC NCAD
1771 Prípona súboru FMD Microsoft Access
1772 Prípona súboru FMEDB Foto-Mosaik-Edda Mosaic Database Format
1773 Prípona súboru FMELIC FME License Format
1774 Prípona súboru FMK FaxMaker
1775 Prípona súboru FMK$ FileMaker For Mac
1776 Prípona súboru FMO DBASE IV Compiled Format
1777 Prípona súboru FMPP FLAMES Model Prototype
1778 Prípona súboru FMPUR FileMaker Pro Runtime Solution Format
1779 Prípona súboru FMS Lotus Freelance Graphics
1780 Prípona súboru FMTR FileMaker Transfer
1781 Prípona súboru FMXLIST FME Transformer List Format
1782 Prípona súboru FMXT FileMaker Pro Mac
1783 Prípona súboru FNA FASTA DNA And Protein Sequence Alignment
1784 Prípona súboru FND Windows Saved Search
1785 Prípona súboru FNDR Xmap For Mac
1786 Prípona súboru FNET FileMaker Network
1787 Prípona súboru FNI FileNet IDM Viewer
1788 Prípona súboru FNL Microsoft Live Mesh
1789 Prípona súboru FNLF Novation Automap License Format
1790 Prípona súboru FNM Apache Lucene Field
1791 Prípona súboru FNO Atlast Format Notes Organizer CSV Data
1792 Prípona súboru FNR Trojan-Dropper.Win32.Flystud.lc.
1793 Prípona súboru FNS Apple FontSyncScripting Font Profile
1794 Prípona súboru FNSP Apple FontSync Scripting
1795 Prípona súboru FNW FLARENET Model Data Format
1796 Prípona súboru FOD EZ-Forms ULTRA
1797 Prípona súboru FOF EZ-Forms Filled Out Form
1798 Prípona súboru FOG4 Fontographer 4
1799 Prípona súboru FOLDERMETADATA Portal Structure Markup Language Folder Data Format
1800 Prípona súboru FOLI Foliaro Data Format
1801 Prípona súboru FOLIO Adobe Digital Publishing Suite Folio Data Format
1802 Prípona súboru FOM EZ-Forms Fill Out Master Form
1803 Prípona súboru FOUNDFILES MAC OS X
1804 Prípona súboru FOV MORSE Field Of View
1805 Prípona súboru FP6 FileMaker Pro Data Format
1806 Prípona súboru FPC FoxPro Catalog
1807 Prípona súboru FPDOCLIB Microsoft FrontPage Document Library Format
1808 Prípona súboru FPFV File Protected From Virus
1809 Prípona súboru FPHOMEOP Microsoft FrontPage Format
1810 Prípona súboru FPHOMEPG Microsoft FrontPage Format
1811 Prípona súboru FPHTML Microsoft FrontPage Format
1812 Prípona súboru FPLINKBAR Microsoft FrontPage Format
1813 Prípona súboru FPLIST Microsoft FrontPage List Format
1814 Prípona súboru FPLISTDATA Microsoft FrontPage Web Package Format
1815 Prípona súboru FPNAV Microsoft FrontPage Data Format
1816 Prípona súboru FPNOPUB Microsoft FrontPage Data Format
1817 Prípona súboru FPOPEN Microsoft FrontPage Format
1818 Prípona súboru FPPICLIB Microsoft FrontPage Data Format
1819 Prípona súboru FPQ Microsoft Visual FoxPro Updatable Query Format
1820 Prípona súboru FPR Fruitypro Samples Humanize Presets Grooves
1821 Prípona súboru FPRG Flowgorithm Data Format
1822 Prípona súboru FPSML Portal Structure Markup Language Fragment Definition Format
1823 Prípona súboru FPSURVEY Microsoft FrontPage Data Format
1824 Prípona súboru FPWEB Microsoft FrontPage Disk Based Web Format
1825 Prípona súboru FPXML Microsoft FrontPage HTML Document Format
1826 Prípona súboru FP_FOLDER_INFO Microsoft SharePoint Data Format
1827 Prípona súboru FQ FASTQ Format Format
1828 Prípona súboru FQF FlashFXP Queue
1829 Prípona súboru FR4 Fractal Explorer Quaternion Spots In Internal Parametrical Format
1830 Prípona súboru FRA Adobe Framemaker
1831 Prípona súboru FRAGMENT IBM DB2 Object Format
1832 Prípona súboru FRAM Adobe Framemaker
1833 Prípona súboru FREELIST ArcGIS
1834 Prípona súboru FRELF Abbyy FineReader Engine License
1835 Prípona súboru FREQ SAM Frequency Model
1836 Prípona súboru FRES Autodesk Inventor Results Format
1837 Prípona súboru FRESHCONTACT NAVIGON MobileNavigator Navigation
1838 Prípona súboru FRK Macintosh Resource Or Data Fork
1839 Prípona súboru FRP PerForm Or FormFlow Form
1840 Prípona súboru FRQ Bibexcel
1841 Prípona súboru FRV Microsoft FRx
1842 Prípona súboru FSAT Autodesk Inventor Data Format
1843 Prípona súboru FSEVENTSD-UUID Fseventsd
1844 Prípona súboru FSF Microsoft Office Cache
1845 Prípona súboru FSN Greeting Card Factory Greeting Card
1846 Prípona súboru FSO Adobe Flash Media Server Format System Object
1847 Prípona súboru FSP Fsplit Split
1848 Prípona súboru FSR File Substring Replacement Utility
1849 Prípona súboru FSSX FolderSizes Data Format
1850 Prípona súboru FT Lotus Notes Full Test Index
1851 Prípona súboru FT30 Adobe PageMaker For Mac Filter
1852 Prípona súboru FTB Family Tree Maker Genealogy
1853 Prípona súboru FTD FFT Designer Project
1854 Prípona súboru FTES Autodesk Inventor Data Format
1855 Prípona súboru FTF Sony Ericsson Xperia Android Firmware
1856 Prípona súboru FTIL E-Hastakshar Contract Note
1857 Prípona súboru FTK Forensic Toolkit
1858 Prípona súboru FTPLOC FTP Location
1859 Prípona súboru FTR IRIX
1860 Prípona súboru FTV CA CleverPath Forest & Trees
1861 Prípona súboru FUCKED Manifestus Ransomware Affected Format
1862 Prípona súboru FUD FairUse Wizard Data
1863 Prípona súboru FUJ Worm.Win32.AutoRun.fuj Virus
1864 Prípona súboru FUN Koolmoves
1865 Prípona súboru FUP FairUse Project Format
1866 Prípona súboru FUSE_HIDDEN Samba
1867 Prípona súboru FV Fresh View Thumbnail Cache
1868 Prípona súboru FVL Sanscript Library Cabinet Format
1869 Prípona súboru FVP FLUENT Path Line
1870 Prípona súboru FVU File Validation Utility Input
1871 Prípona súboru FW Firmware Update Format
1872 Prípona súboru FW4 Framework IV
1873 Prípona súboru FWA Manew20 Data Format
1874 Prípona súboru FWC SIMATIC WinCC Project Format
1875 Prípona súboru FWD Imail Server Forwarded Mail
1876 Prípona súboru FWDICT Freeway Pro User Dictionary Format
1877 Prípona súboru FWIZ Autodesk Inventor Data Format
1878 Prípona súboru FWKEY FlexiWrite Document Lock Format
1879 Prípona súboru FWLIC FlexiWrite License Format
1880 Prípona súboru FWS FileWrangler Data Format For Format Splitting Configuration
1881 Prípona súboru FWU Ricoh Firmware Update Format
1882 Prípona súboru FXCOP Microsoft FxCop Project Format
1883 Prípona súboru FXD FoxPro FoxDoc Support
1884 Prípona súboru FXI File-Ex Data
1885 Prípona súboru FXW ESignal
1886 Prípona súboru FYC ESignal
1887 Prípona súboru FYI FLOWCAL Desktop
1888 Prípona súboru FZBZ Fritzing Bundled Binary Data Format
1889 Prípona súboru FZD AIRLINE City Data
1890 Prípona súboru FZH Form-Z Help Index Format
1891 Prípona súboru FZM Fritzing Application Data Format
1892 Prípona súboru FZPZ Fritzing Data Format
1893 Prípona súboru FZY LexisNexis Concordance Fuzzy
1894 Prípona súboru G03 HEC-RAS Geometry
1895 Prípona súboru G1E CASIO Calculator Storage Format
1896 Prípona súboru G1N CASIO Calculator Storage Format
1897 Prípona súboru G1S CASIO Calculator Storage Format
1898 Prípona súboru G2E CASIO Calculator Storage Format
1899 Prípona súboru G2N FontForge Glyph To Name Map Format
1900 Prípona súboru G2P CMU Sphinx Model Format
1901 Prípona súboru G2R CASIO Calculator Memory Data Format
1902 Prípona súboru G3A Casio Prizm Add-in Format
1903 Prípona súboru GAA GAL-ANA Data Format
1904 Prípona súboru GAB Dencom Global Address Book Export
1905 Prípona súboru GAC Groove
1906 Prípona súboru GAD Geodict
1907 Prípona súboru GAI Adobe SING Glyphlet Manager
1908 Prípona súboru GAP PhotoImpact Pencil Style
1909 Prípona súboru GAS Grab-a-Site Project
1910 Prípona súboru GASX GOM Media Player Data Format
1911 Prípona súboru GAU Flight Simulator Gauge Format
1912 Prípona súboru GBADS DeSmuME ROM Image Format
1913 Prípona súboru GBD Great Budget Budget Definition
1914 Prípona súboru GBF Great Budget Fringe Definition
1915 Prípona súboru GBT Adobe Photoshop Format
1916 Prípona súboru GBTS XWE Format
1917 Prípona súboru GC2 GENECLUSTER GC2 Output Data Format
1918 Prípona súboru GCA4PARTY GURPS Character Assistant
1919 Prípona súboru GCCV PageMaker Filter
1920 Prípona súboru GCDA GCC Gcov Profiling
1921 Prípona súboru GCNO GCC Gcov Profiling
1922 Prípona súboru GD3 GreatFamily Tree Data Format
1923 Prípona súboru GDE GlobalQSL Graphic Editor
1924 Prípona súboru GDH SmartWare High-low Graph
1925 Prípona súboru GDI Generic Download Install
1926 Prípona súboru GDL ArchiCAD Geometric Description Language Data
1927 Prípona súboru GDOCX Link To Google Docs Web Application Document Format
1928 Prípona súboru GDP Scrolling Game Development Kit Project
1929 Prípona súboru GDQ SmartWare Quick Graph
1930 Prípona súboru GDSP Astound
1931 Prípona súboru GDV SmartWare Graphics Screen Driver
1932 Prípona súboru GDX GAMS Result
1933 Prípona súboru GDYN GIMP Pressure Curves Output
1934 Prípona súboru GDZ Genbox Family History Data Initialization
1935 Prípona súboru GE6 WinFamily 6 Genealogy
1936 Prípona súboru GEB Dr. Hardware
1937 Prípona súboru GEFICKT Jigsaw (variant) Ransomware Affected Format
1938 Prípona súboru GENH XWE Data Format
1939 Prípona súboru GEODATABASE ArcGIS Runtime SDK Data Format
1940 Prípona súboru GEOM AVS Application Visualization System Data Format
1941 Prípona súboru GEOR AriesoGEO Data Format
1942 Prípona súboru GEOT AriesoGEO Data Format
1943 Prípona súboru GEP GeneXproTools Data
1944 Prípona súboru GEPHI Gephi Project Format
1945 Prípona súboru GETVIEWPORTINFO Google Maps API Traffic Info Format
1946 Prípona súboru GEZ XWE Data Format
1947 Prípona súboru GFD GeForms
1948 Prípona súboru GFF SignalMap Gene-Finding Format (GFF) Data
1949 Prípona súboru GFL GeForms
1950 Prípona súboru GFN Gretl Function Package Format
1951 Prípona súboru GFS Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Remote
1952 Prípona súboru GG Google Desktop Gadget Format
1953 Prípona súboru GGC Google Desktop Gadget Container Format
1954 Prípona súboru GGD GASTAR Output
1955 Prípona súboru GGG Green Globs & Graphing Equations Game Record
1956 Prípona súboru GGI GGI
1957 Prípona súboru GGM Green Globs & Graphing Equations Saved State
1958 Prípona súboru GHASH Gizmo Central Data Format
1959 Prípona súboru GHL GitHub Enterprise License Format
1960 Prípona súboru GHLAYOUT Grasshopper Data Format
1961 Prípona súboru GHT Ghost Project
1962 Prípona súboru GHUSER Grasshopper Data Format
1963 Prípona súboru GIFT Moodle GIFT Format Format
1964 Prípona súboru GITKEEP Gitkeep
1965 Prípona súboru GITMODULES Git Module Format
1966 Prípona súboru GJF Gaussian Input Data
1967 Prípona súboru GKF GAUSS Engine License
1968 Prípona súboru GKP GameKeyboard
1969 Prípona súboru GLAD GenePattern GLAD
1970 Prípona súboru GLINK Google Drive External Format Shortcut
1971 Prípona súboru GLK Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Shortcut
1972 Prípona súboru GLL EASE SpeakerLab Compiled Text
1973 Prípona súboru GLOBE Globe Ransomware Affected Format
1974 Prípona súboru GLOS Microsoft Word For Mac Glossary
1975 Prípona súboru GLP NaviEdit Geoconsult Long Profile
1976 Prípona súboru GLR ImageDupeless Data Format
1977 Prípona súboru GLSL OpenGL Shading Language Source Code Format
1978 Prípona súboru GLU Cyberglue
1979 Prípona súboru GLUT OpenGL GLUT
1980 Prípona súboru GLUT2 OpenGL Glut-3.6
1981 Prípona súboru GLUT3 OpenGL GLUT
1982 Prípona súboru GLX DataStudio Experiment
1983 Prípona súboru GLY Word Glossary Format
1984 Prípona súboru GLZ Crossword Power Tools Crossword Library
1985 Prípona súboru GMA SAPS Data Format
1986 Prípona súboru GMAD Valve Steam Resource Format
1987 Prípona súboru GMB WinDS PRO Format
1988 Prípona súboru GMBL Logger Data Format
1989 Prípona súboru GMEZ GameMaker Studio Extension Format
1990 Prípona súboru GMZ GameMaker Complete Source
1991 Prípona súboru GNH GravoStyle Data Format
1992 Prípona súboru GNS Sound Health Abacus Genesis
1993 Prípona súboru GNUCASH GnuCash Financial Data Format
1994 Prípona súboru GNX Microsoft PowerPoint Data Format
1995 Prípona súboru GO! Go!Zilla Unfinished Download
1996 Prípona súboru GOA SpiceCAD
1997 Prípona súboru GOD God Configuration Format
1998 Prípona súboru GOLD Gnome Desktop
1999 Prípona súboru GOTOMEETING GoToMeeting Data Format
2000 Prípona súboru GOTOMEETING1082 GoToMeeting Data Format
2001 Prípona súboru GOTOMEETING2539 GoToMeeting Data Format
2002 Prípona súboru GOTOMEETING3499 GoToMeeting Data Format
2003 Prípona súboru GOTOMEETING3880 GoToMeeting Data Format
2004 Prípona súboru GOTOMEETING3911 GoToMeeting Data Format
2005 Prípona súboru GOTOMEETING4007 GoToMeeting Data Format
2006 Prípona súboru GOTOMEETING4062 GoToMeeting Data Format
2007 Prípona súboru GOTOMEETING4099 GoToMeeting Data Format
2008 Prípona súboru GOTOMEETING4151 GoToMeeting Data Format
2009 Prípona súboru GOTOMEETING4190 GoToMeeting Data Format
2010 Prípona súboru GOTOMEETING4288 GoToMeeting Data Format
2011 Prípona súboru GOTOMEETING4340 GoToMeeting Data Format
2012 Prípona súboru GOTOMEETING4376 GoToMeeting Data Format
2013 Prípona súboru GOTOMEETING4419 GoToMeeting Data Format
2014 Prípona súboru GOX The Games Factory Extension
2015 Prípona súboru GOZ ZBrush GoZ Data Format
2016 Prípona súboru GP Guitar Pro
2017 Prípona súboru GP4 Guitar Pro 4 Tablature
2018 Prípona súboru GPC Genie Backup Manager Plugin
2019 Prípona súboru GPG GNU Privacy Guard Public Keyring
2020 Prípona súboru GPKG Gramps Package Format
2021 Prípona súboru GPRJ Gearotic Motion Project
2022 Prípona súboru GPROP GPhotoShow Image Property Data Format
2023 Prípona súboru GPSCAN GrandPerspective Scan Data Format
2024 Prípona súboru GPZ IBM DB2 Document Manager Document History
2025 Prípona súboru GR4 Pathloss Sharing
2026 Prípona súboru GR8 Stock Study Guide Data Format
2027 Prípona súboru GRADS PINGO GrADS Data
2028 Prípona súboru GRAMPS Gramps Data Format
2029 Prípona súboru GRBDROPFILE GetRight
2030 Prípona súboru GRC Affymetrix Grid Control
2031 Prípona súboru GRDB Gramps Database Format
2032 Prípona súboru GRDECL Eclipse Specific
2033 Prípona súboru GREENSHOT Greenshot Data Format
2034 Prípona súboru GRI Petrosys Grid
2035 Prípona súboru GRIND Juice Grinder Juice Recipe Format
2036 Prípona súboru GRLDR GRUB4DOS Internal Loader Data Format
2037 Prípona súboru GROUPS WM Keeper CLASSIC Group
2038 Prípona súboru GROV Reason Data Format
2039 Prípona súboru GROWLREGDICT Growl Temp Format
2040 Prípona súboru GROWLVIEW Growl Display Plugin
2041 Prípona súboru GRPH GRPH Data Format
2042 Prípona súboru GRW SeeYou Waypoint
2043 Prípona súboru GS1 Genecyst Save State 1
2044 Prípona súboru GSDU GameSave Manager Database Update
2045 Prípona súboru GSE GeneSys Export
2046 Prípona súboru GSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
2047 Prípona súboru GSITE Google Drive Data Format
2048 Prípona súboru GSL GoodSync Job List
2049 Prípona súboru GSO GoldenSection Notes Data Format
2050 Prípona súboru GSS Multi Game Memory Editor Memory Snapshot
2051 Prípona súboru GSVR Ghostscript
2052 Prípona súboru GSZ GeoStudio Project
2053 Prípona súboru GT2 Graoumf Tracker Music Module (MOD)
2054 Prípona súboru GTA Microsoft Groove Tool Archive
2055 Prípona súboru GTB Midas GTS NX Data Format
2056 Prípona súboru GTH Bibexcel
2057 Prípona súboru GTI STRUDL Input
2058 Prípona súboru GTK-BOOKMARKS Ubuntu Nautilus Bookmarks Format
2059 Prípona súboru GTO Quicken Online Data
2060 Prípona súboru GTT Guntrams Tabletweaving Thingy Data Format
2061 Prípona súboru GVD Gladinet Cloud Data Format
2062 Prípona súboru GVF Genome Variation Format Format
2063 Prípona súboru GW SWAT Groundwater Input
2064 Prípona súboru GWF Benthic Golden
2065 Prípona súboru GWL Nanoscribe General Writing Language
2066 Prípona súboru GWT SpaceStat Generalized Weights Format
2067 Prípona súboru GX2 Generic Cadd
2068 Prípona súboru GXKEY GameEx Registy Data Format
2069 Prípona súboru GXR GeneXus Report
2070 Prípona súboru GYM_ZIP XWE Data Format
2071 Prípona súboru GZ1 Orgadata LogiKal
2072 Prípona súboru GZF Webcopier
2073 Prípona súboru GZL Go!Zillalist
2074 Prípona súboru GZQUAR BitDefender Quarantine
2075 Prípona súboru H00 ARM EPROM HEX
2076 Prípona súboru H01 ARM EPROM HEX
2077 Prípona súboru H02 Flash ROM Hex Data Format
2078 Prípona súboru H04 GE FIX32 Historical
2079 Prípona súboru H08 GE FIX32 Historical
2080 Prípona súboru H1D Microsoft Windows
2081 Prípona súboru H1H Microsoft Windows Merged Hierarchy Help
2082 Prípona súboru H1Q Microsoft Help Merged Query Index Format
2083 Prípona súboru H1W Microsoft Windows Keyword Index
2084 Prípona súboru H2DRUMKIT Hydrogen Drum Kit
2085 Prípona súboru H2W H2testw
2086 Prípona súboru H3B POD HD300 Bundle
2087 Prípona súboru H4B POD HD400 Bundle
2088 Prípona súboru H5 Hierarchical Data Format Version 5
2089 Prípona súboru H64 Audioless H.264 Video Data Format
2090 Prípona súboru HALOG IEInspector HTTP Analyzer Log Format
2091 Prípona súboru HAMACHI Hamachi Client Data Format
2092 Prípona súboru HANG Apple Mac OS X Terminal
2093 Prípona súboru HAR E-Sword Harmony Resource
2094 Prípona súboru HARX E-sword Harmony
2095 Prípona súboru HASH EnCase Forensic Drive Image Hash
2096 Prípona súboru HB HotBasic Data Format
2097 Prípona súboru HBN Java Hibernate
2098 Prípona súboru HCA Hammer Call Analyzer Network Traffic Data Format
2099 Prípona súboru HCJ Hashcat Data Format
2100 Prípona súboru HCKX Windows Hardware Certification Kit Package Format
2101 Prípona súboru HCS NHP ESubmission Builder Submission Package
2102 Prípona súboru HCT Symantec LiveUpdate
2103 Prípona súboru HD VistaCodecs Data Format
2104 Prípona súboru HDF4 HDF4
2105 Prípona súboru HDF5 HDF5
2106 Prípona súboru HDG HDGraph Data Format
2107 Prípona súboru HDK HotDocs Registration Format
2108 Prípona súboru HDX Delphi MultiHelp Index Format
2109 Prípona súboru HE4 HDF4
2110 Prípona súboru HEAPSNAPSHOT Heap Snapshot Data Format
2111 Prípona súboru HEF HEAT Export
2112 Prípona súboru HEJS HippoEDIT Bundle Format
2113 Prípona súboru HELPINDEX Mariner Software Narrator Index
2114 Prípona súboru HEM Holdem Manager Player Poker Statistic Data Format
2115 Prípona súboru HEP Novell NetWare Help Librarian Data
2116 Prípona súboru HEPRJ HippoEDIT Project Format
2117 Prípona súboru HET WinSQL HTML Export Template
2118 Prípona súboru HEU Adobe Flash Player Cache Metadata
2119 Prípona súboru HEX Hexadecimal Source Format
2120 Prípona súboru HEXBOOK HHD Software Hex Editor Bookmarks Format
2121 Prípona súboru HEXHIS Hex Editor Neo History Data Format
2122 Prípona súboru HEXLIC Hex Editor Neo Data Format
2123 Prípona súboru HEXPATCH Free Hex Editor Neo Patch Format
2124 Prípona súboru HEXSEL Hex Editor Neo Data Format
2125 Prípona súboru HEXSET Free Hex Editor Neo Data Format
2126 Prípona súboru HFA Erdas Imagine Hierarchical
2127 Prípona súboru HFG HeroForge Anew Character Data Format
2128 Prípona súboru HFO Pinnacle Hollywood FX Object
2129 Prípona súboru HFP XnView Filter
2130 Prípona súboru HFSS Ansoft HFSS Project
2131 Prípona súboru HFX Harvard Graphics F/X
2132 Prípona súboru HGC1 XWE Data Format
2133 Prípona súboru HGDATA Altair HyperGraph Data Format
2134 Prípona súboru HGM Sublime Text Data Format
2135 Prípona súboru HH7 PcAnywhere Log Format
2136 Prípona súboru HHB LIGPLOT Data Format
2137 Prípona súboru HHL Visual Basic
2138 Prípona súboru HHM HHsearch Database Format
2139 Prípona súboru HHPACK HTC Home Extension
2140 Prípona súboru HHR HHsearch Results Format
2141 Prípona súboru HIN HyperChem HIN Chemical Modeller Input
2142 Prípona súboru HIRO ARToolKit Hiro Marker Data Format
2143 Prípona súboru HISF DL_POLY History
2144 Prípona súboru HIST MicroStrategy History Data Format
2145 Prípona súboru HISU DL_POLY History
2146 Prípona súboru HKC HTML-KIT Auto Complete Short Cut
2147 Prípona súboru HKF Microsoft.NET Framework
2148 Prípona súboru HKL RMCProfile Range Of Values
2149 Prípona súboru HKS HTML-KIT Plugin
2150 Prípona súboru HL6 Horizontal.Log 6
2151 Prípona súboru HL7 HL7 Standard Format Data Format
2152 Prípona súboru HLB VMS / VAX Help Library
2153 Prípona súboru HLC ESO MIDAS Help Command
2154 Prípona súboru HLD Structural Desktop Hold
2155 Prípona súboru HLH Ashampoo Photo Optimizer Data Format
2156 Prípona súboru HLOG VMware Workstation Log
2157 Prípona súboru HLQ ESO MIDAS Help Qualifier
2158 Prípona súboru HLSLI Microsoft Visual Studio Data Format
2159 Prípona súboru HLT Watcher Database Trades List
2160 Prípona súboru HLW Win32/AMalum.EDHZ
2161 Prípona súboru HLX ATI Radeon Video Driver Support Format
2162 Prípona súboru HM Windows Help Context IDs
2163 Prípona súboru HM0 MAGIX Audio Cleaning Lab Waveform
2164 Prípona súboru HMAP Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
2165 Prípona súboru HMAPDIR Microsoft SharePoint Server 2007 Temporary
2166 Prípona súboru HMD SWAT Relative Humidity Input
2167 Prípona súboru HMF HOOPS Metafile
2168 Prípona súboru HMGD Microsoft Grammar
2169 Prípona súboru HMHD Word Hyphenation Format
2170 Prípona súboru HMMER SAM HMMER Format
2171 Prípona súboru HMMR SAM HMMR
2172 Prípona súboru HMSD Microsoft Dictionary
2173 Prípona súboru HMX Help & Manual 4 Project
2174 Prípona súboru HMY Hemingway Content Management System Plugin
2175 Prípona súboru HNUMKHOTEP Globe 3 Ransomware Affected Format
2176 Prípona súboru HPLG Apple ITunes Device Plugin
2177 Prípona súboru HPM Procomm Plus Alternate Main Menu
2178 Prípona súboru HPRJ Heroglyph Project
2179 Prípona súboru HPROF Java Heap Dump
2180 Prípona súboru HPUX HP Unix Data Format
2181 Prípona súboru HQL Microsoft Windows Azure Data Query Format
2182 Prípona súboru HQP CP/M Disc Utility Information Data Format
2183 Prípona súboru HRD MSC Patran Device-dependent Hardcopy
2184 Prípona súboru HRM Polar ProTrainer Pulse Rate Save
2185 Prípona súboru HRS Holder Reporting System
2186 Prípona súboru HRX Herolab EasyWin32
2187 Prípona súboru HS3 HyperRESEARCH Study Data Format
2188 Prípona súboru HS6LIC HyperSnap License Format
2189 Prípona súboru HS7LIC HyperSnap Data Format
2190 Prípona súboru HSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
2191 Prípona súboru HSKAT Knowledge Master Data Format
2192 Prípona súboru HSN HostScan Hosts Data Format
2193 Prípona súboru HSR RezeptAssist Import Or Export
2194 Prípona súboru HSS Adobe Dreamweaver Snippet
2195 Prípona súboru HSX Health & Safety Xpert Project
2196 Prípona súboru HT1 Google Desktop Application Data
2197 Prípona súboru HTI Microsoft Windows WinHelp Related
2198 Prípona súboru HTM2 Microsoft Office Component Format
2199 Prípona súboru HTMHJT TreePad Format
2200 Prípona súboru HTML- Adobe Acrobat Reader HTML Data Format
2201 Prípona súboru HTM~ HTML Hypertext Markup Language Web Page Format
2202 Prípona súboru HTS Troj/DelSpy-E Data Format
2203 Prípona súboru HUD SmartWare Dictionary
2204 Prípona súboru HVIF Haiku Vector Icon Format
2205 Prípona súboru HVJ Havij Project Format
2206 Prípona súboru HW Marvelous Designer Hardware ID Data Format
2207 Prípona súboru HWAS XWE Data Format
2208 Prípona súboru HWL Corel WordPerfect Shared Writing Tools 9.0
2209 Prípona súboru HWOF Microsoft Office For Mac Help
2210 Prípona súboru HWX RSNetWorx Registration
2211 Prípona súboru HXA Microsoft Help 2 Attribute Definition Format
2212 Prípona súboru HXC Microsoft Help 2 Collection Definition Format
2213 Prípona súboru HXD Microsoft Help Validator
2214 Prípona súboru HXE Microsoft Help 2 Sample Definition Format
2215 Prípona súboru HXF Microsoft Help Include
2216 Prípona súboru HXH Microsoft Help Merged Hierarchy
2217 Prípona súboru HXK Microsoft Help 2 Index Format
2218 Prípona súboru HXL Microsoft Help Registered Namespace List
2219 Prípona súboru HXQ Microsoft Help Merged Query Index Format
2220 Prípona súboru HXR Microsoft Help Data
2221 Prípona súboru HXT Microsoft Help 2 Table Of Contents Format
2222 Prípona súboru HY1 Ventura Publisher Hyphenation Algorithm
2223 Prípona súboru HY2 Ventura Publisher Hyphenation Algorithms
2224 Prípona súboru HY3 Hy-Tek Data Format
2225 Prípona súboru HYC Corel WordPerfect Data
2226 Prípona súboru HYD Corel WordPerfect Hyphenation Dictionary
2227 Prípona súboru HYP Dictionary Information Format
2228 Prípona súboru HYQ CARE-S InfoWorks Hydrograph
2229 Prípona súboru HZD SeisWorks
2230 Prípona súboru H_ Microsoft Winhelp Compressed
2231 Prípona súboru I1C IBM Voice Type Languages Newuser
2232 Prípona súboru I1I IBM Voice Type Languages Newuser
2233 Prípona súboru I2C IBM Voice Type Languages Newuser
2234 Prípona súboru I2I IBM Voice Type Languages Newuser
2235 Prípona súboru I32 NI LabView
2236 Prípona súboru I3C IBM Voice Type Languages Newuser
2237 Prípona súboru I3I IBM Voice Type Languages Newuser
2238 Prípona súboru I64 Interactive Disassembler
2239 Prípona súboru IA Internet Archive Format
2240 Prípona súboru IA1 Infinite Algebra 1
2241 Prípona súboru IA2 Infinite Algebra Assignment
2242 Prípona súboru IAD Symantec Patch Management
2243 Prípona súboru IADCOMPONENT IAd Producer Component Format
2244 Prípona súboru IAK MAIL.DAT Information Access Key
2245 Prípona súboru IAL Microsoft SharePoint List Activity
2246 Prípona súboru IAR CD Katalog
2247 Prípona súboru IAW ImageAMMO Wrapper Data Format
2248 Prípona súboru IBADR ISOBuster Format
2249 Prípona súboru IBANK IBank Accounting Data
2250 Prípona súboru IBC Microsoft Office Outlook Data Format
2251 Prípona súboru IBDAT ISOBuster Debug Dump Image Format
2252 Prípona súboru IBG IBridge Project Workspace
2253 Prípona súboru IBN WinIQSIM
2254 Prípona súboru IBO IB Objects Data Format
2255 Prípona súboru IBS I2 IBase
2256 Prípona súboru IBV IGOR Pro Binary Variable
2257 Prípona súboru IBW IGOR Pro Binary Wave
2258 Prípona súboru IBX Interscope BlackBox
2259 Prípona súboru IBY Symbian ROM Image Component Include
2260 Prípona súboru IB_LIC IncrediBuild License Format
2261 Prípona súboru IB_MON IncrediBuild Data Format
2262 Prípona súboru IC0 HSPICE Output
2263 Prípona súboru IC4 SADiE Interchange Data
2264 Prípona súboru ICAL ICalendar Format
2265 Prípona súboru ICALENDAR ICalendar Format
2266 Prípona súboru ICHATTRANSFER Apple IChat Transfer
2267 Prípona súboru ICI Ampac
2268 Prípona súboru ICMA InCopy Assignment Format
2269 Prípona súboru ICMS RagTime Extensions
2270 Prípona súboru ICONBOX IconBox
2271 Prípona súboru ICONBOXICON IconBox
2272 Prípona súboru ICONTAINER CandyBar IContainer Format
2273 Prípona súboru ICQ ICQ Archive
2274 Prípona súboru ICS ICalendar Format
2275 Prípona súboru ICX Remote Call Profiler Summary View
2276 Prípona súboru ICXS ITunes
2277 Prípona súboru ICZ Lib2Def Output
2278 Prípona súboru ID Lotus Notes User ID Format
2279 Prípona súboru ID0 Interactive Disassembler Database Format
2280 Prípona súboru ID3 IData 3 Data
2281 Prípona súboru ID3TAG MP3 Skype Recorder Temporary Data Format
2282 Prípona súboru IDA Microsoft IIS Server
2283 Prípona súboru IDATA IData 2 Data
2284 Prípona súboru IDEMO InstantDemo Project
2285 Prípona súboru IDENTCACHE Delphi Temporary Cache
2286 Prípona súboru IDH OpenCBM
2287 Prípona súboru IDI I-DEAS Web Access
2288 Prípona súboru IDIF Netscape Saved Address Book Identification
2289 Prípona súboru IDJ TEMPPO IDATG Java GUI Info Data Format
2290 Prípona súboru IDLK Adobe InDesign Lock Format
2291 Prípona súboru IDLL CodeWarrior DLL
2292 Prípona súboru IDM IData Mobile Data
2293 Prípona súboru IDOL IDle Object Library Format
2294 Prípona súboru IDP IBM Personal Communications Interchange Document Profile
2295 Prípona súboru IDQ Microsoft Internet Explorer Data Query
2296 Prípona súboru IDROO IDroo Data Format
2297 Prípona súboru IDRZ Creo View Package Format
2298 Prípona súboru IDSP XWE Data Format
2299 Prípona súboru IDVI XWE Data Format
2300 Prípona súboru IDX Index Format
2301 Prípona súboru IDY Micro Focus Studio Enterprise Edition Data Format
2302 Prípona súboru IDZ I-DEAS Web Access
2303 Prípona súboru IE MyEclipse Image Format
2304 Prípona súboru IEC Microsoft HTML Converter
2305 Prípona súboru IEI Image Eye Thumbnail Cache
2306 Prípona súboru IEL ParticleIllusion SE Emitter Library
2307 Prípona súboru IENV IData 3 Envelope Template
2308 Prípona súboru IF90 Programmers Notepad Data Format
2309 Prípona súboru IFL 3ds Max Image Format List
2310 Prípona súboru IFM Brighterion IPrevent Fraud Model
2311 Prípona súboru IFN IGOR Pro Formatted Notebook
2312 Prípona súboru IFOL Instant Format Opener Data Format
2313 Prípona súboru IFX Rational XDE
2314 Prípona súboru IGJ IGrafx Process Published Web Content Format
2315 Prípona súboru IHC Proficy Historian
2316 Prípona súboru IHE Interlace Hires Editor Picture Image Format
2317 Prípona súboru IHF IGOR Pro Help
2318 Prípona súboru IHS Bink Inbound History
2319 Prípona súboru IID IInstaller Idirectory
2320 Prípona súboru III Know Your Stuff
2321 Prípona súboru IIX Translation Memory Index Format
2322 Prípona súboru IKLAX AirParrot Media Data Format
2323 Prípona súboru IKM XWE Data Format
2324 Prípona súboru IL3 ParticleIllusion 3 Emitter Library
2325 Prípona súboru ILABEL IData 3 Template Label
2326 Prípona súboru ILB Scream Tracker Data
2327 Prípona súboru ILD XWE Data Format
2328 Prípona súboru ILF Alim
2329 Prípona súboru ILG MakeIndex Error Log
2330 Prípona súboru ILJ Honestech VHS To DVD Project Format
2331 Prípona súboru ILOCK IData
2332 Prípona súboru ILP Gurobi Optimizer Temporary
2333 Prípona súboru ILR Unity 3D License Request Format
2334 Prípona súboru ILS Internet Security And Acceleration Server Summary
2335 Prípona súboru ILX Interlex Vocabulary
2336 Prípona súboru IMAGEPORTFOLIOLIBRARY Corel Painter Image Portfolio Format
2337 Prípona súboru IMAGES2PDF Images2PDF Project Format
2338 Prípona súboru IMAGE_LAST_THUMB Google Android Thumbnail Data Format
2339 Prípona súboru IMAPMBOX IMAP Mailbox
2340 Prípona súboru IMB IncredMail Adress Book And Temporary Contacts
2341 Prípona súboru IMGCACHE Compressed Picture Cache Format
2342 Prípona súboru IMK IncrediMail Licence
2343 Prípona súboru IMN IncrediMail Notify
2344 Prípona súboru IMOVIELIBRARY IMovie Event Library
2345 Prípona súboru IMOVIETEAMS Apple IMovie Data Format
2346 Prípona súboru IMS IconForge Create Executable Library Data
2347 Prípona súboru IMY IMelody Ringtone Format
2348 Prípona súboru IN Spyware Format
2349 Prípona súboru IN3 Harvard Graphics Input Device Driver
2350 Prípona súboru IN4 InfoBlaster IN4 Registry
2351 Prípona súboru IN7 Ox Data
2352 Prípona súboru INCA InCopy CS3 Assignment Format
2353 Prípona súboru INDEX Eclipse Help Index
2354 Prípona súboru INDEXARRAYS Mac OS X Spotlight
2355 Prípona súboru INDEXCOMPACTDIRECTORY Mac OS X Spotlight
2356 Prípona súboru INDEXDIRECTORY Mac OS X Spotlight
2357 Prípona súboru INDEXPOSITIONS Mac OS X Spotlight
2358 Prípona súboru INDEXPOSITIONTABLE Mac OS X Spotlight
2359 Prípona súboru INDK Adobe InDesign Shortcut Set Format
2360 Prípona súboru INETLOC Internet Location
2361 Prípona súboru INFO-1 Cygwin Info
2362 Prípona súboru INFO-10 Cygwin Info
2363 Prípona súboru INFO-11 Cygwin Info
2364 Prípona súboru INFO-12 Cygwin Info
2365 Prípona súboru INFO-13 Cygwin Info
2366 Prípona súboru INFO-14 Cygwin Info
2367 Prípona súboru INFO-15 Cygwin Info
2368 Prípona súboru INFO-16 Cygwin Info
2369 Prípona súboru INFO-17 Cygwin Info
2370 Prípona súboru INFO-18 Cygwin Info
2371 Prípona súboru INFO-19 Cygwin Info
2372 Prípona súboru INFO-2 Cygwin Info
2373 Prípona súboru INFO-20 Cygwin Info
2374 Prípona súboru INFO-21 Cygwin Info
2375 Prípona súboru INFO-22 Cygwin Info
2376 Prípona súboru INFO-23 Cygwin Info
2377 Prípona súboru INFO-24 Cygwin Info
2378 Prípona súboru INFO-25 Cygwin Info
2379 Prípona súboru INFO-26 Cygwin Info
2380 Prípona súboru INFO-27 Cygwin Info
2381 Prípona súboru INFO-28 Cygwin Info
2382 Prípona súboru INFO-29 Cygwin Info
2383 Prípona súboru INFO-3 Cygwin Info
2384 Prípona súboru INFO-30 Cygwin Info
2385 Prípona súboru INFO-4 Cygwin Info
2386 Prípona súboru INFO-5 Cygwin Info
2387 Prípona súboru INFO-6 Cygwin Info
2388 Prípona súboru INFO-7 Cygwin Info
2389 Prípona súboru INFO-8 Cygwin Info
2390 Prípona súboru INFO-9 Cygwin Info
2391 Prípona súboru ING MasterCook Ingredients Format
2392 Prípona súboru INH Microsoft Visual Basic Basfwin
2393 Prípona súboru INI-PRODUCTION UEStudio Data Format
2394 Prípona súboru INIT WM Keeper CLASSIC Temporary Keys
2395 Prípona súboru INIX Adobe InDesign
2396 Prípona súboru INJ DAZ Studio 3D Morph Injection Data Format
2397 Prípona súboru INJB Adobe InDesign
2398 Prípona súboru INLK Adobe InDesign Lock Format
2399 Prípona súboru INLX Adobe InDesign Data Format
2400 Prípona súboru INM FaxMaster Document
2401 Prípona súboru INMEDIA_DB_COMPLETE LG G2 Android Data Format
2402 Prípona súboru INPUTPLUGIN Apple Mac OS X PluginIM Input Method
2403 Prípona súboru INPX PTV Vissim Network
2404 Prípona súboru INSP Microsoft Visual Studio Inspector
2405 Prípona súboru INSPXE Intel Inspector Results Format
2406 Prípona súboru INSPXEZ Intel Inspector Exported Archive Format
2407 Prípona súboru INST RMCProfile Peak Profile
2408 Prípona súboru INSTALLHELPER Apple Mac OS X Install Helper Document
2409 Prípona súboru INSTALLLOG Microsoft .NET Installation Log
2410 Prípona súboru INSTANTRENAME Quick Format Rename Format
2411 Prípona súboru INT? Quicken For Mac
2412 Prípona súboru INTERFACE Notepad++ Data Format
2413 Prípona súboru INTU Quicken For Mac
2414 Prípona súboru INVENTOR SGI Open Inventor
2415 Prípona súboru IOB Actuate Information Object Format Format Format
2416 Prípona súboru IOBIT Advanced SystemCare Rollback Format
2417 Prípona súboru IOBJ Microsoft Visual Studio Intermediate Object Format
2418 Prípona súboru IOC Winamp Io Extension
2419 Prípona súboru IOR Maxwell Render Index Of Refraction
2420 Prípona súboru IOS Apple IOS Data Format
2421 Prípona súboru IP3 ParticleIllusion Project
2422 Prípona súboru IPA IPhone Application
2423 Prípona súboru IPFIX Wireshark Captured Data Format
2424 Prípona súboru IPFLIB DWOS Implant Kit Format
2425 Prípona súboru IPI Microsoft Windows Installer
2426 Prípona súboru IPK Shana Informed Filler Format
2427 Prípona súboru IPKG Indicore SDK Package
2428 Prípona súboru IPL22 PLATO Learning Network Temporary
2429 Prípona súboru IPO InstallShield Object Project
2430 Prípona súboru IPSW IPod And IPhone Software Update Format
2431 Prípona súboru IPSX IPhone Firmware Update Format
2432 Prípona súboru IPUTILS Gnome Desktop
2433 Prípona súboru IPYNB IPython Notebook Format
2434 Prípona súboru IQC CADIQ Comparison Analysis Result
2435 Prípona súboru IQD Impromptu Defintion
2436 Prípona súboru IQF Integra Query
2437 Prípona súboru IQL CADIQ Log Format
2438 Prípona súboru IQP 20-20 Office Sales Exported Quote
2439 Prípona súboru IQR Cadiq View Analysis Results Data
2440 Prípona súboru IQS CADIQ Summary Log
2441 Prípona súboru IQT Tektronix
2442 Prípona súboru IQU AmeriCalc Update
2443 Prípona súboru IR DEAL For Windows Data Format
2444 Prípona súboru IRD Microsoft Money Temporary
2445 Prípona súboru IRG Sofya Database Interclass Relation Graph
2446 Prípona súboru IRIX64BIT Irix 64 Bit Make
2447 Prípona súboru IS2 SmartWare Input Screen
2448 Prípona súboru IS3 SmartWare Input Screen
2449 Prípona súboru IS4 SmartWare Input Screen
2450 Prípona súboru ISALLIC ISale License
2451 Prípona súboru ISCORRUPT Skype
2452 Prípona súboru ISCSI DAEMON Tools Data Format
2453 Prípona súboru ISL InstallShield Temporary Installer
2454 Prípona súboru ISN Installer Source Formats
2455 Prípona súboru ISPRO InstallSimple Project Format
2456 Prípona súboru ISPY ISpy Data Format
2457 Prípona súboru ISSUE Adobe Digpub Folio Data Format
2458 Prípona súboru ISV IDL ITools State
2459 Prípona súboru ITB ITunes Library Extras
2460 Prípona súboru ITC ITunes Cover Flow Data Format
2461 Prípona súboru ITD SDL Trados Translation
2462 Prípona súboru ITQ SAIA S-Web Variable Initialization
2463 Prípona súboru ITRACE Microsoft Visual Studio Data Format
2464 Prípona súboru ITSS Microsoft Infotech Storage System Format
2465 Prípona súboru ITV Nostalgia Emulator Intellivision ROM Image Format
2466 Prípona súboru ITXIB Apple ITunes Dump
2467 Prípona súboru IUC WyUpdate Data Format
2468 Prípona súboru IVAUD XWE Data Format
2469 Prípona súboru IVI MSDN InfoViewer Topic
2470 Prípona súboru IVN Phase One Media Pro Data Format
2471 Prípona súboru IVWR IntelliView Offline Report
2472 Prípona súboru IVX Beyond 20/20 Microdata Directory
2473 Prípona súboru IWB Common Format Format
2474 Prípona súboru IWCF Incomedia WebSite X5 Data Format
2475 Prípona súboru IWG ArcView DWG Index Format
2476 Prípona súboru IWL WebSite X5 License
2477 Prípona súboru IWM IWriteMusic
2478 Prípona súboru IWP InfinityQS ESPC
2479 Prípona súboru IWS Trojan-Downloader.JS.Agent Format
2480 Prípona súboru IWTPK Incomedia WebSite X5 Template Format
2481 Prípona súboru IX3 Instant.Exe 3.0 Script
2482 Prípona súboru IXC ArcView Geocoding Index For Read-write Coverages
2483 Prípona súboru IXF Integration Exchange Format
2484 Prípona súboru IXS ArcView Geocoding Index For Read-write Shape
2485 Prípona súboru IZD Intrexx Application Export Format
2486 Prípona súboru J3B Digital Juice Data Format
2487 Prípona súboru J3D Atari Jaguar 3D Object Data Format
2488 Prípona súboru J3MD JMonkeyEngine Material Data Format
2489 Prípona súboru JAB JAABA Project Format
2490 Prípona súboru JACKSUM Jacksum Data Format
2491 Prípona súboru JAD Java Application Descriptor Format
2492 Prípona súboru JADD JastAdd Imperative Aspect Format
2493 Prípona súboru JAR_NEW WOW! Data Format
2494 Prípona súboru JASKIN JAlbum Skin Format
2495 Prípona súboru JBB Jbead Data Format
2496 Prípona súboru JC FlashGet Partial Download
2497 Prípona súboru JC! FlashGet Incomplete Download
2498 Prípona súboru JCC Code Crusader Project Data
2499 Prípona súboru JCN JobClock TimeSummit Data Format
2500 Prípona súboru JCX JetAudio JetChat Data Format
2501 Prípona súboru JD JDownloader Data Format
2502 Prípona súboru JDD Globus Toolkit Job Description Document Format
2503 Prípona súboru JDW BlackBerry JDE
2504 Prípona súboru JDX JSpell Dictionary
2505 Prípona súboru JEFF Java Explanation Facility Framework Data Format
2506 Prípona súboru JEWELQUEST2SAVEDGAME Jewel Quest Saved Game Format
2507 Prípona súboru JFD JAWS Synopsis
2508 Prípona súboru JFL SigmaPlot
2509 Prípona súboru JFR WJVN Fragment
2510 Prípona súboru JGD Corel PaintShop Photo Pro Gradients
2511 Prípona súboru JHM Java Help Mapping
2512 Prípona súboru JIB Sam2p JIB Data Format
2513 Prípona súboru JIP JIP Analysis Toolkit Image Format
2514 Prípona súboru JJF Flash Jester Jugglor
2515 Prípona súboru JJJS Claris Organizer Format
2516 Prípona súboru JLM IBM ILOG JViews Maps License Manager Keys Data Format
2517 Prípona súboru JLR JetAudio Lyric Data Format
2518 Prípona súboru JLS JAWS
2519 Prípona súboru JMAP CodeWarrior Data Format
2520 Prípona súboru JMS Voxtron TeleButler Interactive Voice Response Call Flow
2521 Prípona súboru JMT JMatch Data Format
2522 Prípona súboru JMX Apache JMeter
2523 Prípona súboru JNK Junk Temporary Data Format
2524 Prípona súboru JNL Ingres Journal
2525 Prípona súboru JOD Microsoft Jet OLEDB.4.0
2526 Prípona súboru JOR Microsoft SQL Server Journal
2527 Prípona súboru JOT Jot+ Notes Note Data
2528 Prípona súboru JOURNAL Equitrac Cache Format
2529 Prípona súboru JP4 Electric Quilt
2530 Prípona súboru JP5 Electric Quilt
2531 Prípona súboru JPB Publish Manager Report
2532 Prípona súboru JPGS CyberLink Power Media Player Data Format
2533 Prípona súboru JPT Jprobe Threadalyzer Memory Snapshot
2534 Prípona súboru JQX Microsoft Windows Help Related
2535 Prípona súboru JRAG JastAdd Declarative Aspect Format
2536 Prípona súboru JRM IBM Tivoli Resource Model Builder Data Format
2537 Prípona súboru JRMIME HDTracks Downloader Data Format
2538 Prípona súboru JRN Journal Data Format
2539 Prípona súboru JRS Exchange Reserve Transaction Log Format
2540 Prípona súboru JSCSRC Visual Studio Code Data Format
2541 Prípona súboru JSEE EmEditor Data Format
2542 Prípona súboru JSF Adobe Fireworks Batch Script
2543 Prípona súboru JSHTM Visual Studio Code Data Format
2544 Prípona súboru JSK JetAudio
2545 Prípona súboru JSML JSim Model
2546 Prípona súboru JSONLD Microsoft Visual Studio Data Format
2547 Prípona súboru JSPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
2548 Prípona súboru JSV Java Structure Viewer
2549 Prípona súboru JTK Sun Microsystems Java Toolkit
2550 Prípona súboru JTL JMeter Test Results
2551 Prípona súboru JUICERPATCH Juicer Patch Format
2552 Prípona súboru JVDB The Journal Volume Database Format
2553 Prípona súboru JWG Java
2554 Prípona súboru JWR LegaSuite GUI J Walk Runtime
2555 Prípona súboru K MacroModel Chemical Modeller Output
2556 Prípona súboru K02 Clarion
2557 Prípona súboru K03 Clarion DOS Database Key
2558 Prípona súboru K1 DataFlex Index
2559 Prípona súboru K12 DataFlex Index
2560 Prípona súboru K2 DataFlex Index
2561 Prípona súboru K3 DataFlex Index
2562 Prípona súboru K4 DataFlex Index
2563 Prípona súboru K5 DataFlex Index
2564 Prípona súboru K7 DataFlex Index
2565 Prípona súboru K7P SIMATIC STEP 7 Lite Project Format
2566 Prípona súboru KAB KMail Address Book Format
2567 Prípona súboru KAD Kore User
2568 Prípona súboru KAL KManager Calibration Data
2569 Prípona súboru KAN Kwalitan Annotation
2570 Prípona súboru KAS Karaoke
2571 Prípona súboru KBCF Knowledge Master Data Format
2572 Prípona súboru KBCIM Knowledge Master Data Format
2573 Prípona súboru KBCLS Knowledge Master Data Format
2574 Prípona súboru KBED Knowledge Master Data Format
2575 Prípona súboru KBF MyInfo Document
2576 Prípona súboru KBGI Knowledge Master Data Format
2577 Prípona súboru KBN TeamSpeak Keybinding
2578 Prípona súboru KBR8 Knowledge Master Data Format
2579 Prípona súboru KBRF Knowledge Master Format
2580 Prípona súboru KBTF Knowledge Master Format
2581 Prípona súboru KBURL Knowledge Master Data Format
2582 Prípona súboru KBWC Knowledge Master Format
2583 Prípona súboru KBX GNU Privacy Guard Keybox
2584 Prípona súboru KC KeyKit Collection Format
2585 Prípona súboru KCD Rshiphop.kcd Malware Format
2586 Prípona súboru KCES XWE Data Format
2587 Prípona súboru KCEY XWE Data Format
2588 Prípona súboru KCT Keyman Developer Customization Source
2589 Prípona súboru KD3 Yayoi Kaikei Accounting Data
2590 Prípona súboru KDELNK KDE Desktop
2591 Prípona súboru KDF KARMA MW/Triton Data
2592 Prípona súboru KDL Kill The Deadline Storage
2593 Prípona súboru KDT Medbasin Evaporation Data
2594 Prípona súboru KDX Google Earth Import Definition
2595 Prípona súboru KEEPSAFE Keepsafe Folder Format
2596 Prípona súboru KER ENVI Filter Kernels
2597 Prípona súboru KETURACOMPARISON Araxis Merge Comparison Data Format
2598 Prípona súboru KEV JAWS Preload
2599 Prípona súboru KEY Licence Or Encrypted Security Format
2600 Prípona súboru KEYBTC@INBOX_COM KeyBTC Ransomware Affected Data Format
2601 Prípona súboru KEYHELP UltraEdit Data Format
2602 Prípona súboru KEYLIST UltraEdit Data Format
2603 Prípona súboru KEYTAB Unix Kerberos Encrypted Key
2604 Prípona súboru KFB Pyke Knowledge Fact Base Format
2605 Prípona súboru KFG Adobe Acrobat Rule
2606 Prípona súboru KFL Microsoft Outlook 2007/2010 RSS Feed List
2607 Prípona súboru KHD Dynamics AX Kernel Help Data Format
2608 Prípona súboru KHI Dynamics AX Kernel Help Index Format
2609 Prípona súboru KID2 Kid Pix
2610 Prípona súboru KIDS Kid Pix
2611 Prípona súboru KIF AutoCAD Key Index
2612 Prípona súboru KIM Commodore KIM-1 Image Format
2613 Prípona súboru KIR Kiruna Magnetometer Data Format
2614 Prípona súboru KKF Kaleidoscope Kreator Workspace Format
2615 Prípona súboru KKW Adobe RoboHelp Keyword Help Project Index
2616 Prípona súboru KLA KLARFF Map Data Format
2617 Prípona súboru KLF KaloMa
2618 Prípona súboru KLK Orgadata LogiKal
2619 Prípona súboru KLP CLIP PROJECT Terminal-strip Project
2620 Prípona súboru KLW KlattWorks Document Format
2621 Prípona súboru KLZ Kaspersky Anti-Virus Update Format
2622 Prípona súboru KM BMC Patrol
2623 Prípona súboru KM2 ActiveModeler Process Map Format
2624 Prípona súboru KMA Correlate Archive Knowledge Map
2625 Prípona súboru KMDR Kommander
2626 Prípona súboru KMF Kwalitan Memo
2627 Prípona súboru KMMP Knowledge Master Data Format
2628 Prípona súboru KMN Keyman Developer Source
2629 Prípona súboru KMR KnowledgeMill Link Format
2630 Prípona súboru KMS Correlate Solution Topic
2631 Prípona súboru KMX Keyman Desktop Compiled Keyboard
2632 Prípona súboru KNF Orchida Knitting System
2633 Prípona súboru KNM KeyNote Data Format
2634 Prípona súboru KNNK OmniPage
2635 Prípona súboru KODI Kodi Update Data Format
2636 Prípona súboru KOE AquesTone Vocal Synthesizer Syllable
2637 Prípona súboru KOK KaraFun Karaoke Data Format
2638 Prípona súboru KOMODOTOOL Komodo IDE Data Format
2639 Prípona súboru KPB KeypadBuilder Project Format
2640 Prípona súboru KPE KORE Performance
2641 Prípona súboru KPJ Keyman Developer Project
2642 Prípona súboru KPROJ Microsoft Visual Studio Preview Format
2643 Prípona súboru KQB Pyke Knowledge Question Base Format
2644 Prípona súboru KR Appian Server Data Format
2645 Prípona súboru KRAKEN Rakhni Ransomware Affected Format
2646 Prípona súboru KRB Pyke Knowledge Rule Base Format
2647 Prípona súboru KRF KMESS Curve Reference Data Format
2648 Prípona súboru KRG Sybase Adaptive Server Information
2649 Prípona súboru KS-IA1 Infinite Algebra
2650 Prípona súboru KSD Absynth Kore Patch Format
2651 Prípona súboru KSDS Absynth Kore Patch Format
2652 Prípona súboru KSI Alloy Blending System ASCII Data
2653 Prípona súboru KSL Karaoke Song List Creator Song List
2654 Prípona súboru KSR Kiwi Syslog Server Daemon Format
2655 Prípona súboru KSW Kepler Workflow Document Format
2656 Prípona súboru KTL LILO Linux Bootloader Data Format
2657 Prípona súboru KTT KeyText Data Format
2658 Prípona súboru KTX Kwaitan
2659 Prípona súboru KUP Karaoke Song List Creator Database Format
2660 Prípona súboru KVK Keyman Desktop On Screen Keyboard
2661 Prípona súboru KVML KWordQuiz Data Format
2662 Prípona súboru KWB Kwalitan Work
2663 Prípona súboru KWF Delphi Pascal Chart
2664 Prípona súboru KWL KWalletManager
2665 Prípona súboru KWM WebMoney Key Format
2666 Prípona súboru KXF Koda FormDesigner Data Format
2667 Prípona súboru KXX Custom Keyman Engine Product
2668 Prípona súboru KYN ALSee Thumbnail Cache
2669 Prípona súboru KYR Lotus Domino Key Ring Format
2670 Prípona súboru KYRA Globe Ransomware Affected Format
2671 Prípona súboru KZB Kanzi Studio Binary Data Format
2672 Prípona súboru L16 JRiver Media Center Data Format
2673 Prípona súboru L2L IBM Voice Type Languages Addword
2674 Prípona súboru L2P BM Voice Type Languages Addword
2675 Prípona súboru L5K RSLogix 5000
2676 Prípona súboru L5X Rockwell Automation RSLogix 5000 Import / Export Data Format
2677 Prípona súboru L9 Gargoyle Interactive Fiction Story Format
2678 Prípona súboru LABX CASSY Lab
2679 Prípona súboru LAE Local Authentication Export
2680 Prípona súboru LAF Lingoes Appendix
2681 Prípona súboru LAI GNU Libtool Temporary
2682 Prípona súboru LANALYSER Novell Netware LANalyzer Trace
2683 Prípona súboru LAND Userland Frontier
2684 Prípona súboru LAO EPSON SMART PANEL
2685 Prípona súboru LAR Liquid Audio Player Registration
2686 Prípona súboru LAST Valve Steam Data Format
2687 Prípona súboru LASTBUILDSTATE MSBuild Exported Build
2688 Prípona súboru LAT LaTeX
2689 Prípona súboru LAUNCHEREX_SOURCERECORD Foston Google Android
2690 Prípona súboru LAV Liquid Audio Player Voucher
2691 Prípona súboru LAY DVD Studio Pro Layout Format
2692 Prípona súboru LAYERDIAGRAM Microsoft Visual Studio Layer Diagram
2693 Prípona súboru LAYX PTV VISSIM Vehicle Network Data Format
2694 Prípona súboru LAZ LiquidApps Project Format
2695 Prípona súboru LA_ TI Databook Format
2696 Prípona súboru LBA Liberty BASIC
2697 Prípona súboru LBD Life Balance User Data
2698 Prípona súboru LBE Life Balance Xml-based Data Exchange
2699 Prípona súboru LBG DBASE IV Label Generator Data
2700 Prípona súboru LBO DBASE IV Compiled Label
2701 Prípona súboru LBP ProWORX Nxt Logic Pointer
2702 Prípona súboru LBXDTP Libronix DLS Data Type
2703 Prípona súboru LBXLLS Logos Libronix 3.0
2704 Prípona súboru LCI IBM Voice Type Languages Newuser
2705 Prípona súboru LCK Program Lock Format
2706 Prípona súboru LCL Localization
2707 Prípona súboru LCLW ClarisWorks Art Library
2708 Prípona súboru LCP FARSITE Landscape Data
2709 Prípona súboru LCS ACT! History
2710 Prípona súboru LCT Electrical Filter Design
2711 Prípona súboru LCX LC Model
2712 Prípona súboru LD1 DBASE Overlay
2713 Prípona súboru LDB Microsoft Access Lock Format
2714 Prípona súboru LDD LEGO Digital Designer
2715 Prípona súboru LDE Veeam Explorer Exported Data Format
2716 Prípona súboru LDL Corel Paradox Delivered Library
2717 Prípona súboru LDML Adobe GoLive Data Format
2718 Prípona súboru LDP Label Designer Plus DELUXE Data
2719 Prípona súboru LDWF Android Related Data Format
2720 Prípona súboru LDX Liquid Studio Liquid Executable Bytecode
2721 Prípona súboru LECHIFFRE LeChiffre Ransomware Affected Data Format
2722 Prípona súboru LEECHGET LeechGet Incomplete Download Format
2723 Prípona súboru LEGAL DaveTech Legal Document
2724 Prípona súboru LEGION Legion Ransomware Affected Data Format
2725 Prípona súboru LEP Label And Envelope Designer Plus 2000
2726 Prípona súboru LER LopeEdit Results Format
2727 Prípona súboru LESLI CryptoMix Ransomware Affected Format
2728 Prípona súboru LET Nuke Randomic Life Generator
2729 Prípona súboru LETTER Undeliverable Mail Format
2730 Prípona súboru LEXE SciTE Data Format
2731 Prípona súboru LFA Life Forms
2732 Prípona súboru LFB Laserfiche Briefcase Format
2733 Prípona súboru LFM LifeForm Format
2734 Prípona súboru LFNT ReadyNas Remote Data Format
2735 Prípona súboru LG0 IBM Tivoli Monitoring Log
2736 Prípona súboru LG1 IBM Tivoli Monitoring Log Backup
2737 Prípona súboru LG2 HotMux Thermocouple Data Log
2738 Prípona súboru LGA Microsoft Windows Application Log
2739 Prípona súboru LGD Windows Application Log
2740 Prípona súboru LGE Log Data Format
2741 Prípona súboru LGG Microsoft Windows Application Log
2742 Prípona súboru LGJ Microsoft Windows Application Log
2743 Prípona súboru LGK Microsoft Windows Application Log
2744 Prípona súboru LGM Microsoft Windows Application Log
2745 Prípona súboru LGN Microsoft Windows Application Log
2746 Prípona súboru LGQ Microsoft Windows Application Log
2747 Prípona súboru LGR Microsoft Windows Application Log
2748 Prípona súboru LGU LG Windows CE Upgrade Data Format
2749 Prípona súboru LGV Debugging Tools For Windows Logger Log
2750 Prípona súboru LGW ANSYS
2751 Prípona súboru LGZ Windows Application Log
2752 Prípona súboru LHX LineTracker Firmware Upgrade
2753 Prípona súboru LI5 LOGINventory Data Format
2754 Prípona súboru LIA P-CAD Schematics Library
2755 Prípona súboru LIB4D Cinema 4D Library
2756 Prípona súboru LIBZIP Camtasia Studio Zipped Library Format
2757 Prípona súboru LIC Software License Format
2758 Prípona súboru LICENSE RealStrat License Format
2759 Prípona súboru LICENSEKEY IPartition License Key Format
2760 Prípona súboru LICKEY AVS4YOU License Key
2761 Prípona súboru LICRYPT Encrypted
2762 Prípona súboru LIG INet-Server
2763 Prípona súboru LIJ Apple Photos Data Format
2764 Prípona súboru LIJS Apple Photos Data Format
2765 Prípona súboru LIK Trojan.Win32.Agent.lik
2766 Prípona súboru LINK IPod Link Format
2767 Prípona súboru LINQ LINQPad Data Format
2768 Prípona súboru LIPG LiPG Parser Data Format
2769 Prípona súboru LITEMOD Minecraft Mod
2770 Prípona súboru LITTLE Mozilla Firefox Start-up Cache
2771 Prípona súboru LIV Living Actor Actor
2772 Prípona súboru LIVESUBSCRIBE Symantec Antivirus Update Catalog
2773 Prípona súboru LKH Worm.Generic.LKH Virus
2774 Prípona súboru LKO Microsoft Outlook Express
2775 Prípona súboru LKP Microsoft Systems Management Server (SMS) Data Format
2776 Prípona súboru LKR MPLAB Linker
2777 Prípona súboru LLF IITM Local Language Data Format
2778 Prípona súboru LLG LADSIM Ladder Logic Diagram Format
2779 Prípona súboru LLP VersaPro Local Logic Block
2780 Prípona súboru LLT Liquidity Lighthouse Transaction Format
2781 Prípona súboru LLV Lizard Safeguard License
2782 Prípona súboru LM Microsoft Windows System Data Format
2783 Prípona súboru LMBS Adobe Photoshop For Mac Filter
2784 Prípona súboru LMD Abbyy Finereader Sprint
2785 Prípona súboru LMF Library Mapping And Altera Data Interchange
2786 Prípona súboru LMH Memory Hacking Software Memory
2787 Prípona súboru LMLPACK Kashmir 3D Link
2788 Prípona súboru LMP4 GOM Media Player Data Format
2789 Prípona súboru LMR QuickBooks Loan Manager Data
2790 Prípona súboru LMT RPG Maker 2000/2003 Map Tree
2791 Prípona súboru LNA Xilinx ISE
2792 Prípona súboru LNF Oyoaha Lookandfeel Interface Elements
2793 Prípona súboru LNGX KeePaas Language
2794 Prípona súboru LNM Corel WordPerfect SGML Alias
2795 Prípona súboru LOADED µTorrent Data Format
2796 Prípona súboru LOADED_0 JavaScript Cache Format
2797 Prípona súboru LOADED_1 JavaScript Cache Format
2798 Prípona súboru LOADED_2 JavaScript Cache Format
2799 Prípona súboru LOADED_3 JavaScript Cache Format
2800 Prípona súboru LOADTEST Microsoft Visual Studio Load Test
2801 Prípona súboru LOCAL Delphi User-specific Project Options
2802 Prípona súboru LOCALSTORAGE-JOURNAL Google Chrome Rollback Journal
2803 Prípona súboru LOCK Lock Format
2804 Prípona súboru LOCKED Various Ransomware Affected Data Format
2805 Prípona súboru LOCKY Locky Ransomware Affected Data Format
2806 Prípona súboru LOCK_SYNC Synchronization Lock
2807 Prípona súboru LOG4NET Apache Log4net Data Format
2808 Prípona súboru LOG5 Automise Log Format
2809 Prípona súboru LOGBOOK3 SportTracks Log Format
2810 Prípona súboru LOGG XWE Data Format
2811 Prípona súboru LOGONVISTA LogonStudio Windows Vista Logon Screen
2812 Prípona súboru LOGONXP LogonStudio Windows XP Logon Screen
2813 Prípona súboru LOK W32/Rbot-WE Log
2814 Prípona súboru LON Aquaterra Profile Data
2815 Prípona súboru LOOKLIBRARY Corel Painter Looks Library Format
2816 Prípona súboru LOOV Smadav Virus Definitions Format
2817 Prípona súboru LOR O&O Defrag Agent Data Format
2818 Prípona súboru LOT LaTex Auxiliary Format For List Of Tables
2819 Prípona súboru LOV SAP Business Objects
2820 Prípona súboru LOXONE Loxone Config Project Format
2821 Prípona súboru LPA LPA View Laser Particle Analyser
2822 Prípona súboru LPAQ5 LPAQ5 Compressed Archive Format
2823 Prípona súboru LPF Orgadata LogiKal
2824 Prípona súboru LPH PC-lint Precompiled Header Format
2825 Prípona súboru LPI Free Pascal Lazarus Project Information
2826 Prípona súboru LPJ LIMDEP Project Format
2827 Prípona súboru LPN LVPLAN
2828 Prípona súboru LPO AEROoffice Trajectory Data Format
2829 Prípona súboru LPSX LARSA 4D Section Database Format
2830 Prípona súboru LPT LogPlot Compiled Boring Log
2831 Prípona súboru LPU Passolo Localization Project
2832 Prípona súboru LPV Laser Shows Live Preview Data Format
2833 Prípona súboru LPW IRIS Laserform Lforms
2834 Prípona súboru LPZ SIMPL Windows Program Format
2835 Prípona súboru LQA Logger Pro Automatic Update Format
2836 Prípona súboru LQF LeechFTP Save Queue
2837 Prípona súboru LQM LG QuickMemo Note Format
2838 Prípona súboru LQP Liquid Audio Player Passport Data Format
2839 Prípona súboru LQU LeapFTP Queue Data Format
2840 Prípona súboru LR Chaos Desktop Layer List
2841 Prípona súboru LRC Lyrics Format
2842 Prípona súboru LRCAT-JOURNAL Adobe Photoshop Lightroom
2843 Prípona súboru LRD Microsoft Money Lock
2844 Prípona súboru LREF WPF XAML Cache Format
2845 Prípona súboru LRL SmartWare Local Resource Library
2846 Prípona súboru LRM Microsoft Encarta Class Server Learning Resource
2847 Prípona súboru LRMODULE Adobe Photoshop Lightroom Module Format
2848 Prípona súboru LRPREVIEW Adobe Photoshop Lightroom Preview Format
2849 Prípona súboru LRREG Adobe Photoshop Lightroom License Format
2850 Prípona súboru LRT Yacc Log Format
2851 Prípona súboru LRTOOLKIT Adobe Photoshop Lightroom
2852 Prípona súboru LRY Konica Minolta Data Management Software Reference Data
2853 Prípona súboru LSA Lotus Designer Agent
2854 Prípona súboru LSAPROTOTYPE Microsoft Visual Studio Logical Datacenter Diagram Toolbox Prototype
2855 Prípona súboru LSC LOGO! Soft Comfort
2856 Prípona súboru LSE Oracle Utilities Load Analysis Input Data Format
2857 Prípona súboru LSG LimeSurvey Group Structure XML Document Format
2858 Prípona súboru LSI Xerox Lightscribe Label Format
2859 Prípona súboru LSLIBRARY Littlesnapper User Library Package
2860 Prípona súboru LSQ IBM Voice Type Languages Addword
2861 Prípona súboru LSTX E-Sword Verse List
2862 Prípona súboru LSXPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
2863 Prípona súboru LSZ Learning Score Zip
2864 Prípona súboru LTB Amma Little Setup Builder
2865 Prípona súboru LTC LTC Syntactically Analyzed Text
2866 Prípona súboru LTCX LTC Syntactically Analyzed Text XML
2867 Prípona súboru LTD LivingTime Data
2868 Prípona súboru LTH Roxio Label Creator Style
2869 Prípona súboru LTKEY LeaderTask Key
2870 Prípona súboru LTL DIALux Luminaire Data
2871 Prípona súboru LTW IncrediMail Data Format
2872 Prípona súboru LUACODEC Reason Remote Lua Codec Format
2873 Prípona súboru LUAR UltraDefrag Lua Report
2874 Prípona súboru LUCS Amaya Tools
2875 Prípona súboru LUD CARE-S InfoWorks Land Use
2876 Prípona súboru LUM Luminous Song List
2877 Prípona súboru LUZ Spectramap
2878 Prípona súboru LV Corel PaintShop Pro Data Format
2879 Prípona súboru LVCLASS LabVIEW Class Library
2880 Prípona súboru LVIX Lightworks Video Index
2881 Prípona súboru LVLAD LabVIEW Ladder Diagram Format
2882 Prípona súboru LVLIB LabVIEW Project Library
2883 Prípona súboru LVLIBP LabVIEW Packed Project Library
2884 Prípona súboru LVPROJ LabVIEW Project Format
2885 Prípona súboru LVR Microsoft Visual Studio Environment Snapshot
2886 Prípona súboru LVS Daylon Leveller Selection Mask Format
2887 Prípona súboru LW2 Lightwright Show Data
2888 Prípona súboru LW3 Lightwright Data
2889 Prípona súboru LW5 Lightwright Show Data
2890 Prípona súboru LWAV XWE Data Format
2891 Prípona súboru LWG Microsoft .NET Data Format
2892 Prípona súboru LWL Lightwright Printed Paperwork Formatting Instructions
2893 Prípona súboru LWM LittleWays Map
2894 Prípona súboru LWQ SWAT Lake Water Quality Input
2895 Prípona súboru LWT Lightwright Attribute List
2896 Prípona súboru LWTB Likno Web Tabs Builder
2897 Prípona súboru LWTP LimeWire Theme Pack
2898 Prípona súboru LWZ LightWave 3D Plugin
2899 Prípona súboru LX01 EnCase Forensic Logical Evidence Format
2900 Prípona súboru LXA Microsoft Speech Lexicon Format
2901 Prípona súboru LXD EDictionary Reader Dictionary Data
2902 Prípona súboru LXE Luxology Modo Environment Preset Format
2903 Prípona súboru LXQ Daz Studio Frame List Format
2904 Prípona súboru LXR MicroVigene License Request Format
2905 Prípona súboru LY2 EAGLE Layout Editor Data Format
2906 Prípona súboru LYR ArcView Layer Format
2907 Prípona súboru M!95 Adobe Director For Mac
2908 Prípona súboru M10 Microsoft Money 2002 Data
2909 Prípona súboru M11 Microsoft Money 2003 Data
2910 Prípona súboru M12 Akregator Format
2911 Prípona súboru M16 Microsoft Money 2007 Data
2912 Prípona súboru M1C IBM Voice Type Languages Newuser
2913 Prípona súboru M1I IBM Voice Type Languages Newuser
2914 Prípona súboru M25 Symantec Endpoint Protection Manager
2915 Prípona súboru M2C IBM Voice Type Languages Newuser
2916 Prípona súboru M2I IBM Voice Type Languages Newuser
2917 Prípona súboru M2L Maxthon Language Package
2918 Prípona súboru M3C IBM Voice Type Languages Newuser
2919 Prípona súboru M3I IBM Voice Type Languages Newuser
2920 Prípona súboru M3R Autodesk Moldflow 3D Fill+pack Restart Data Format
2921 Prípona súboru M3X MAGIX Digital Photo Maker PhotoCD Playlist
2922 Prípona súboru M4C IBM Voice Type Language Newuser
2923 Prípona súboru M4D Sage MAS 90 Data
2924 Prípona súboru M4I IBM Voice Type Languages Newuser
2925 Prípona súboru M4L Sage MAS 90 Data
2926 Prípona súboru M68 Turbo Pascal Dos
2927 Prípona súboru M7P Multilizer PDF Translator Project
2928 Prípona súboru M?? Ingres Modify Table/Index
2929 Prípona súboru MA2 Bibexcel
2930 Prípona súboru MAB Mozilla Address Book
2931 Prípona súboru MAD Access Module Shortcut
2932 Prípona súboru MAF Microsoft Access Form Shortcut Format
2933 Prípona súboru MAG Access Diagram Shortcut Format
2934 Prípona súboru MAGNET Magnet Link Format
2935 Prípona súboru MAILLOC Apple Mac OS X Finder Mail Internet Location
2936 Prípona súboru MAILPLANELICENSE Mailplane License Format
2937 Prípona súboru MAILTOLOC Mail Internet Location Format
2938 Prípona súboru MAILVIEW Microsoft Mail Message View Format
2939 Prípona súboru MAIN FileMaker Dictionary
2940 Prípona súboru MAJ Camduct Job
2941 Prípona súboru MAKER Adobe Framemaker
2942 Prípona súboru MANAGED_MANIFEST Silverlight Manifest
2943 Prípona súboru MAR Mozilla Archive
2944 Prípona súboru MATCH-RDB RDB
2945 Prípona súboru MATH AnalyticMath
2946 Prípona súboru MATTE GIMP Data Format
2947 Prípona súboru MATX XWE Data Format
2948 Prípona súboru MAU Media Attachment Unit
2949 Prípona súboru MAXD PaperPort Annotation
2950 Prípona súboru MAXM Paperport
2951 Prípona súboru MB3 Minimal Board Editor (MBE)
2952 Prípona súboru MBA Martus Human Rights Bulletin System
2953 Prípona súboru MBB Kodak EasyShare Data Format
2954 Prípona súboru MBC Mulberry E-mail Client Cache
2955 Prípona súboru MBN Sony Ericsson Mainware Format
2956 Prípona súboru MBPKG Mobipocket Data Format
2957 Prípona súboru MBPV2 Amazon Kindle Data Format
2958 Prípona súboru MBS Opera Mailbox Format
2959 Prípona súboru MBXML MeBible XML Data Format
2960 Prípona súboru MC19MIME JRiver Media Center Data Format
2961 Prípona súboru MC2 MasterCook 5 Cookbook Format
2962 Prípona súboru MCACC MCACC Measurement Data
2963 Prípona súboru MCB NEPLAN Project
2964 Prípona súboru MCFI Maya Initial Fluid Cache Format
2965 Prípona súboru MCFP Maya Fluid Cache Playback Format
2966 Prípona súboru MCI Media Control Interface Format
2967 Prípona súboru MCO Live Messenger Winks Format
2968 Prípona súboru MCQ McAfee Quarantined Data Format
2969 Prípona súboru MCUSW Nokia Mobile Phones With Symbian Firmware
2970 Prípona súboru MD03 Adobe Director
2971 Prípona súboru MD2P MessengerDiscovery
2972 Prípona súboru MD2S MessengerDiscovery
2973 Prípona súboru MD5 MD5 Checksum Format
2974 Prípona súboru MD5SUM Md5sum Data Format
2975 Prípona súboru MD95 Macromedia Director 5 For Mac Data Format
2976 Prípona súboru MDAT REW Measurement
2977 Prípona súboru MDC Image Minolta RD175
2978 Prípona súboru MDCCACHE Microsoft Document Connection Cache Format
2979 Prípona súboru MDCS MATlab Saved Session Format
2980 Prípona súboru MDEF ANSYS Workbench Data Format
2981 Prípona súboru MDES Trimaran Machine Description
2982 Prípona súboru MDG Enterprise Architect
2983 Prípona súboru MDLP Simulink Protected Model Format
2984 Prípona súboru MDOC Visual Studio Code Data Format
2985 Prípona súboru MDPL MacDraw II
2986 Prípona súboru MDRW MacDraw
2987 Prípona súboru MDSX MEGA Saved Session Format
2988 Prípona súboru MDU D-Flow FM Model Data Format
2989 Prípona súboru MDUS MessengerDiscovery
2990 Prípona súboru MDW Access Workgroup Format
2991 Prípona súboru MEA Mastersizer 2000 Sample Analysis
2992 Prípona súboru MECHDAT ANSYS Workbench Data Format
2993 Prípona súboru MECHDB ANSYS Mechanical Database Format
2994 Prípona súboru MECONTACT Microsoft Live Messenger
2995 Prípona súboru MEDIAGET2 MediaGet Data Format
2996 Prípona súboru MEH Adobe Acrobat Language Resource Format
2997 Prípona súboru MEMB Pro/ENGINEER Temporary
2998 Prípona súboru MEMX E-Sword 9.x Memory Verses Data Format
2999 Prípona súboru MEN MenuPro Restaurant Menu Design
3000 Prípona súboru MENUDATA VMWare Cache
3001 Prípona súboru MEP Inor MePro Data Format
3002 Prípona súboru MEPS MEPS Data Format
3003 Prípona súboru MEQ Corel WordPerfect Macro Editor Print Queue
3004 Prípona súboru MERLINLICENSE Merlin License Format
3005 Prípona súboru MERRY Merry X-Mas Ransomware Affected Format
3006 Prípona súboru MES Corel WordPerfect Macro Editor Work Space
3007 Prípona súboru MESA OpenGL GLUT
3008 Prípona súboru METASTOCK Metastock Data
3009 Prípona súboru METRICLOG Apple IOS Diagnostic
3010 Prípona súboru MEU DOS Shell Menu Group
3011 Prípona súboru MEX4 Sun-4/SPARC Dynamically Linked Subroutines
3012 Prípona súboru MEXA64 MATlab Data Format
3013 Prípona súboru MEXDS MATlab Dynamically Linked Subroutines
3014 Prípona súboru MEXHP3 Matlab HP9000/series 300 Dynamically Linked Subroutines
3015 Prípona súboru MEXHP7 Matlab HP9000/series 700 Dynamically Linked Subroutines
3016 Prípona súboru MEXN Matlab NeXT Dynamically Linked Subroutines
3017 Prípona súboru MEXRS6 Matlab IBM RS/6000 Dynamically Linked Subroutines
3018 Prípona súboru MEXSG Matlab Dynamically Linked Subroutine
3019 Prípona súboru MEXW64 MATlab Compiled Function Format
3020 Prípona súboru MF2 Authorware Mediator5 Multimedia
3021 Prípona súboru MFASL Netscape XUL Fastload Format
3022 Prípona súboru MFCC HTK Mel-frequency Cepstral Coefficient Data Format
3023 Prípona súboru MFG ProEngineer Manufacturing
3024 Prípona súboru MFI Windows 98 Resource Kit
3025 Prípona súboru MFIL Blizzard Software Update Format
3026 Prípona súboru MFJ MOBCAL Data
3027 Prípona súboru MFR Autodesk Moldflow Result
3028 Prípona súboru MFTPKG MacFamilyTree Project Format
3029 Prípona súboru MFU Backdoor.Win32.Agent.mfu Virus Format
3030 Prípona súboru MGA4 Mageia Linux Data Format
3031 Prípona súboru MGA5 Mageia Linux Format
3032 Prípona súboru MGD Master Grade Gradebook
3033 Prípona súboru MGDATABASE MacGourmet Deluxe Database Format
3034 Prípona súboru MGE MGE Data Server Project
3035 Prípona súboru MGM MGCSoft Equation Editor Macro Format Format
3036 Prípona súboru MGO MacGourmet Recipe Format
3037 Prípona súboru MGP Adobe Captivate MenuBuilder Data Format
3038 Prípona súboru MGRP NI MASCHINE 1.x Audio Project Related Data Format
3039 Prípona súboru MGSPOT MacGourmet Metadata
3040 Prípona súboru MHV Husqvarna Viking Data
3041 Prípona súboru MHX Fujitsu MicroController Firmware Format
3042 Prípona súboru MI AutoVue Graphic Plugin
3043 Prípona súboru MICRO TeslaCrypt 3.0 Ransomware Encrypted Data Format
3044 Prípona súboru MICROKEY25_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3045 Prípona súboru MICROKEY_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3046 Prípona súboru MIDICODEC Reason Data Format
3047 Prípona súboru MIGRATED Microsoft Windows Migrated Data Format
3048 Prípona súboru MIGRATEDAPLIBRARY Apple Photos Migrated Aperture Library Format
3049 Prípona súboru MIGRATEDPHOTOLIBRARY Apple Photos Migrated IPhoto Library Format
3050 Prípona súboru MIH MRtrix Image Header
3051 Prípona súboru MIHB XWE Data Format
3052 Prípona súboru MINI Mini V Data Format
3053 Prípona súboru MINIDSF XWE Data Format
3054 Prípona súboru MINISSF XWE Data Format
3055 Prípona súboru MIV MapImagery Vendor Profile
3056 Prípona súboru MJ3 Id Software Online Sale
3057 Prípona súboru MJDOC MacJournal Document
3058 Prípona súboru MJG Trojan
3059 Prípona súboru MJR Media Jukebox Registration
3060 Prípona súboru MJZ Trojan.Win32.Agent.mjz
3061 Prípona súboru MKC MagicKey Currency Exchange Rate
3062 Prípona súboru MKELEM IBM Rational ClearCase Data Format
3063 Prípona súboru MKH WinMark Pro Mark
3064 Prípona súboru ML2 Tripos MOL2 Molecule
3065 Prípona súboru ML4 Milestones 4 Schedule
3066 Prípona súboru ML9 Milestones Professional 2004U Schedule
3067 Prípona súboru MLAPPINSTALL MATlab Data Format
3068 Prípona súboru MLDATX Simulink Simulation Data Inspector Saved Session Format
3069 Prípona súboru MLE MAirList Event List
3070 Prípona súboru MLG IBM Communications Server Message
3071 Prípona súboru MLIB Model Library
3072 Prípona súboru MLLICENSE RealStrat Licesne Format
3073 Prípona súboru MLOCATE Gnome Desktop
3074 Prípona súboru MLPKGINSTALL MATlab Support Package Format
3075 Prípona súboru MLR Mollier Sketcher
3076 Prípona súboru MLT Forecast Pro Multivariate Forecast
3077 Prípona súboru MLTBX MATlab Toolbox Package Format
3078 Prípona súboru MLUA SciTE Format
3079 Prípona súboru MLV LabVIEW Mathscript
3080 Prípona súboru MLW MainLog Data
3081 Prípona súboru MM4 Microsoft Windows Word Processing Format
3082 Prípona súboru MMB MultiMedia Builder
3083 Prípona súboru MMD0 Foobar2000 Data Format
3084 Prípona súboru MMDR Adobe Director
3085 Prípona súboru MMJB MUSICMATCH Jukebox Data Format
3086 Prípona súboru MMJB_MIME MUSICMATCH Jukebox Format
3087 Prípona súboru MMLIC Mobile Master License Format
3088 Prípona súboru MMMS MindManager 7 Map Marker List Format
3089 Prípona súboru MMPA MoreMotion Application Studio Page
3090 Prípona súboru MMPT MindManager Map Template Format
3091 Prípona súboru MMSYSCACHE Google Android System Cache Format
3092 Prípona súboru MMT CoCo Systems VisiMap
3093 Prípona súboru MN MATlab Data Format
3094 Prípona súboru MN1 Microsoft Money Version 1 Data
3095 Prípona súboru MN4 Microsoft Money 95 Data
3096 Prípona súboru MN5 Microsoft Money 97 Data
3097 Prípona súboru MN6 Microsoft Money 98 Data
3098 Prípona súboru MN7 Microsoft Money 99 Data
3099 Prípona súboru MN8 Microsoft Money 2000 Data
3100 Prípona súboru MN9 Microsoft Money 2001 Data
3101 Prípona súboru MNB MuPAD
3102 Prípona súboru MNE Microsoft Money
3103 Prípona súboru MNF ADAMS/Flex
3104 Prípona súboru MNFT Video Manifest Data Format
3105 Prípona súboru MNIT FlashPeak SlimBrowser
3106 Prípona súboru MNL AutoCAD Menu LISP Format
3107 Prípona súboru MNP Ultrasoft Money
3108 Prípona súboru MNTR XANSYS Data Format
3109 Prípona súboru MNX FoxPro Menu
3110 Prípona súboru MOBA MobaXterm Data Format
3111 Prípona súboru MODE2V3 Xcode Project Related
3112 Prípona súboru MODELPROJ Microsoft Visual Studio Modelling Project
3113 Prípona súboru MODS Mozilla XULRunner Data Format
3114 Prípona súboru MOH WavePad Data Format
3115 Prípona súboru MOL2 Portable Representation Of A SYBYL Molecule
3116 Prípona súboru MOLOGIQ HTC EVO 3D
3117 Prípona súboru MON2 UltraSite Graphical Status Data Format
3118 Prípona súboru MONTAGE Montage Screenplay Format
3119 Prípona súboru MONTE CRiSP Harvest
3120 Prípona súboru MOOD Amarok Moodbar Data
3121 Prípona súboru MOP MOPAC Input Format
3122 Prípona súboru MOP7 Merge 7 Data Format
3123 Prípona súboru MOPINT Mopac Internal Chemical Modeller Input
3124 Prípona súboru MOPOUT MOPAC Chemical Output
3125 Prípona súboru MOR Corel Shared Writing Tools
3126 Prípona súboru MORG Morg
3127 Prípona súboru MOTN Apple Motion Motion
3128 Prípona súboru MOV, Switch Data Format
3129 Prípona súboru MOZ-DELETE Mozilla Firefox Update
3130 Prípona súboru MOZ-UPGRADE Mozilla Firefox Upgrade
3131 Prípona súboru MOZLZ4 Mozilla Compressed Data Format
3132 Prípona súboru MP4BANK Korg Mono/Poly Bank Format
3133 Prípona súboru MP5 Maple Windows DOS
3134 Prípona súboru MP8 NI Multisim V8 Project
3135 Prípona súboru MPCATALOG Phase One Media Pro Data Format
3136 Prípona súboru MPCD MPViewer Data Format
3137 Prípona súboru MPCPL Media Player Classic Playlist
3138 Prípona súboru MPDSP XWE Data Format
3139 Prípona súboru MPEX DbMASS Mass Properties Exchange Data Format
3140 Prípona súboru MPH Microsoft Publisher
3141 Prípona súboru MPLF CodeWarrior Library
3142 Prípona súboru MPLOG Wireshark Micropross Mplog Format
3143 Prípona súboru MPRJ Maschine Project
3144 Prípona súboru MPROJECT Merlin Project Project Format
3145 Prípona súboru MPSY CodeWarrior Debug Symb
3146 Prípona súboru MPUD MPViewer Data Format
3147 Prípona súboru MPVD MPViewer Data Format
3148 Prípona súboru MPVM MPViewer Data Format
3149 Prípona súboru MQH MetaTrader Trading Terminal
3150 Prípona súboru MQL MetaTrader Indicator
3151 Prípona súboru MRCR1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
3152 Prípona súboru MRDB Zuken Manufacturing Rule Library Format
3153 Prípona súboru MREC MADRIX Record
3154 Prípona súboru MRK DPOF Auto Print Order Format
3155 Prípona súboru MRO SharpEye Music Reader
3156 Prípona súboru MRP Infinity Solution Plot
3157 Prípona súboru MRV MarvinSketch
3158 Prípona súboru MS-DVR AVS Media Player Data Format
3159 Prípona súboru MS-ONE-STUB Microsoft OneNote Stub Data Format
3160 Prípona súboru MS-TNEF MS Transport Neutral Encapsulation Format
3161 Prípona súboru MS-WINDOWS-STORE-LICENSE Microsoft Windows License Manager Data Format
3162 Prípona súboru MS2 SEQUEST Ms2
3163 Prípona súboru MSCG Microsoft Clip Art Gallery For Mac
3164 Prípona súboru MSE-INSTALLER Magic Set Editor Installer
3165 Prípona súboru MSECURE MSecure Data Format
3166 Prípona súboru MSF Mail Summary Format
3167 Prípona súboru MSGR Microsoft Graph 5
3168 Prípona súboru MSH1 Microsoft Shell Script Format
3169 Prípona súboru MSH1XML Windows Power Shell Script Format
3170 Prípona súboru MSH2 Microsoft Shell Script Format
3171 Prípona súboru MSH2XML Windows PowerShell Script Format
3172 Prípona súboru MSHXML Microsoft XML Typedata
3173 Prípona súboru MSI Windows Installer Package
3174 Prípona súboru MSJ MicroSurvey CAD Temporary
3175 Prípona súboru MSO Inline E-mail Attachment
3176 Prípona súboru MSOF Microsoft Office For Mac
3177 Prípona súboru MSPDI Microsoft Project XML Data Interchange Format
3178 Prípona súboru MSRCINCIDENT Windows Remote Assistance Invitation Format
3179 Prípona súboru MSTAT SAM Domain Output
3180 Prípona súboru MSTT Prosa Minispecification
3181 Prípona súboru MSU Windows Vista Update Package
3182 Prípona súboru MSVP XWE Data Format
3183 Prípona súboru MSWALLET Microsoft Wallet Item Package Format
3184 Prípona súboru MSWK Microsoft Works For Mac
3185 Prípona súboru MT5 Poser Pro Data Format
3186 Prípona súboru MTA Samsung AllShare Metadata Format
3187 Prípona súboru MTD Musicnotes Digital Sheet Music Format
3188 Prípona súboru MTDD MEDITECH Document Definition
3189 Prípona súboru MTFF MadgeTech Data Logger Report Format
3190 Prípona súboru MTG Making The Grade
3191 Prípona súboru MTHD MOPEKS Method
3192 Prípona súboru MTKEY ProDAD Heroglyph License
3193 Prípona súboru MTO FastCAM MTO Data
3194 Prípona súboru MTPF Moony-SpriteBatch Texture Format
3195 Prípona súboru MUB ExtractNow Data Format
3196 Prípona súboru MULIB Adobe Muse Exported Library
3197 Prípona súboru MULT SAM Alignment Output
3198 Prípona súboru MUPHLP MATlab Data Format
3199 Prípona súboru MURL Maxthon Saved Uniform Resource Locator Format
3200 Prípona súboru MUSC XWE Data Format
3201 Prípona súboru MUSX Min‐U‐Script Xpress Transcript Data
3202 Prípona súboru MUT Integrative Genomics Viewer Mutations List
3203 Prípona súboru MVD2 Volocity Data Set Format
3204 Prípona súboru MVF AutoFlix Stop Frame
3205 Prípona súboru MVI AutoCAD Movie Command Format
3206 Prípona súboru MVQ MvQuery Query Data Format
3207 Prípona súboru MW2 MicroWorlds Logo Activity
3208 Prípona súboru MW2D Apple MacWrite
3209 Prípona súboru MW2S MacWrite II Model
3210 Prípona súboru MWA MicroWorlds EX Turtle Data Format
3211 Prípona súboru MWC Make Project Creator Input
3212 Prípona súboru MWDECK Magic Workstation Deck Data Format
3213 Prípona súboru MWDP CodeWarrior Debugger
3214 Prípona súboru MWI Medlin Payroll Software Invoice Layout Information
3215 Prípona súboru MWLIC MoneyWell License Format
3216 Prípona súboru MWZ Maple Worksheet Format
3217 Prípona súboru MXC ArcView Geocoding Index For Read-write Coverages
3218 Prípona súboru MXC3 Magix Photo Manager Thumbnail Cache
3219 Prípona súboru MXE64 Max External Object Format
3220 Prípona súboru MXFD ABBYY Form
3221 Prípona súboru MXGRP NI MASCHINE 2.x Audio Project Related Data Format
3222 Prípona súboru MXIT MXit Data
3223 Prípona súboru MXM MixMeister BPM Calculation Format
3224 Prípona súboru MXN Miinoto Exchangeable Note Format
3225 Prípona súboru MXO Max External Object Format
3226 Prípona súboru MXPRJ Maschine 2.0 Project
3227 Prípona súboru MXSD IBM WebSphere Message Definition
3228 Prípona súboru MXZ Maximizer Data
3229 Prípona súboru MYB MYOB Data
3230 Prípona súboru MYBIBLE Bible Database Module Format
3231 Prípona súboru MYE MYOB
3232 Prípona súboru MYLIC MySpeed License Key Format
3233 Prípona súboru MYOB MYOB Data
3234 Prípona súboru MYOX MYOB Data
3235 Prípona súboru MYSQL MySQL Data Format
3236 Prípona súboru MYSQLI MySQL Native Driver For PHP Data Format
3237 Prípona súboru MZ2 Maze-solver MZ2
3238 Prípona súboru MZ5 Poser Material Binary Data Format
3239 Prípona súboru MZB MegaZeux Board
3240 Prípona súboru MZE Maze Creator
3241 Prípona súboru MZT MOZART Template
3242 Prípona súboru MZV Viewpoint Media Player ZoomView Titles
3243 Prípona súboru MZX MegaZeux Data Format
3244 Prípona súboru MZZ Microsoft .NET Download Package
3245 Prípona súboru M_P Pro/ENGINEER Temporary
3246 Prípona súboru N3A Nokia 3D Screensaver Format
3247 Prípona súboru N3W00001940 Winamp Metadata Format
3248 Prípona súboru N88 Apple IOS Kernel Cache
3249 Prípona súboru N92 Apple IOS Firmware
3250 Prípona súboru NA2 Netscape Address Book Format
3251 Prípona súboru NAB Netscape Communicator Addressbook
3252 Prípona súboru NACL NameCleaner
3253 Prípona súboru NAF TRAKTOR Service
3254 Prípona súboru NAL System Management Server Network Abstraction Layer
3255 Prípona súboru NANOKEY2_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3256 Prípona súboru NANOKEY_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3257 Prípona súboru NANOPAD2_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3258 Prípona súboru NANOPAD2_GLOB KORG KONTROL Editor Data Format
3259 Prípona súboru NANOPAD2_SET KORG Kontrol Editor Scene Data Format
3260 Prípona súboru NANOPAD_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3261 Prípona súboru NANOPAD_GLOB KORG KONTROL Editor Data Format
3262 Prípona súboru NANOPAD_SET KORG KONTROL Editor Data Format
3263 Prípona súboru NATVIS Microsoft Visual Studio Text Data Format
3264 Prípona súboru NAV2 WinAVI Temporary Navigation Format
3265 Prípona súboru NAVREP CATIA Data Format
3266 Prípona súboru NB2 Newsbin Unfinished Download
3267 Prípona súboru NBR Saved Benchmark Result
3268 Prípona súboru NBV Nero Burning ROM BDMV-Video Compilation Format
3269 Prípona súboru NC2 NewsLeecher Cache
3270 Prípona súboru NC? FlashGet Download Manager Incomplete Download
3271 Prípona súboru NCAK1 Native Instruments Audio Kontrol 1 Template Format
3272 Prípona súboru NCC CNC (Computer Numeric Control) Control Format (CamView 3D)
3273 Prípona súboru NCH Outlook Express Folder Format
3274 Prípona súboru NCKS2 Native Instruments Kontrol S2 Template Format
3275 Prípona súboru NCKS4 Native Instruments Traktor Template Format
3276 Prípona súboru NCKX1 Native Instruments Traktor Kontrol X1 Template Format
3277 Prípona súboru NCMM NI Maschine Mikro Template Format
3278 Prípona súboru NCOMP SAM Dirichlet Mixture Prior Library
3279 Prípona súboru NCSS NCSS Data
3280 Prípona súboru NC_ Nero BackItUp Split Archive Format
3281 Prípona súboru ND5 Renamed NDS Format
3282 Prípona súboru NDL Lotus Notes Doclink Format
3283 Prípona súboru NDOTS Ribbons Ndots
3284 Prípona súboru NDPRJ NeoDownloader Project Format
3285 Prípona súboru NDT NEPLAN External Program Import Or Export
3286 Prípona súboru NDV ENVI N-D Visualizer State
3287 Prípona súboru NEC NEC JIS Encoded Data Format
3288 Prípona súboru NEPPRJ NEPLAN Project
3289 Prípona súboru NEROSERIAL Nero Multimedia Suite Serial Number Format
3290 Prípona súboru NEROSERIAL11 Nero Multimedia Suite Serial Number Format
3291 Prípona súboru NEROSERIAL12 Nero Multimedia Suite Data Format
3292 Prípona súboru NERO_SCOUT_VIDEO Nero ShowTime Data Format
3293 Prípona súboru NERO_SEARCH_EMAIL_RESULT Nero Search Format
3294 Prípona súboru NETKIT Gnome Desktop
3295 Prípona súboru NETRC .netrc TCP/IP Settings
3296 Prípona súboru NEULICENSE Neu License
3297 Prípona súboru NEX Neuroexplorer Neurological Data
3298 Prípona súboru NFA Netflix Data Format
3299 Prípona súboru NFD_DATA Nero Multimedia Suite Data Format
3300 Prípona súboru NFS Network Format System Temporary Format
3301 Prípona súboru NFSLICENSE Netfabb Basic License Format
3302 Prípona súboru NFT NetObjects Fusion System
3303 Prípona súboru NFX NetObjects Fusion Components Bbscomp
3304 Prípona súboru NGD NimbleGen Gene Description Format
3305 Prípona súboru NGE NeXus Personal Security Client Data Format
3306 Prípona súboru NGO Nick-O-Matic Design Factory Project
3307 Prípona súboru NGR NEPLAN Graphic Data
3308 Prípona súboru NGS NGSSniff
3309 Prípona súboru NHA Native Noah Format
3310 Prípona súboru NHCODE Mastercam NetHASP Code Format
3311 Prípona súboru NHP NOAA Hydrophone Data
3312 Prípona súboru NI NetObjects Fusion Preview
3313 Prípona súboru NICK Outlook 2000 Nickname Format
3314 Prípona súboru NICNT Native Instruments KONTAKT Library
3315 Prípona súboru NICRASH TRAKTOR Crash Report
3316 Prípona súboru NID Nikon Capture IPTC Data
3317 Prípona súboru NIFCACHE Gamebryo Data Format
3318 Prípona súboru NIR AdminStudio Repackaging Wizard Output Format
3319 Prípona súboru NIV TheWord New International Version Module Format
3320 Prípona súboru NIX Rational XDE
3321 Prípona súboru NJB Nikon Photo Index Format
3322 Prípona súboru NJF IBM Lotus Domino
3323 Prípona súboru NK2 Outlook 2002 Nickname Format
3324 Prípona súboru NKD Nikon ViewNX Thumbnail Cache
3325 Prípona súboru NKG Kontakt Groups Data Format
3326 Prípona súboru NKPLE Nuke Script Format
3327 Prípona súboru NKR KONTAKT Resource Container
3328 Prípona súboru NKTRL2_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3329 Prípona súboru NKTRL_DATA KORG KONTROL Editor Data Format
3330 Prípona súboru NL2 ESignal Market Depth
3331 Prípona súboru NLF ClickTracks Normalized Log Format
3332 Prípona súboru NLG Nestopia Language
3333 Prípona súboru NLK Outlook 2003 E-mail Cookie
3334 Prípona súboru NLP Newsletter Profi 2001 Data Format
3335 Prípona súboru NLR NLREG Nonlinear Regression Control
3336 Prípona súboru NLV Nikon Capture LCHE Editor
3337 Prípona súboru NMBSPLB Microsoft Office Data Format
3338 Prípona súboru NMH-STREAM Nero ShowTime Data Format
3339 Prípona súboru NMI SwordSearcher
3340 Prípona súboru NMO Virtools Behavioral Objects
3341 Prípona súboru NMR WxNUTS Histogram
3342 Prípona súboru NMS Numega SoftICE Loader Format Including Debugging Info
3343 Prípona súboru NMU EMC Documentum Client Library Query Cache
3344 Prípona súboru NMV Nintendulator Movie Capture
3345 Prípona súboru NMW Microsoft NetMeeting T126_Whiteboard
3346 Prípona súboru NND CYMFLOW Network Data Format
3347 Prípona súboru NNL Network Notepad Professional License Format
3348 Prípona súboru NNTP NewsWatcher
3349 Prípona súboru NNVS NextNine VNC Player VNC Session
3350 Prípona súboru NNW NeuralWare NeuralWorks
3351 Prípona súboru NODES PowerFolder Nodes
3352 Prípona súboru NOMEDIA Android No Media Format
3353 Prípona súboru NOMEDIA_128X96 Google Android OS System Data Format
3354 Prípona súboru NOPB Navicat Format
3355 Prípona súboru NOTX E-Sword Study
3356 Prípona súboru NOV NI Battery Cache
3357 Prípona súboru NOX Wave IRIS NOx
3358 Prípona súboru NOZSKIN WinDS PRO Data Format
3359 Prípona súboru NOZZLELIBRARY Corel Painter Nozzle Library Format
3360 Prípona súboru NPA ReliaSoft Weibull++
3361 Prípona súboru NPC QuickBooks Online Banking
3362 Prípona súboru NPG Magentic Download
3363 Prípona súboru NPK N-Track Studio Peak
3364 Prípona súboru NPM CorelDRAW 10 Draw Media Lines
3365 Prípona súboru NPO Nonpareil Redundancy Summary
3366 Prípona súboru NPSF XWE Format
3367 Prípona súboru NPW NPassword
3368 Prípona súboru NPX TroublePix Licence
3369 Prípona súboru NPY NumPy Data Format
3370 Prípona súboru NPZ GameGuard Update
3371 Prípona súboru NQA NQuery Advisor Data
3372 Prípona súboru NQF NOD32 Quarantine
3373 Prípona súboru NQI NOD32 Quarantine
3374 Prípona súboru NQP Visual Studio Code Data Format
3375 Prípona súboru NQST SoundEdit
3376 Prípona súboru NRE Nero CD EXTRA Compilation
3377 Prípona súboru NRF IBM Domino Notes Redirection
3378 Prípona súboru NRJ Nero JukeBox Compilation
3379 Prípona súboru NRKT Native Instruments REAKTOR Data Format
3380 Prípona súboru NRPROJ .NET Reactor Project Format
3381 Prípona súboru NRRD Nearly Raw Raster Data Format
3382 Prípona súboru NRX NeatReceipts SCANALIZER Expense Report
3383 Prípona súboru NS NSwin Project
3384 Prípona súboru NS1 NetStumbler NS1 Log
3385 Prípona súboru NSB_SEARCH_MORE Nero Search Data Format
3386 Prípona súboru NSL LogoManager Data Format
3387 Prípona súboru NSLLOC Apple Mac OS X Finder NSL Internet Location
3388 Prípona súboru NSPL Netscape Navigator Plugin
3389 Prípona súboru NSS Magentic Screensaver Format
3390 Prípona súboru NSZ Benchmark Data Format Used By NVidia NTune Tool
3391 Prípona súboru NTAR Wireshark Data Format
3392 Prípona súboru NTB Tecplot License Data Format
3393 Prípona súboru NTD NinjaTrader
3394 Prípona súboru NTH Nokia Series 40 Theme Format
3395 Prípona súboru NTT MediaFACE Template
3396 Prípona súboru NTV PatternSmith Import
3397 Prípona súboru NTZ InVircible Antivirus Directory Integrity Information
3398 Prípona súboru NUB Xerox FreeFlow NUB Init
3399 Prípona súboru NUC PAML Data
3400 Prípona súboru NUD Now Up-To-Date Calendar Data
3401 Prípona súboru NUF Procomm Plus New User Message
3402 Prípona súboru NUGG SAP Generated Nugg
3403 Prípona súboru NUKE Nuke Script Format
3404 Prípona súboru NULL NULL Image Format
3405 Prípona súboru NUM Diction
3406 Prípona súboru NUP Smart Security Update Format
3407 Prípona súboru NVD Navidoc
3408 Prípona súboru NVI NVIDIA Driver Format
3409 Prípona súboru NVJ Net Vampire Job
3410 Prípona súboru NVP Net Vampire Job
3411 Prípona súboru NVR NeverForget
3412 Prípona súboru NVT NeuraLynx Video Tracker
3413 Prípona súboru NVX NvStructural Extension
3414 Prípona súboru NVZ Novelty Actor
3415 Prípona súboru NW3 Novell Netware.3x
3416 Prípona súboru NW4 Netware.4x
3417 Prípona súboru NWELICENSE Nisus Writer Pro License
3418 Prípona súboru NWM Sony NWM Display Screen Format
3419 Prípona súboru NWUT NetWare Tools
3420 Prípona súboru NXB Nexus Race Software Raw Data
3421 Prípona súboru NXN Avid Interplay Permanent License
3422 Prípona súboru NZL Corel Painter Nozzle
3423 Prípona súboru NZN RMCProfile List
3424 Prípona súboru O2S Oracle To MySQL Converter Data Format
3425 Prípona súboru O8O Mediator 5 Repository Tabs Vorlagen.006
3426 Prípona súboru OA OrCAD PCB Designer OpenAccess Database Format
3427 Prípona súboru OAS Microsoft Outlook Attachment Sniffer
3428 Prípona súboru OAW OpenArchitectureWare Workflow
3429 Prípona súboru OB IBM LinkWay Object
3430 Prípona súboru OB! Orbit Downloader Incomplete Download
3431 Prípona súboru OBL TrueSpace
3432 Prípona súboru OBM EIAS Camera Motion Export Format
3433 Prípona súboru OBML16 Opera Mini Saved Web Page Format
3434 Prípona súboru OBS WAsP Obstacle List
3435 Prípona súboru OBS-SERVICE Open Broadcaster Software Data Format
3436 Prípona súboru OBV 3D Photo Browser Thumbnail Cache
3437 Prípona súboru OBX Rational XDE
3438 Prípona súboru OC9 OrgCon Organization
3439 Prípona súboru OCEN EdGCM Data
3440 Prípona súboru OCF OM2 Cipher
3441 Prípona súboru OCG Osprey Custom Graph
3442 Prípona súboru OCL Object Constraint Language Data Format
3443 Prípona súboru OCM Netscape Communicator Aim
3444 Prípona súboru OCREC Microsoft Lync Data Format
3445 Prípona súboru OCSP HAProxy OCSP Data Format
3446 Prípona súboru OCV OCV Training Data
3447 Prípona súboru OD5 Omnis 5 Database Format
3448 Prípona súboru ODCDATABASEFILE Microsoft Office Data Format
3449 Prípona súboru ODCNEWFILE Microsoft Office Data Connection
3450 Prípona súboru ODCODC ODCODC Ransomware Affected Format
3451 Prípona súboru ODCTABLECOLLECTIONFILE Microsoft Office Component Format
3452 Prípona súboru ODCTABLEFILE Microsoft Office
3453 Prípona súboru ODE Microsoft Office
3454 Prípona súboru ODF OpenDocument Formula
3455 Prípona súboru ODTPC Oracle User Productivity Kit Presentation
3456 Prípona súboru ODV Ocean Data View Data
3457 Prípona súboru ODVI LaTeX
3458 Prípona súboru OEACCAOUNT Windows Mail
3459 Prípona súboru OEF Optim Export
3460 Prípona súboru OEMIGACCOUNT Outlook Express Temporary
3461 Prípona súboru OER AU OER TOOLS Project Format
3462 Prípona súboru OET ESignal Order Entry Ticket
3463 Prípona súboru OETPL Offline Explorer Format
3464 Prípona súboru OFA Kodak OfotoNow
3465 Prípona súboru OFD ObjectView Form Definition
3466 Prípona súboru OFFSETS Offset
3467 Prípona súboru OFP Objecteering Project
3468 Prípona súboru OGEX Open Game Engine Exchange Data Format
3469 Prípona súboru OGO Origin Graphic Object
3470 Prípona súboru OH4 Overhoor List
3471 Prípona súboru OHP MS-DOS 7
3472 Prípona súboru OHS Bink Outbound History
3473 Prípona súboru OHT Oracle Help For Java Links Data Format
3474 Prípona súboru OK Qedit
3475 Prípona súboru OKD Lenovo OneKey Recovery Data Format
3476 Prípona súboru OKX OKScript
3477 Prípona súboru OLB OLE Object Library
3478 Prípona súboru OLB2 CanOpener Library
3479 Prípona súboru OLF OyezForms Legal Documents
3480 Prípona súboru OLG Orbit Legend Data Format
3481 Prípona súboru OLK14 Microsoft Outlook For Mac Message Format
3482 Prípona súboru OLK14ARRANGE Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3483 Prípona súboru OLK14CALATTACH Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3484 Prípona súboru OLK14EXACCOUNT Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3485 Prípona súboru OLK14EXMOVES Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3486 Prípona súboru OLK14EXSYNCMAP Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3487 Prípona súboru OLK14FOLDER Microsoft Outlook 2011 For Mac Folder
3488 Prípona súboru OLK14IMAPSYNCMAP Microsoft Outlook 2011 For Mac Data Format
3489 Prípona súboru OLK14MSGATTACH Microsoft Outlook 2011 For Mac Message Attachment
3490 Prípona súboru OLK14RECENT Microsoft Outlook 2011 For Mac Recent Address
3491 Prípona súboru OLK14SCHEDULE Microsoft Outlook 2011 For Mac Schedule
3492 Prípona súboru OLK14SEARCH Microsoft Outlook 2011 For Mac Saved Search
3493 Prípona súboru OLK14UID Microsoft Outlook 2011 For Mac UID
3494 Prípona súboru OLK15MESSAGE Microsoft Outlook For Mac Message Format
3495 Prípona súboru OLN Microsoft Visual C++ Outline Examples
3496 Prípona súboru OLS Microsoft Office List Shortcut
3497 Prípona súboru OLY AFP Advanced Function Presentation Overlay Resource
3498 Prípona súboru OMEG Mathematica For Mac
3499 Prípona súboru OMK Ocera Make System Script Format
3500 Prípona súboru OMLOG CA OM Web Viewer Log Format
3501 Prípona súboru OMR OMR Template
3502 Prípona súboru OMS Order Maven
3503 Prípona súboru OMT SITH HLA Object Model Template
3504 Prípona súboru OMU XWE Data Format
3505 Prípona súboru ON2 On2 Encoded FLV
3506 Prípona súboru ONB OpenModelica Document Format
3507 Prípona súboru ONBATCH ON1 Photo Data Format
3508 Prípona súboru ONEBIN OneNote Data Format
3509 Prípona súboru ONECACHE Microsoft OneNote Cache
3510 Prípona súboru ONEFFECTS Perfect Effects Data Format
3511 Prípona súboru ONENHANCE Perfect Effects Data Format
3512 Prípona súboru ONEPASSWORD-LICENSE 1Password License Format
3513 Prípona súboru ONEPKG_1033 Microsoft Update Data Format
3514 Prípona súboru ONETMP Microsoft OneNote Temporary
3515 Prípona súboru ONETOC Microsoft OneNote Table Of Contents
3516 Prípona súboru ONEXPORT ON1 Photo Data Format
3517 Prípona súboru ONPORTRAIT ON1 Photo Data Format
3518 Prípona súboru ONPORTRAITFD Perfect Effects Data Format
3519 Prípona súboru ONRESIZE Perfect Effects Data Format
3520 Prípona súboru ONW Omron HMI NTST
3521 Prípona súboru OOA OOA Interchange Format Data Format
3522 Prípona súboru OODAGTDAT O&O Defrag Binary Report Format
3523 Prípona súboru OODAGTID O&O Defrag Binary Report Format
3524 Prípona súboru OODAGTRPD O&O Defrag Binary Report Format
3525 Prípona súboru OODBRI O&O Defrag Binary Report Format
3526 Prípona súboru OODBRP O&O Defrag GUI Settings Format
3527 Prípona súboru OOK Arachne Batch Script
3528 Prípona súboru OOL Orbit Object List Format
3529 Prípona súboru OP ESignal OptionsPlus
3530 Prípona súboru OP4 Nastran Output
3531 Prípona súboru OPCSES Opticodec-PC Data Format
3532 Prípona súboru OPDOWNLOAD Opera Partially Downloaded Format
3533 Prípona súboru OPI Adlib OCR Processing Information
3534 Prípona súboru OPP IPhotoDVD
3535 Prípona súboru OPR OPRO X Browser
3536 Prípona súboru OPRC Palm OS Data Format
3537 Prípona súboru OPUSCERT Directory Opus Certificate Format
3538 Prípona súboru OP_ GKSetup Support
3539 Prípona súboru OR8 Rational Rose Oracle8 Database Model Report
3540 Prípona súboru ORD OMAX Routed Data Format
3541 Prípona súboru ORG2+ Lotus Organizer
3542 Prípona súboru ORIGINAL Netobjects Fusion Components Bbscomp Message
3543 Prípona súboru ORMDESIGNER ORM Designer Project
3544 Prípona súboru ORP WinSLAM Data Format
3545 Prípona súboru ORY Sage ACT! Data Format
3546 Prípona súboru OS3 OS/2 Warp 3
3547 Prípona súboru OSA W32/Sober-AD
3548 Prípona súboru OSD Open Software Description
3549 Prípona súboru OSH IBM InfoSphere Schema Format
3550 Prípona súboru OSL OckamSoft Log
3551 Prípona súboru OST Outlook Offline Folder Format
3552 Prípona súboru OSW ONESWING Contents
3553 Prípona súboru OTC OpenDocument Chart Template
3554 Prípona súboru OTN OmniPage Pro Training Data Format
3555 Prípona súboru OTR IRIX Complied FTR
3556 Prípona súboru OTVDATAFILE OnlineTV Data Format
3557 Prípona súboru OUT1 UltraEdit Data Format
3558 Prípona súboru OUTJOB Altium Designer Data Format
3559 Prípona súboru OUTLINE FontTwister Letter Outline
3560 Prípona súboru OUV Sphinx Open Ended Responses Format
3561 Prípona súboru OUX Bibexcel
3562 Prípona súboru OVD ObjectVision Data
3563 Prípona súboru OVISUITE Nokia Ovi Suite Data Format
3564 Prípona súboru OVLX E-Sword Overlay Data Format
3565 Prípona súboru OVOLOG OoVoo Log
3566 Prípona súboru OWG OutWit Gear Database
3567 Prípona súboru OWM OutWit XML Mashup Format
3568 Prípona súboru OWT Ancestry.com OneWorldTree
3569 Prípona súboru OXD PS3 Proxy Server
3570 Prípona súboru OXF IBM Rational Rhapsody
3571 Prípona súboru OYZ Lotus Approach Alternate DBASE Index
3572 Prípona súboru OZD Win32.TrojanDownloader.Agent.OZD Trojan Format
3573 Prípona súboru OZP Orgadata LogiKal
3574 Prípona súboru P0 WOW! Data Format
3575 Prípona súboru P02 PAR Recovery Volume
3576 Prípona súboru P03 PAR Recovery Volume
3577 Prípona súboru P04 PAR Recovery Volume
3578 Prípona súboru P05 PAR Recovery Volume
3579 Prípona súboru P06 Parity Archive Volume Set
3580 Prípona súboru P07 PAR Recovery Volume
3581 Prípona súboru P08 PAR Recovery Volume
3582 Prípona súboru P09 PAR Recovery Volume
3583 Prípona súboru P10 Certificate Request Format
3584 Prípona súboru P11 PAR Recovery Volume
3585 Prípona súboru P13 QuickPar Recovery Volume Format
3586 Prípona súboru P14 PAR Recovery Volume
3587 Prípona súboru P18 QuickPar Recovery Volume Format
3588 Prípona súboru P19 PAR Recovery Volume
3589 Prípona súboru P1I IBM Voice Type Languages Newuser
3590 Prípona súboru P20 PAR Recovery Volume
3591 Prípona súboru P25 PAR Recovery Volume
3592 Prípona súboru P27 PAR Recovery Volume Format
3593 Prípona súboru P2A IBM Voice Type Languages Vocables
3594 Prípona súboru P2BT XWE Data Format
3595 Prípona súboru P2C IBM Voice Type Languages Newuser
3596 Prípona súboru P2F Wamit
3597 Prípona súboru P2KC P2KTools Mod
3598 Prípona súboru P2P FolderShare Placeholder Format
3599 Prípona súboru P30 PAR Recovery Volume
3600 Prípona súboru P3C IBM Voice Type Languages Newuser
3601 Prípona súboru P3I Pixie
3602 Prípona súboru P5P Oracle Solaris Image Packaging System Format
3603 Prípona súboru P5TKJW Xorist Ransomware Affected Data Format
3604 Prípona súboru P7F DigiSeal Data Format
3605 Prípona súboru P7M Digitally Encrypted Message
3606 Prípona súboru P7R Certificate Request Response Format
3607 Prípona súboru P951 Nero Multimedia Suite Data Format
3608 Prípona súboru PA2M SAM Alignment
3609 Prípona súboru PA3 Turbo Pascal Dos
3610 Prípona súboru PA4 Turbo Pascal Dos
3611 Prípona súboru PA5 Turbo Pascal Dos
3612 Prípona súboru PAA PAF Personal Ancestral Format Data
3613 Prípona súboru PAD ACT! Database Pointer Format
3614 Prípona súboru PADL Pyro Audio Creator Data Disk Layout Format
3615 Prípona súboru PAF2 Code Composer Studio Compiled
3616 Prípona súboru PAGESECURITY Portal Structure Markup Language Global Page Security Format
3617 Prípona súboru PAKM PAKM Package Format
3618 Prípona súboru PALTALK Paltalk Data Format
3619 Prípona súboru PAMP Poweramp Album Art Format
3620 Prípona súboru PANDO Pando Format
3621 Prípona súboru PAO Xilinx Source List
3622 Prípona súboru PAPERLIBRARY Corel Painter Paper Library Format
3623 Prípona súboru PAR3 PAR3 Recovery Volume
3624 Prípona súboru PART Partially Downloaded Format
3625 Prípona súboru PART1 NetObjects Fusion System
3626 Prípona súboru PART2 NetObjects Fusion System
3627 Prípona súboru PART3 NetObjects Fusion System
3628 Prípona súboru PART4 NetObjects Fusion System
3629 Prípona súboru PART5 NetObjects Fusion System
3630 Prípona súboru PARTIAL Internet Explorer Partially Downloaded Format
3631 Prípona súboru PASS Xcode Wallet Data Format
3632 Prípona súboru PATCH Patch
3633 Prípona súboru PATCHCACHE Microsoft Windows Patch Cache Format
3634 Prípona súboru PATCHES UEStudio Data Format
3635 Prípona súboru PATTERNS Corel Painter Pattern Library Format
3636 Prípona súboru PAUX PlasTeX
3637 Prípona súboru PAV Panda Antivirus
3638 Prípona súboru PAYM Jigsaw Ransomware Affected Data Format
3639 Prípona súboru PAYMRSS Jigsaw Ransomware Affected Format
3640 Prípona súboru PAYMS Jigsaw Ransomware Affected Format
3641 Prípona súboru PAYMST Jigsaw Ransomware Affected Format
3642 Prípona súboru PAYMTS Jigsaw Ransomware Affected Format
3643 Prípona súboru PAYRMS Jigsaw Ransomware Affected Format
3644 Prípona súboru PAYS Jigsaw Ransomware Affected Data Format
3645 Prípona súboru PB1 Broderbund 3D Home Architect
3646 Prípona súboru PBC Parrot Compiled Byte Code
3647 Prípona súboru PBE Proton Plus Compiler
3648 Prípona súboru PBH PowerBasic Help
3649 Prípona súboru PBIVIZ Microsoft Power BI Visual Data Format
3650 Prípona súboru PBTX PowerBuilder Target Data Format
3651 Prípona súboru PBU PowerBASIC Unit
3652 Prípona súboru PCBDOC Printed Circuit Board Description
3653 Prípona súboru PCBLIB Protel PCB Library Format
3654 Prípona súboru PCH++ CodeWarrior Data Format
3655 Prípona súboru PCKGDEP Microsoft Windows Package Deployment Format
3656 Prípona súboru PCMI ABB PCM600 Pre-configured IED
3657 Prípona súboru PCMP ABB PCM600 Project
3658 Prípona súboru PCMT ABB PCM600 Template IED
3659 Prípona súboru PCQ Pfaff Embroidery
3660 Prípona súboru PCRD CFX Manager Software Data Format
3661 Prípona súboru PD1 DFSee Partition Data Format
3662 Prípona súboru PD3 3D Studio Max
3663 Prípona súboru PD6 Lacerte Tax
3664 Prípona súboru PDA Image Print Shop Deluxe
3665 Prípona súboru PDCR PadCrypt Ransomware Script Format
3666 Prípona súboru PDJ Pioneer CDJ-1000MK3 Index Format
3667 Prípona súboru PDOC Grabdp
3668 Prípona súboru PDOM Eclipse Index Database Format
3669 Prípona súboru PDVR QuickDraw GX
3670 Prípona súboru PE PatentEase
3671 Prípona súboru PED Corel WordPerfect Program Editor Delete Save
3672 Prípona súboru PEE Sage Timberline Estimating
3673 Prípona súboru PEGS1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
3674 Prípona súboru PEL IBM Forms Log
3675 Prípona súboru PENDING SendSafe Pending E-message Format
3676 Prípona súboru PEQ Corel WordPerfect Program Editor Print Queue
3677 Prípona súboru PERF Linux Perf Data Format
3678 Prípona súboru PERLAPP Perl Dev Kit Data Format
3679 Prípona súboru PERM PLINK Adaptive Permutation Test Report Format
3680 Prípona súboru PERSPECTIVE Xcode Project Related
3681 Prípona súboru PERSPECTIVEV3 Xcode Project Related
3682 Prípona súboru PES Brother Embroidery Format
3683 Prípona súboru PEV CompHEP Output Data Format
3684 Prípona súboru PF3 SmartWare Project Source Code
3685 Prípona súboru PFCOLORS Pixelformer Colors Format
3686 Prípona súboru PFILE Microsoft Rights Management Protected Data Format
3687 Prípona súboru PFO Pismo Format Mount Audit Package
3688 Prípona súboru PFT Corel WordPerfect Temporary
3689 Prípona súboru PGA PowerGREP Action
3690 Prípona súboru PGDATA URL Melter Data
3691 Prípona súboru PGL PowerGREP Library
3692 Prípona súboru PGP PGP Security Key
3693 Prípona súboru PGR PowerGREP Results
3694 Prípona súboru PGSA PowerGREP Sequence Action Format
3695 Prípona súboru PGSR PowerGREP Sequence Results Format
3696 Prípona súboru PGU PowerGREP Data Format
3697 Prípona súboru PHA PTC Creo Data Format
3698 Prípona súboru PHI SPOCK PhiMap
3699 Prípona súboru PHJ PhCNC Project
3700 Prípona súboru PHOTOSLIBRARY Apple Photos Library Format
3701 Prípona súboru PHP2 PHP Version 2 Script (HyperText PreProcessor)
3702 Prípona súboru PHPW WinBinder Data Format
3703 Prípona súboru PHRED Phred Data Format
3704 Prípona súboru PHS XtalView Phase
3705 Prípona súboru PHV Husqvarna Viking Data
3706 Prípona súboru PHW PhotoWebber Session
3707 Prípona súboru PI$ Microsoft Compressed PIF
3708 Prípona súboru PIA PanaVue ImageAssembler
3709 Prípona súboru PID Process ID Format
3710 Prípona súboru PIDB Parser Information Database
3711 Prípona súboru PIK Protel 99 PIK
3712 Prípona súboru PIL CMA Microdialysis Trend Data
3713 Prípona súboru PIMX Adobe Photoshop
3714 Prípona súboru PINS Protégé Instance Format
3715 Prípona súboru PINSTALL Google Picasa
3716 Prípona súboru PIPL Adobe Photoshop SDK Samplecode Colorpicker
3717 Prípona súboru PIQ Piped Technology Information Query
3718 Prípona súboru PIQT Apple QuickTime Still
3719 Prípona súboru PIXATE Pixate Studio Project Format
3720 Prípona súboru PIXEXP Microsoft PIX Experiment Document Format
3721 Prípona súboru PIXRUN Performance Investigator For Xbox Data Format
3722 Prípona súboru PJ4 Electric Quilt
3723 Prípona súboru PJB IBM InfoSphere Information Server Manager
3724 Prípona súboru PJC Master Genealogist
3725 Prípona súboru PJD Portfolio Exported Categories
3726 Prípona súboru PJF IAddress Postal Job
3727 Prípona súboru PJL ProCite Term Lists And Journal Title Lists
3728 Prípona súboru PJR DVDx Project
3729 Prípona súboru PKGMETA Bukkit Information Data Format
3730 Prípona súboru PKGUNDEF Microsoft Visual Studio Shell
3731 Prípona súboru PKGX Configuration Manager Prestage Content
3732 Prípona súboru PKI Entrust Public Key Infrastructure Format Format Format
3733 Prípona súboru PKINSTALLSANDBOXMANAGER Apple MacOS (OS X) Data Format
3734 Prípona súboru PKL Exchange Migration Wizard Packing
3735 Prípona súboru PKLG Wireshark Captured Data Format
3736 Prípona súboru PKMW PigeonPak Format
3737 Prípona súboru PKN Microsoft SMS Package Creation Notification Data Format
3738 Prípona súboru PKP Privacy Killer Plug-in Manager
3739 Prípona súboru PKPASS Passbook Pass Format
3740 Prípona súboru PKW Cabnetware Data Format
3741 Prípona súboru PKX Rational XDE
3742 Prípona súboru PKY PockeTTY Security Certificate
3743 Prípona súboru PL3 Harvard Chart Palette
3744 Prípona súboru PL9 PcAnywhere Log Format
3745 Prípona súboru PLANTUML PlantUML
3746 Prípona súboru PLAYSET Souptoys Playset Format
3747 Prípona súboru PLB FoxPro Library
3748 Prípona súboru PLEXAPP Plex Package
3749 Prípona súboru PLGX KeePass Optional Plugin Format
3750 Prípona súboru PLIB SAM Dirichlet Mixture Prior Library
3751 Prípona súboru PLJ Plus 2D Job
3752 Prípona súboru PLL CA Clipper 5 Prelinked Library
3753 Prípona súboru PLMN SIM Explorer Public Land Mobile Network Data Format
3754 Prípona súboru PLMX PDXpert Data Format
3755 Prípona súboru PLP Messenger Plus! Sound Pack
3756 Prípona súboru PLQ TAK 2000 Heat Rate Plot
3757 Prípona súboru PLSK Messenger Plus! Live Skin Pack
3758 Prípona súboru PM! Pegasus Mail Address Book
3759 Prípona súboru PM$ Pegasus Mail Temporary
3760 Prípona súboru PM2 Pegasus Mail Uid Information
3761 Prípona súboru PM5F Adobe PageMaker For Mac
3762 Prípona súboru PMA Microsoft Windows Performance Monitor Data
3763 Prípona súboru PMDH Pegasus Mail For Mac
3764 Prípona súboru PME Pegasus Mail Filter Rule Formats
3765 Prípona súboru PMJX 3D Digital Scanner
3766 Prípona súboru PMN Pegasus Mail Annotation
3767 Prípona súboru PMS Pegasus Mail Signature
3768 Prípona súboru PMU Pegasus Mail Keyboard Macro
3769 Prípona súboru PN Powernoodle Format
3770 Prípona súboru PNB XWE Data Format
3771 Prípona súboru PNC IBM Voice Type Languages Scripts Data
3772 Prípona súboru PNC1 Norton Utilities
3773 Prípona súboru PNDD Norton Disk Doctor
3774 Prípona súboru PNDE Norton Utilities
3775 Prípona súboru PNFD Norton FormatSaver Data
3776 Prípona súboru PNFV Norton FormatSaver Volume
3777 Prípona súboru PNFX Norton FormatSaver
3778 Prípona súboru PNGWALK Java Data Format
3779 Prípona súboru PNH Project ROME Plug-in Archive
3780 Prípona súboru PNL TopSolid Nesting Module
3781 Prípona súboru PNNU Norton Utilities
3782 Prípona súboru PNQ ICQ Ifile
3783 Prípona súboru PNRA RealPlayer Formatnte Fippra
3784 Prípona súboru PNRF Perception Native Recording Format Data Format
3785 Prípona súboru PNRM RealPlayer For Mac
3786 Prípona súboru PNSD Norton Speed Disk
3787 Prípona súboru PNUE Norton UnErase
3788 Prípona súboru PNV Pegasus Mail Stored Searches
3789 Prípona súboru PNWI Norton Wipe Info
3790 Prípona súboru PNX Pegasus Mail RTF Version Of Queued And Draft Message
3791 Prípona súboru POAR2W Xorist Ransomware Affected Format
3792 Prípona súboru PODCAST JRiver Media Center Data Format
3793 Prípona súboru POLY RMCProfile
3794 Prípona súboru POLYS Ribbons Polys
3795 Prípona súboru PONT Protégé Data Format
3796 Prípona súboru POS IBM Lotus Notes Format
3797 Prípona súboru POWERDVD Cyberlink PowerDVD Data Format
3798 Prípona súboru POX Autoslew Sequence
3799 Prípona súboru PPB Corel WordPerfect Print Preview Button Bar
3800 Prípona súboru PPE S.T.A.L.K.E.R. Post-process Effector
3801 Prípona súboru PPK PuTTY Private Key Format
3802 Prípona súboru PPKG Microsoft Windows Provisioning Package Format
3803 Prípona súboru PPLX O-Calc Pro Database Format
3804 Prípona súboru PPLZ Polar ProTrainer Training Plan
3805 Prípona súboru PPMD ExtractNow Data Format
3806 Prípona súboru PPM_B Nokia PPM Flash Format
3807 Prípona súboru PPRJ InstallAnywhere Data Format
3808 Prípona súboru PQ Adobe Pagemaker Default Printer Style
3809 Prípona súboru PQA Query Application
3810 Prípona súboru PQE Ontrack EasyRecovery Recovered Data
3811 Prípona súboru PQF Corel Presentations Runtime
3812 Prípona súboru PQO PhreeqcI
3813 Prípona súboru PQW Corel Presentations Runtime
3814 Prípona súboru PQX Power Quest Drive Image Index
3815 Prípona súboru PR W32/Brontok-DP Worm
3816 Prípona súboru PR0 CheckMark Payroll Software Company Information
3817 Prípona súboru PR1 Packrat 4.0 Data
3818 Prípona súboru PR3 DBASE IV PostScript Printer Driver
3819 Prípona súboru PR5 CheckMark Payroll Distribution
3820 Prípona súboru PRBAK SoftMaker Presentations Data Format
3821 Prípona súboru PRETTY SAM Prettyalign Output
3822 Prípona súboru PREVIEW7 WindowBlinds Temporary
3823 Prípona súboru PREXPORT Adobe Premiere Pro Preset Format
3824 Prípona súboru PRFPROJ .Net Memory Profiler Data Format
3825 Prípona súboru PRFSESSION Microsoft .NET Memory Profiler Data Format
3826 Prípona súboru PRH Macromedia ColdFusion Studio Project
3827 Prípona súboru PRIPRINTER PriPrinter Data Format
3828 Prípona súboru PRJPCB Altium Designer Project
3829 Prípona súboru PRLX E-Sword 9.x Prayer Request Data Format
3830 Prípona súboru PRMDC Adobe Premiere Pro Metadata Cache
3831 Prípona súboru PRMP Adobe Premiere Pro Data Format
3832 Prípona súboru PRMR Adobe Premiere For Mac
3833 Prípona súboru PROB PLINK Meta-analysis Rejected Variant List Format
3834 Prípona súboru PROCPS Gnome Desktop
3835 Prípona súboru PROCSPEC SpectraSuite Data Format
3836 Prípona súboru PROJ Apple NeXT Interface Builder Project
3837 Prípona súboru PROJDATA Microsoft Visual C# Project Data
3838 Prípona súboru PROOFINGTOOL Microsoft Office Proofing Tool
3839 Prípona súboru PROVBANK Prophet-V2 Data Format
3840 Prípona súboru PRPRESET Adobe Premiere Preset Format
3841 Prípona súboru PRQ InstallShield Prerequisite
3842 Prípona súboru PRTC OmniPage
3843 Prípona súboru PRU IBM Tivoli Storage Manager Pruned Entry
3844 Prípona súboru PS1X Microsoft PowerShell ASP Data Format
3845 Prípona súboru PS2XML Windows PowerShell
3846 Prípona súboru PS7 Corel PaintShop Photo Pro
3847 Prípona súboru PSAR PSP Update Format
3848 Prípona súboru PSBF Polyspace Results Format
3849 Prípona súboru PSCP Polyspace Bug Data Format
3850 Prípona súboru PSCX PSCAD Power System Simulation Software XML Case
3851 Prípona súboru PSDOWNLOAD Apple Mac OS X PubSub Agent Enclosure Download
3852 Prípona súboru PSE10DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3853 Prípona súboru PSE12DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3854 Prípona súboru PSE7DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3855 Prípona súboru PSE8DB Adobe Reader Data Format
3856 Prípona súboru PSE9DB Adobe Photoshop Elements Data Format
3857 Prípona súboru PSEDB Adobe Photoshop Elements Data Format
3858 Prípona súboru PSHADER Microsoft Visual Studio Data Format
3859 Prípona súboru PSI PrimalScript Online Help Shortcut
3860 Prípona súboru PSI2 Microsoft Works 2 For Mac Data Format
3861 Prípona súboru PSIP Microsoft Works 1.1 For Mac Data Format
3862 Prípona súboru PSJOB Microsoft PhotoSynth Data Format
3863 Prípona súboru PSL PSCAD Power System Simulation Library
3864 Prípona súboru PSLC Messenger Plus! Packaged Scripts
3865 Prípona súboru PSLIC PureSync License Format
3866 Prípona súboru PSLX PSCAD Power System Simulation Software XML Library
3867 Prípona súboru PSMDCP NuGet Metadata Format
3868 Prípona súboru PSMODEL Delcam Powershape
3869 Prípona súboru PSO DreamPlan Home Design Software Data Format
3870 Prípona súboru PSOD Roxio Easy Media Creator Album
3871 Prípona súboru PSPCACHE Corel PaintShop Pro Cache Format
3872 Prípona súboru PSPDEFORMATIONMAP PaintShop Pro Deformation Map
3873 Prípona súboru PSPENVIROMENTMAP PaintShop Pro Environment Map
3874 Prípona súboru PSPENVIRONMENTMAP Corel PaintShop Pro Format
3875 Prípona súboru PSPGRADIENT PaintShop Pro Gradient
3876 Prípona súboru PSPIMAG Corel PaintShop Pro Image Format
3877 Prípona súboru PSPMASK Corel PaintShop Pro Data Format
3878 Prípona súboru PSPPALETTE Corel PaintShop Pro Data Format
3879 Prípona súboru PSPRJ Polyspace Project Format
3880 Prípona súboru PSPROJ PyScripter Project
3881 Prípona súboru PSPSELECTION PaintShop Pro Saved Selection
3882 Prípona súboru PSPSHAPE Paint Shop Pro Shape
3883 Prípona súboru PSPSTYLEDLINE PaintShop Pro Styled Line
3884 Prípona súboru PSPT Apple Format Exchange
3885 Prípona súboru PSQL AreskiCC
3886 Prípona súboru PSTT STAR-CD Transient Results Data Format
3887 Prípona súboru PT Panther Project Format
3888 Prípona súboru PT1 WavePad Data Format
3889 Prípona súboru PT3 Harvard Device Driver
3890 Prípona súboru PT4 Pro Tools 4 (16 Bit) Session
3891 Prípona súboru PT5 Pro Tools 5 Session
3892 Prípona súboru PT7 Stitch R-XP Design Format
3893 Prípona súboru PTC ABBYY Finereader 5.0 Pro
3894 Prípona súboru PTD Pro/ENGINEER Table
3895 Prípona súboru PTDB Peachtree Accounting Data
3896 Prípona súboru PTE PicturesToExe Project
3897 Prípona súboru PTGBATCH PTGui Batch List Format
3898 Prípona súboru PTH 4D Path Document
3899 Prípona súboru PTN2 PaperPort Thumbnail Cache
3900 Prípona súboru PTQ Pianoteq Extension
3901 Prípona súboru PTR OS/2 Cursor Image Format
3902 Prípona súboru PTRACK SAM Predict_track
3903 Prípona súboru PTSHORTCUT PowerTunes Format
3904 Prípona súboru PTTS CASIA-OLHWDB Page
3905 Prípona súboru PTV MemoriesOnTV Photo Slide Show Project
3906 Prípona súboru PU PlantUML
3907 Prípona súboru PUBLISHPROJ Microsoft Visual Studio Data Format
3908 Prípona súboru PUBXML Microsoft Visual Studio Publish Profile Format
3909 Prípona súboru PUN AQScript Data Format
3910 Prípona súboru PURGE Globe Ransomware Affected Format
3911 Prípona súboru PV CONSEL Output P-Value
3912 Prípona súboru PVB VirtualBoss PocketPC Data Format
3913 Prípona súboru PVF PageRecall
3914 Prípona súboru PVG Encarta World Atlas Pushpins
3915 Prípona súboru PVK Private Key Format
3916 Prípona súboru PVN Desing & Print Business Edition
3917 Prípona súboru PVTP ParaView Visualization Toolkit Parallel Polygonal Data
3918 Prípona súboru PVTR Visualization Toolkit Parallel Rectilinear Grid Data
3919 Prípona súboru PVTS Visualization Toolkit Parallel Structured Points Data
3920 Prípona súboru PVTU ParaView Visualization Toolkit Parallel Unstructured Points Data
3921 Prípona súboru PVU PaleoVu Paleoenvironmental Data
3922 Prípona súboru PVV Power Vision WinPV
3923 Prípona súboru PW7 Plant Wizard 7 Data Format
3924 Prípona súboru PWDS DbEdit Data Format
3925 Prípona súboru PWDUMP Microsoft Windows Data Format
3926 Prípona súboru PWK Password Keeper
3927 Prípona súboru PWL1 SIMATIC WinCC Data Format
3928 Prípona súboru PWM WM Keeper CLASSIC Purse
3929 Prípona súboru PWO WinNonlin Output
3930 Prípona súboru PWR XPower Power Report
3931 Prípona súboru PWRE PasswordTools Data
3932 Prípona súboru PX3 PhraseExpress Data Format
3933 Prípona súboru PX5 Poker Pal Third-party Extension
3934 Prípona súboru PXLS Pixelmator Layer Style Format
3935 Prípona súboru PXW TWAIN32 Data Format
3936 Prípona súboru PXX Encrypted Keyman Customisation
3937 Prípona súboru PXY Topocad
3938 Prípona súboru PYG IBM Cognos 7
3939 Prípona súboru PYH IBM Cognos 7
3940 Prípona súboru PYI IBM Cognos 7
3941 Prípona súboru PYJ IBM Cognos 8
3942 Prípona súboru PYS Microsoft Console Based Script Host Format
3943 Prípona súboru PZD Pocket Zone Drawing
3944 Prípona súboru PZF GraphPad Prism Project
3945 Prípona súboru PZM GraphPad Prism Project
3946 Prípona súboru PZO Pizazz Plus Overlay Data
3947 Prípona súboru PZV PTC Creo View MCAD Package Format
3948 Prípona súboru PZX Pizazz Plus Swap Data Format
3949 Prípona súboru Q Tinn-R Editor Data Format
3950 Prípona súboru Q00 Quicken 2000
3951 Prípona súboru Q01 Quicken 2001
3952 Prípona súboru Q06 QuickTax 2006
3953 Prípona súboru Q3X QuickDraw 3D Extension
3954 Prípona súboru Q98 Quicken 98
3955 Prípona súboru QAF Qedoc Quiz Player Autolaunch Data Format
3956 Prípona súboru QAP Omnis Quartz Application
3957 Prípona súboru QB Diploma Question
3958 Prípona súboru QB1 Quicken Data
3959 Prípona súboru QB2008 Quickbook 2009 For Mac Backup
3960 Prípona súboru QB2013 QuickBooks 2013 For Mac Backup
3961 Prípona súboru QBA QuickBooks Accountant Review Copy
3962 Prípona súboru QBE Corel Quattro Pro Saved Query
3963 Prípona súboru QBI QuickBooks Image
3964 Prípona súboru QBJ QuickBooks Data Format
3965 Prípona súboru QBR Quickbooks Report Template
3966 Prípona súboru QBS Microsoft QuickBasic Program Format
3967 Prípona súboru QBT QuicBooks Temporary Rebuild
3968 Prípona súboru QBY Quickbooks Accountants Import
3969 Prípona súboru QCH Quicken DOS Data
3970 Prípona súboru QCI Massively Parallel Quantum Chemistry Program
3971 Prípona súboru QCK Jigsaw 2 Astrological Tool
3972 Prípona súboru QCOW QEMU Copy-On-Write
3973 Prípona súboru QCOW2 QEMU Copy-On-Write
3974 Prípona súboru QD3 Omnis Quartz Segment 3 Data
3975 Prípona súboru QD3D QuickDraw 3D Meta
3976 Prípona súboru QDES DatabaseSpy Format
3977 Prípona súboru QDI Quicken Dictionary Data
3978 Prípona súboru QDLX Quicken For Mac Data
3979 Prípona súboru QDM FsQCA Data
3980 Prípona súboru QDS Windows Directory Query Format
3981 Prípona súboru QEF Microsoft Excel Query
3982 Prípona súboru QEM ExpensAble Report
3983 Prípona súboru QES Askiadesign Questionnaire
3984 Prípona súboru QEX ExpensAble Data
3985 Prípona súboru QFD Quicken Data
3986 Prípona súboru QFI Quicken 2002 Data
3987 Prípona súboru QFP Quicken Financial Planner Add-on
3988 Prípona súboru QHF QIP Saved History
3989 Prípona súboru QI Rsyslog Queue Info Format
3990 Prípona súboru QID Quicken
3991 Prípona súboru QIN CARE-S InfoWorks Inflow
3992 Prípona súboru QIP QIP Infium Account
3993 Prípona súboru QIX Quicken DOS Data
3994 Prípona súboru QKEX QuicKeys Mac Extension
3995 Prípona súboru QKPT KaleidaGraph
3996 Prípona súboru QKR Quickr Attachment Link
3997 Prípona súboru QKT Microsoft Works
3998 Prípona súboru QL Qedit
3999 Prípona súboru QLB Microsoft QuickBasic Library
4000 Prípona súboru QLC Adobe PostScript Help
4001 Prípona súboru QLD MassLynx Quantation Data
4002 Prípona súboru QLV QGIS LayerVersion Data Format
4003 Prípona súboru QMA Qedit
4004 Prípona súboru QMB Quick Menu Builder Saved
4005 Prípona súboru QMBL LabQuest Results
4006 Prípona súboru QMC QMTest Results Data Format
4007 Prípona súboru QMDB APM Planner Map Database Format
4008 Prípona súboru QME Quicken Win Version 3
4009 Prípona súboru QMETHOD AB SCIEX MultiQuant Quantitation Method
4010 Prípona súboru QML Quicken DOS Data
4011 Prípona súboru QMSB Questionmark Secure
4012 Prípona súboru QMT Quicken Memory List
4013 Prípona súboru QMTF Intuit Quicken Data
4014 Prípona súboru QNT Chromeleon Quantification Method
4015 Prípona súboru QNX Quicken Index
4016 Prípona súboru QOB QuickBooks 2010 Pro
4017 Prípona súboru QOT Sierra Print Artist Quotes
4018 Prípona súboru QP1 QuickPar Cache
4019 Prípona súboru QP2 QuickPar Cache
4020 Prípona súboru QPA Quicktime Player Addition
4021 Prípona súboru QPC KaleidaGraph Plot
4022 Prípona súboru QPCT KaleidaGraph Plot
4023 Prípona súboru QPD Quicken QuickPay Windows 3.0 Add-on
4024 Prípona súboru QPI Quicken Win Version 3
4025 Prípona súboru QPL KaleidaGraph Layout
4026 Prípona súboru QPROJ FreeQ IDE Project
4027 Prípona súboru QPS Timeasure
4028 Prípona súboru QR2 Delphi Database Quick Report
4029 Prípona súboru QRD BI/Query Result Data Format
4030 Prípona súboru QRS Corel WordPerfect Equation Editor Support
4031 Prípona súboru QRV Tucnak Data Format
4032 Prípona súboru QSEG FlashPeak SlimBrowser Data Format
4033 Prípona súboru QSESSION AB SCIEX MultiQuant Quantitation Session
4034 Prípona súboru QSFV QuickSFV Data Format
4035 Prípona súboru QSR CARE-S InfoWorks Water Quality Simulation Results
4036 Prípona súboru QSTY KaleidaGraph Style
4037 Prípona súboru QTB ExamView QuickTake Question Bank
4038 Prípona súboru QTFF QuickTime Format Format Data Format
4039 Prípona súboru QTG QTgrader Data Format
4040 Prípona súboru QTMP Qtracker Mapshot Pack Format
4041 Prípona súboru QTPP Qtracker Update Data Format
4042 Prípona súboru QTTABBARCOMMAND QTTabBar Command Button Format
4043 Prípona súboru QTTABGROUP QTTabBar Group Data Format
4044 Prípona súboru QTV QuickTime Virtual Reality
4045 Prípona súboru QTXS Apple QuickTime
4046 Prípona súboru QUA Avira AntiVir Quarantined Format
4047 Prípona súboru QUALSOFTCODE Speedy Browser Code Archive
4048 Prípona súboru QUE CuteFTP Queue
4049 Prípona súboru QUI Orgadata LogiKal
4050 Prípona súboru QUO ESignal Qoute
4051 Prípona súboru QUP QuickTime Update Package
4052 Prípona súboru QUT IBM Voice Type Languages Vocable
4053 Prípona súboru QVF QlikView Data Format
4054 Prípona súboru QW5 Quicken Win Version 5
4055 Prípona súboru QWB Microsoft Money Quotes WriteBack Import
4056 Prípona súboru QWP Quiptics Puzzle Format
4057 Prípona súboru QWQ OpenQwaq Auto-Launch Format
4058 Prípona súboru QXL QuarkXPress Library
4059 Prípona súboru QXML Question Master Administration Tool Output
4060 Prípona súboru QZ Create A Quiz Data
4061 Prípona súboru QZS QuizPro Data
4062 Prípona súboru R*CH BBEdit
4063 Prípona súboru R2D RISA-2D
4064 Prípona súboru R2LIC Rainlendar License Format
4065 Prípona súboru R2SKIN-ADDON Rainlendar Skin Format
4066 Prípona súboru R3F SAP R/3 Form Data Format
4067 Prípona súboru R5A 7ev3n Ransomware Affected Format
4068 Prípona súboru RAC Venue Race Application
4069 Prípona súboru RADIUMKEY2 Radium 2 License Format
4070 Prípona súboru RAG RAM Advanse Generator
4071 Prípona súboru RAI SPEFO
4072 Prípona súboru RAID10 Globe [variant] Ransomware Affected Format
4073 Prípona súboru RAMD Repeat After Me Document
4074 Prípona súboru RAN Dexterpen
4075 Prípona súboru RAP Magix Music Studio Rap
4076 Prípona súboru RARE1 Merry X-Mas Ransomware Affected Format
4077 Prípona súboru RASKINLICENSE Raskin License Format
4078 Prípona súboru RAT PICS Rating Format
4079 Prípona súboru RAWPKT Colasoft Capsa Capture Data Format
4080 Prípona súboru RA_ Resco Photo Viewer Thumbnail Cache
4081 Prípona súboru RB1 R:Base Data Format
4082 Prípona súboru RB2 R:Base Data Format
4083 Prípona súboru RB3 R:BASE Data
4084 Prípona súboru RBA RegexBuddy Regular Expression
4085 Prípona súboru RBG RegexBuddy GREP Action
4086 Prípona súboru RBI EBahn Reader
4087 Prípona súboru RBL RegexBuddy Library
4088 Prípona súboru RBM Propellerhead ReBirth Modulation V2.0
4089 Prípona súboru RBO REALbasic Class
4090 Prípona súboru RCB Ripple Chat Bot Document
4091 Prípona súboru RCH SWAT Reach Output
4092 Prípona súboru RCN QRacing Track
4093 Prípona súboru RCQ RESTClient Requests Data Format
4094 Prípona súboru RCR SAP Data Format
4095 Prípona súboru RCV Eudora Temporary Download
4096 Prípona súboru RD3X Reflection Desktop Data Format
4097 Prípona súboru RDAR Reflection Desktop Customization Archive Format
4098 Prípona súboru RDAT RNA Data (RDAT)
4099 Prípona súboru RDD ALTA
4100 Prípona súboru RDMJ Remote Desktop Manager Session Format
4101 Prípona súboru RDML Real-time PCR Data Markup Language Format Format
4102 Prípona súboru RDN OpenSSL Temporary Data Format
4103 Prípona súboru RDR Dynamic Report Decoder Report Format
4104 Prípona súboru RDV NTgraph
4105 Prípona súboru RDY INet-Server
4106 Prípona súboru RE7 Raisers Edge Data Format
4107 Prípona súboru REAL Gnome Desktop
4108 Prípona súboru REAPEAKS REAPER Scratch
4109 Prípona súboru RECO Evernote
4110 Prípona súboru RECORDMANIFEST Sony Xperia Android Data Format
4111 Prípona súboru REDIR Spotify Executable Redirect Format
4112 Prípona súboru REFI E-Sword Reference IOS Notes
4113 Prípona súboru REFLECTOR .NET Reflector Data Format
4114 Prípona súboru REFX E-Sword Reference Library Note
4115 Prípona súboru REG-AUTO WOW! Registration Data Format
4116 Prípona súboru REGI Kagi Registration Module
4117 Prípona súboru REGKEY Zoom Player Data Format
4118 Prípona súboru REGS Netscape Registry
4119 Prípona súboru REGULARIZER SAM Transition Regularizer
4120 Prípona súboru REKT RektLocker Ransomware Affected Data Format
4121 Prípona súboru RELOC Windows EXE Relocation Section Format
4122 Prípona súboru REM BlackBerry Encrypted Data Format
4123 Prípona súboru REMOTECODEC Reason Remote Codec Data Format
4124 Prípona súboru REMOTEMAP Reason Data Format
4125 Prípona súboru RENDERMAN Pixar RenderMan 3.1 Specification
4126 Prípona súboru REPO UEStudio Data Format
4127 Prípona súboru REPX XtraReports Report Definition
4128 Prípona súboru REQ SSL Certificate Request Format
4129 Prípona súboru REU Commodore C64 REU Image Format
4130 Prípona súboru REW MRMC Markov Reward Model Checker Definition
4131 Prípona súboru REWI MRMC Markov Reward Model Checker Definition
4132 Prípona súboru REX2 ReCycle Program Format
4133 Prípona súboru RF0 SmartWare Runtime Project
4134 Prípona súboru RF2 SmartWare Runtime Project
4135 Prípona súboru RF3 SmartWare Runtime Project
4136 Prípona súboru RF4 SmartWare Runtime Project