Tipy na otvorenie súboru JAR

Nemôžete otvoriť súbor JAR? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory JAR, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory JAR.

JAR prípona súboru

Názov súboru Java Archive Format
Vývojár súborov Oracle
Kategória súboru Executable Files

Súbor JAR je podporovaný v operačných systémoch 3. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi JAR potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor JAR na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 8
  • 3
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor JAR?

Súbor .JAR je spustiteľný súbor platformy JAVA. Je to zabalený program napísaný v tejto technológii. Obsah môžete extrahovať pomocou archivátora, ale súbor by sa mal nakoniec spustiť v komprimovanej verzii. Program je možné podpísať digitálnym podpisom, vďaka čomu bude mať užívateľ istotu vo vydavateľstve. Veľkou výhodou programovania v JAVE, okrem toho, že je možné písať programy pre rôzne operačné systémy, je skutočnosť, že súbory .JAR je možné spúšťať aj v prehliadači.

Ako otvoriť súbor JAR?

Hlavným problémom Java Archive Format je, že súbor JAR je nesprávne priradený k programom. Prejavuje sa to tým, že JAR súbory sa otvárajú v neobvyklých aplikáciách alebo nemajú priradený program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru JAR, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte WinZip

Často prehliadaným problémom je zabezpečiť, aby bolo v počítači nainštalované WinZip. Najjednoduchšou metódou je použiť vyhľadávací systém systému zadaním názvu programu WinZip. Pokiaľ tento program nemáme, oplatí sa ho nainštalovať, pretože vám pomôže automaticky spojiť súbor JAR s WinZip. Nižšie je uvedený zoznam programov, ktoré podporujú súbor JAR.

Programy na otvorenie súboru JAR

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce JAR súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie WinZip so JAR súbormi

Môže sa však stať, že samotná aplikácia nespôsobí otvorenie súboru JAR v aplikácii WinZip, môžete ich však nastaviť manuálne. Táto voľba je k dispozícii na úrovni vlastností konkrétneho súboru, ktorá je k dispozícii v kontextovej ponuke. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Program by mal byť viditeľný v okne, inak by sa mal vyberať manuálne pomocou tlačidla „Prehľadávať“ a mal by byť označený inštalačný adresár programu. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu WinZip ako predvolenú pre prácu so súborom JAR.

Krok 3. Aktualizujte WinZip na najnovšiu verziu

Ak sa súbor napriek spojeniu programu WinZip so súborom Java Archive Format stále neotvorí, skontrolujte verziu programu a prípadne ju aktualizujte na najnovšiu verziu. V takom prípade použite web WinZip Computing, S.L. alebo aktualizujte program z aplikácie.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom JAR

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Môže to byť spôsobené samotným súborom, najčistejšie problémy sú:

Súbor JAR môže byť v porovnaní s pôvodným súborom neobvykle malý. Zvyčajne to platí pre JAR súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Súbor by sa mal znova stiahnuť a ubezpečiť sa, že proces bol dokončený správne.
Počítač sa mohol stať obeťou počítačového vírusu alebo hackera. Problém by mal vyriešiť antivírusový program pomocou najnovšieho antivírusového programu. Prípadne môžete použiť skenery dostupné online. Skenovanie by malo pokrývať celý počítač, nielen súbor JAR, ktorý chceme otvoriť. Výsledkom kontroly je, že niekedy nie je možné obnoviť JAR súbory, ktoré sa odstránia, ak existuje zálohu tohto súboru, potom po jeho obnovení musí byť tiež skontrolovaný.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru JAR. Pomoc by mal vyhľadať vývojár softvéru, ktorý zvyčajne odporúča použiť bezplatné prevádzače súborov alebo nainštalovať staršiu verziu programu.
Súbor môže byť poškodený mnohými spôsobmi. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť obnovenia údajov z poškodených súborov JAR. Súbor môžete obnoviť zo zálohy alebo použiť pomoc Oracle.
Program naznačuje, že súbor je šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory JAR môžu byť použité zariadením, na ktorom boli zašifrované, na akomkoľvek inom zariadení je potrebné mať príslušný kryptografický kľúč a dešifrovať súbor pred jeho obnovením.
Niektoré zo systémových adresárov sú z modifikácie vylúčené. Aj keď zvyčajne nie je problém s načítaním takéhoto súboru, môže byť nemožné ho uložiť. Najlepšie je presunúť JAR do iného adresára.
Tento problém sa vyskytuje iba pri zložitejších súboroch. Niektoré typy súborov je možné otvoriť iba v jednom programe súčasne. Spustené programy (vrátane tých na pozadí) by sa mali overiť. Niekedy je potrebné chvíľu počkať, kým sa znovu prihlásite k súboru JAR. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak ani to nefunguje, reštartujte zariadenie.