Potrebujete tip na otvorenie neznámeho súboru?

Sme tu pre vás. Nájdite programy na otvorenie ľubovoľného súboru, ktorý chcete.

Populárne súbory: .dwg .apk .aspx .jar .ksh

Základná vedomostná databáza

Ďalej nájdete niekoľko základných informácií o príponách súborov. Mali by ste ich poznať, aby ste mohli pokračovať v otváraní neznámych typov súborov.

Prípona súboru - jednoduchými slovami, ide o postupnosť niekoľkých symbolov, ktoré umožňujú určiť, aký typ údajov je v súbore uložený. Prípona súboru sa zobrazí za poslednou bodkou v názve súboru, napr. sampleFile.doc

Na otvorenie súboru s neznámou príponou je potrebné nainštalovať vhodný softvér, ktorý dokáže načítať údaje uložené v neznámom súbore.

Neexistuje jediný univerzálny softvér na otvorenie jednotlivých typov súborov. Väčšina typov súborov má individuálnu dátovú štruktúru a na správne otvorenie takéhoto súboru potrebujeme softvér, ktorý bude schopný správne interpretovať údaje v ňom uložené.

Áno. Môžu sa vyskytnúť situácie, keď bude možné jednu príponu súboru priradiť rôznym dátovým typom. Napríklad veľa programov používa príponu .DAT - to neznamená, že údaje v týchto súboroch sú usporiadané podľa jedného štandardu. Na otvorenie takéhoto súboru potrebujete program, ktorý ho vytvoril.

Prejdite súbory AZ

Wave Wave
19168

file extensions

9885

programs

thanks from users