Tipy na otvorenie súboru J2C

Nemôžete otvoriť súbor J2C? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory J2C, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory J2C.

J2C prípona súboru

Názov súboru JPEG 2000 Code Stream
Vývojár súborov Joint Photographic Experts Group
Kategória súboru Raster Image Files

Súbor J2C je podporovaný v operačných systémoch 3. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi J2C potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor J2C na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 6
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor J2C?

Súbor vo formáte J2C patrí do kategórie Raster Image Files. Tvorcom tohto súboru je Joint Photographic Experts Group. Raster Image Files pozostáva z 522 podobných súborov. JPEG 2000 Code Stream je podporovaný 3 operačnými systémami. Súbor bude fungovať v Linux, Mac OS, Windows systémoch, na iných bohužiaľ nie. Existuje tiež 9 alternatívnych programov na spracovanie súboru J2C. Programy Adobe Photoshop, PaintShop Pro, ImageMagick, IvanView tiež spracujú súbor, keď program Converter Pro nesplní svoju úlohu.

Ako otvoriť súbor J2C?

Najbežnejším problémom pri používaní JPEG 2000 Code Stream je, že s programom nie je spojené konkrétne J2C. Keď teda otvoríte J2C, spustí sa sprievodca výberom programu alebo iný program. Ako vyriešiť takýto problém?

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru J2C, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Converter Pro

V takom prípade by ste mali najskôr skontrolovať, či je v počítači nainštalovaná aplikácia Converter Pro. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov Converter Pro. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Nižšie je uvedený zoznam programov, ktoré podporujú súbor J2C.

Programy na otvorenie súboru J2C

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce J2C súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Converter Pro so J2C súbormi

Ak je alebo bola čerstvo nainštalovaná aplikácia, ale súbor J2C stále nepoužíva program Converter Pro, znamená to, že nedošlo k žiadnemu priradeniu. Táto voľba je k dispozícii na úrovni vlastností konkrétneho súboru, ktorá je k dispozícii v kontextovej ponuke. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme nastaviť program, aby zvládol tento typ. Ak v zozname nie je žiadny softvér, jednoducho vyberte možnosť „Prehľadávať“ a manuálne vyberte adresár, v ktorom je aplikácia nainštalovaná. Začiarknutím políčka „Vždy použiť vybratý program ...“ natrvalo priradíte súbor J2C k programu Converter Pro.

Krok 3. Aktualizujte Converter Pro na najnovšiu verziu

Ak sa súbor napriek spojeniu programu Converter Pro so súborom JPEG 2000 Code Stream stále neotvorí, skontrolujte verziu programu a prípadne ju aktualizujte na najnovšiu verziu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom J2C

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Problémy so súbormi môžeme rozdeliť na nasledujúce:

Ovplyvnený súbor môže mať veľkosť 0 kB alebo menej, ako sa očakávalo. Zvyčajne to platí pre J2C súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Jedinou možnosťou opravy je opätovné stiahnutie súboru.
Najbežnejšou príčinou sú tu počítačové vírusy. Akékoľvek pochybnosti by malo vyriešiť rýchle skenovanie vírusov pomocou najnovšieho antivírusového programu. Niektorí dodávatelia antivírusových programov tiež poskytujú bezplatné online skenery. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov skenujeme celý operačný systém, nielen náš súbor J2C. Výsledkom kontroly je, že niekedy nie je možné obnoviť J2C súbory, ktoré sa odstránia, ak existuje zálohu tohto súboru, potom po jeho obnovení musí byť tiež skontrolovaný.
Staršia verzia súboru J2C nemusí byť vždy podporovaná najnovšou verziou softvéru. Na svojich webových stránkach vývojári zvyčajne ponúkajú bezplatné riešenia takýchto problémov, napríklad vo forme konverzného programu alebo staršej verzie programu.
Môže to mať veľa dôvodov. Spôsob opravy musí byť prispôsobený typu pilníka a poškodeniu. Niektoré programy ponúkajú možnosť obnovenia údajov z poškodených súborov J2C.
Program naznačuje, že súbor je šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory J2C môžu byť použité zariadením, na ktorom boli zašifrované, na akomkoľvek inom zariadení je potrebné mať príslušný kryptografický kľúč a dešifrovať súbor pred jeho obnovením.
Niektoré zo systémových adresárov sú z modifikácie vylúčené. Problémom je iba zápis do súboru, nie jeho načítanie. Skopírovaním súboru J2C na iné miesto problém odstránite.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. Možno zistíte, že iný program, ktorý používate, vám bráni v práci so súborom. Pomôcť by malo uzavretie ďalších programov. Niekedy je potrebné chvíľu počkať, kým sa znovu prihlásite k súboru J2C. Niektoré programy na pozadí však môžu počas skenovania blokovať súbor J2C. Ak nič nepomáha, resetujte zariadenie.