Spreadsheetfiler

# Filändelsen Fullständigt filnamn
1 Filändelsen $$S OS/2 Spreadsheet
2 Filändelsen 123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet
3 Filändelsen AWS Ability Spreadsheet Format
4 Filändelsen AWSS Microsoft Works For Mac Spreadsheet
5 Filändelsen CSVX XML CSV
6 Filändelsen CWSS ClarisWorks Spreadsheet
7 Filändelsen DFG Data Flask Grid Format
8 Filändelsen DIS Oracle Discoverer Workbook
9 Filändelsen DWK DADiSP Worksheet
10 Filändelsen ECSV Encapsulated Comma Separated Value
11 Filändelsen EDX Edraw XML FIle
12 Filändelsen EDXZ Edraw Compressed XML FIle
13 Filändelsen FCS First Choice Spreadsheet
14 Filändelsen FJ3 Lotus 1-2-3 Worksheet Format
15 Filändelsen FM1 Lotus 1-2-3 Release 2.x Spreadsheet
16 Filändelsen FODS OpenDocument Flat XML Spreadsheet
17 Filändelsen GSHEET Google Drive Spreadsheet
18 Filändelsen JNB SigmaPlot Workbook
19 Filändelsen KS Microsoft Works Spreadsheet Format
20 Filändelsen KSP Calligra Sheets Spreadsheet
21 Filändelsen LGX Logistix Spreadsheet Format
22 Filändelsen NAM DMAP Spreadsheet Format
23 Filändelsen NB Mathematica Notebook
24 Filändelsen NMBTEMPLATE Numbers Spreadsheet Template
25 Filändelsen NUMBERS Numbers Spreadsheet Format
26 Filändelsen NUMBERS-TEF Numbers ICloud Document
27 Filändelsen ODS OpenDocument Spreadsheet
28 Filändelsen OGW OriginLab Worksheet
29 Filändelsen OTS OpenDocument Spreadsheet Template
30 Filändelsen OTW Origin Worksheet Template Format
31 Filändelsen PMBAK PlanMaker Backup Format
32 Filändelsen PMDX PlanMaker Spreadsheet Format
33 Filändelsen PMV PlanMaker Spreadsheet Template
34 Filändelsen PMVX PlanMaker Spreadsheet Template Format
35 Filändelsen QPW Quattro Pro Spreadsheet
36 Filändelsen QVO QlikView Table
37 Filändelsen RS1 RETScreen Spreadsheet
38 Filändelsen SDC Apache OpenOffice Calc Spreadsheet
39 Filändelsen SIAG SIAG Spreadsheet Format
40 Filändelsen SILK Microsoft Excel Symbolic Link Format
41 Filändelsen SKY Microsoft Multiplan SYLK Spreadsheet
42 Filändelsen SLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Template
43 Filändelsen SLS4 Microsoft Excel 4 For Mac Template
44 Filändelsen SLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Template
45 Filändelsen SLS8 Microsoft Excel 98 For Mac Template
46 Filändelsen SPW SLIM-Master Plan Workbook
47 Filändelsen STC OpenOffice.org Calc Spreadsheet Template Format
48 Filändelsen SWSS ClarisWork Spreadsheet
49 Filändelsen SXC StarOffice Calc Spreadsheet
50 Filändelsen SXLS Sealed Excel Spreadsheet
51 Filändelsen SXLSX Sealed Microsoft Excel 2007 Worksheet
52 Filändelsen SYK Microsoft Excel Symbolic Link Format
53 Filändelsen UOS Uniform Office Spreadsheet
54 Filändelsen WB0 Corel Quattro Pro Spreadsheet
55 Filändelsen WB? Corel Quattro Pro Spreadsheet
56 Filändelsen WG1 Lotus 1-2-3 Worksheet
57 Filändelsen WG2 Lotus 1-2-3 For OS/2 Worksheet
58 Filändelsen WJ3 Lotus 1-2-3 Worksheet Format
59 Filändelsen WK! Lotus 1-2-3 Spreadsheet
60 Filändelsen WKI Lotus 2 Worksheet
61 Filändelsen WKQ Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
62 Filändelsen WKS Works Spreadsheet
63 Filändelsen WKU Lotus 1-2-3 Spreadsheet
64 Filändelsen WKZ Wingz Spreadsheet
65 Filändelsen WQ! Corel Quattro Pro Compressed Spreadsheet
66 Filändelsen WQ0 Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
67 Filändelsen WQ1 Quattro Pro For DOS Spreadsheet Format
68 Filändelsen WQ2 Quattro Pro For DOS Spreadsheet Format
69 Filändelsen WQ? Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
70 Filändelsen WR! Compressed Lotus Spreadsheet
71 Filändelsen WR1 Lotus Symphony Spreadsheet
72 Filändelsen XCEL Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
73 Filändelsen XL Excel Spreadsheet
74 Filändelsen XLMX Microsoft Excel Macro-enabled Spreadsheet
75 Filändelsen XLR Works Spreadsheet
76 Filändelsen XLS Excel Spreadsheet
77 Filändelsen XLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Spreadsheet
78 Filändelsen XLS4 Microsoft Excel 4 For Mac Spreadsheet
79 Filändelsen XLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Spreadsheet
80 Filändelsen XLS8 Microsoft Excel 98 For Mac Spreadsheet
81 Filändelsen XLSB Excel Binary Spreadsheet
82 Filändelsen XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
83 Filändelsen XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
84 Filändelsen XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
85 Filändelsen XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
86 Filändelsen XLSXE Document Manager Encrypted Excel Spreadsheet Format
87 Filändelsen XLS_ Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
88 Filändelsen XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
89 Filändelsen XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
90 Filändelsen XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
91 Filändelsen XLW3 Microsoft Excel 3 For Mac Workbook
92 Filändelsen XLW4 Microsoft Excel 4 For Mac Workbook
93 Filändelsen XLW5 Microsoft Excel 5 For Mac Workbook
94 Filändelsen XLW_ Microsoft Excel 2 For Mac Workbook
95 Filändelsen XLXML Microsoft Excel XML Worksheet
96 Filändelsen XMLX Excel Spreadsheet
97 Filändelsen XS4 XESS Worksheet
98 Filändelsen XS5 XESS Worksheet
99 Filändelsen XSLB Microsoft Excel Data Format
100 Filändelsen _XLS Microsoft Excel Workbook