Tipy na otvorenie súboru WEBBOOKMARK

Nemôžete otvoriť súbor WEBBOOKMARK? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory WEBBOOKMARK, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory WEBBOOKMARK.

WEBBOOKMARK prípona súboru

Názov súboru Safari Web Bookmark Format
Vývojár súborov Apple
Kategória súboru Web Files

Súbor WEBBOOKMARK je podporovaný v operačných systémoch 1. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi WEBBOOKMARK potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor WEBBOOKMARK na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor WEBBOOKMARK?

Súbor vo formáte WEBBOOKMARK patrí do kategórie Web Files. Bol navrhnutý spoločnosťou Apple. Web Files pozostáva z 303 podobných súborov. Safari Web Bookmark Format sa v operačných systémoch 1 objaví ako funkčný súbor. Aj keď ho možno nájsť s väčším alebo menším úspechom v akomkoľvek operačnom systéme, bude užitočný iba v prípade Mac OS. Hlavný program, ktorý podporuje tento formát, je Safari. Vytvoril Apple, Inc..

Ako otvoriť súbor WEBBOOKMARK?

Hlavným problémom Safari Web Bookmark Format je, že súbor WEBBOOKMARK je nesprávne priradený k programom. Toto spôsobí otvorenie súboru WEBBOOKMARK systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru WEBBOOKMARK, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Safari

V takom prípade by ste mali najskôr skontrolovať, či je v počítači nainštalovaná aplikácia Safari. To sa dá dosiahnuť zadaním Safari do vyhľadávacieho nástroja operačného systému. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Ďalej v tomto článku nájdete zoznam programov, ktoré dokážu otvoriť súbory WEBBOOKMARK.

Programy na otvorenie súboru WEBBOOKMARK

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce WEBBOOKMARK súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Safari so WEBBOOKMARK súbormi

Ak je alebo bola čerstvo nainštalovaná aplikácia, ale súbor WEBBOOKMARK stále nepoužíva program Safari, znamená to, že nedošlo k žiadnemu priradeniu. Najpohodlnejšie je vyvolať kontextové menu pravým tlačidlom myši a zvoliť Vlastnosti. Zobrazené okno bude obsahovať informácie o programe, ktorý podporuje tento typ súboru. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Ak v zozname nie je žiadny softvér, jednoducho vyberte možnosť „Prehľadávať“ a manuálne vyberte adresár, v ktorom je aplikácia nainštalovaná. Je však dôležité začiarknuť políčko „Vždy používať vybratý program ...“, umožní vám to trvalé priradenie súboru WEBBOOKMARK k aplikácii Safari.

Krok 3. Aktualizujte Safari na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní Safari na Safari Web Bookmark Format vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu. V takom prípade použite web Apple, Inc. alebo aktualizujte program z aplikácie.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom WEBBOOKMARK

Ak vyššie uvedené kroky nepomôžu, môžete predpokladať, že samotný súbor nie je správny. Najbežnejšie problémy so súbormi sú:

Súbor WEBBOOKMARK môže byť v porovnaní s pôvodným súborom neobvykle malý. Zvyčajne to platí pre WEBBOOKMARK súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Súbor by sa mal znova stiahnuť a ubezpečiť sa, že proces bol dokončený správne.
Počítač sa mohol stať obeťou počítačového vírusu alebo hackera. Akékoľvek pochybnosti by malo vyriešiť rýchle skenovanie vírusov pomocou najnovšieho antivírusového programu. Ak to nie je možné, môžete použiť online skener. Skenovanie by malo pokrývať celý počítač, nielen súbor WEBBOOKMARK, ktorý chceme otvoriť. Pamätajte však, že nie každý infikovaný súbor WEBBOOKMARK je možné obnoviť, takže je dôležité dbať na pravidelné zálohovanie.
To sa môže stať najmä vtedy, keď je program dynamicky vyvíjaný a štruktúra súborov WEBBOOKMARK sa časom mení. Tieto problémy sú známe a dajú sa často veľmi ľahko vyriešiť pomocou webových stránok vývojárov softvéru.
Dôvodov neúspechu môže byť veľa. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť automaticky opraviť WEBBOOKMARK poškodenie súboru. Najjednoduchším spôsobom je obnoviť súbor zo zálohy, ak existuje, alebo sa obráťte na Apple
Pri čítaní sa zobrazí správa, že súbor bol šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory WEBBOOKMARK môžu byť použité zariadením, na ktorom boli zašifrované, na akomkoľvek inom zariadení je potrebné mať príslušný kryptografický kľúč a dešifrovať súbor pred jeho obnovením.
Niektoré operačné systémy neumožňujú operácie so súbormi na určitých miestach, napr. V systémových adresároch alebo priamo na systémovej jednotke. Problémom je iba zápis do súboru, nie jeho načítanie. Skopírovaním súboru WEBBOOKMARK na iné miesto problém odstránite.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. V takom prípade je súbor WEBBOOKMARK blokovaný prvou aplikáciou, ktorá ho otvorí. Stačí zavrieť nepotrebné programy. Niekedy je potrebné počkať, kým sa relácia uzavrie. Niektoré programy na pozadí však môžu počas skenovania blokovať súbor WEBBOOKMARK. Ak nič nepomáha, resetujte zariadenie.