Tipy na otvorenie súboru VQF

Nemôžete otvoriť súbor VQF? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory VQF, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory VQF.

VQF prípona súboru

Názov súboru TwinVQ Audio Format
Vývojár súborov Yamaha
Kategória súboru Audio Files

Súbor VQF je podporovaný v operačných systémoch 4. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi VQF potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor VQF na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0

Čo je súbor VQF?

Súbor VQF bol zaradený do kategórie Audio Files. Autorom tohto formátu je Yamaha. Okrem tohto súboru obsahuje kategória Audio Files aj 771 súvisiace súbory. TwinVQ Audio Format je podporovaný 4 operačnými systémami. Aj keď ho možno nájsť s väčším alebo menším úspechom v akomkoľvek operačnom systéme, bude užitočný iba v prípade Android, Linux, Mac OS, Windows. Na spracovanie tohto súboru sa odporúča použiť VLC media player. Toto je program vytvorený VideoLAN Project Team. Tento typ súboru môže otvoriť aj 7 ďalších programov. Môžete použiť Winamp, SUPER, Nero Multimedia Suite v prípade, že sa nedá použiť VLC media player.

Ako otvoriť súbor VQF?

Najbežnejším problémom pri používaní TwinVQ Audio Format je, že s programom nie je spojené konkrétne VQF. Prejavuje sa to tým, že VQF súbory sa otvárajú v neobvyklých aplikáciách alebo nemajú priradený program. To možno rýchlo vyriešiť podľa pokynov uvedených nižšie.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru VQF, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte VLC media player

V takom prípade by ste mali najskôr skontrolovať, či je v počítači nainštalovaná aplikácia VLC media player. To sa dá dosiahnuť zadaním VLC media player do vyhľadávacieho nástroja operačného systému. Ak neexistuje vhodný program, jeho inštalácia vo veľkej väčšine prípadov problém vyrieši. Ďalej nájdete zoznam aplikácií, ktoré podporujú VQF súbory.

Programy na otvorenie súboru VQF

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce VQF súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie VLC media player so VQF súbormi

Ak sa aj napriek nainštalovanej aplikácii súbor VQF nespustí v aplikácii VLC media player, musíte vytvoriť asociáciu súborov. Priradenie je možné vytvoriť pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ktorý je k dispozícii, kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom položky Vlastnosti. Zobrazené okno bude obsahovať informácie o programe, ktorý podporuje tento typ súboru. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme nastaviť program, aby zvládol tento typ. Program by mal byť viditeľný v okne, inak by sa mal vyberať manuálne pomocou tlačidla „Prehľadávať“ a mal by byť označený inštalačný adresár programu. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu VLC media player ako predvolenú pre prácu so súborom VQF.

Krok 3. Aktualizujte VLC media player na najnovšiu verziu

Ak sa súbor napriek spojeniu programu VLC media player so súborom TwinVQ Audio Format stále neotvorí, skontrolujte verziu programu a prípadne ju aktualizujte na najnovšiu verziu. To je možné vykonať pomocou aplikácie (ak také možnosti ponúka) alebo z webu VideoLAN Project Team a nainštalovať si najnovšiu verziu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom VQF

Samozrejme sa môže stať, že aj napriek vyššie uvedeným krokom súbor stále nefunguje. Môže to byť spôsobené samotným súborom, najčistejšie problémy sú:

Súbor VQF môže byť v porovnaní s pôvodným súborom neobvykle malý. To naznačuje skrátenie obsahu súboru VQF pri sťahovaní alebo kopírovaní. Súbor by sa mal znova stiahnuť a ubezpečiť sa, že proces bol dokončený správne.
Počítač sa mohol stať obeťou počítačového vírusu alebo hackera. Problém by mal vyriešiť antivírusový program pomocou najnovšieho antivírusového programu. Ak to nie je možné, môžete použiť online skener. Je však dôležité skontrolovať celý systém, nielen súbor VQF alebo adresár programu. Výsledkom kontroly je, že niekedy nie je možné obnoviť VQF súbory, ktoré sa odstránia, ak existuje zálohu tohto súboru, potom po jeho obnovení musí byť tiež skontrolovaný.
To sa môže stať najmä vtedy, keď je program dynamicky vyvíjaný a štruktúra súborov VQF sa časom mení. Tieto problémy sú známe a dajú sa často veľmi ľahko vyriešiť pomocou webových stránok vývojárov softvéru.
Súbor môže byť poškodený mnohými spôsobmi. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niekedy má samotný program možnosti na opravu najobľúbenejšieho poškodenia súboru VQF. Súbor môžete obnoviť zo zálohy alebo použiť pomoc Yamaha.
Program naznačuje, že súbor je šifrovaný alebo poškodený. Šifrovaný súbor VQF okrem špeciálneho označenia funguje normálne, ale iba na zariadení, kde bol zašifrovaný, je pred prenosom na iný stroj potrebné dešifrovanie.
Niektoré operačné systémy neumožňujú operácie so súbormi na určitých miestach, napr. V systémových adresároch alebo priamo na systémovej jednotke. Aj keď zvyčajne nie je problém s načítaním takéhoto súboru, môže byť nemožné ho uložiť. Skopírovaním súboru VQF na iné miesto problém odstránite.
To sa môže stať v súbore, ktorý nepodporuje viacnásobný prístup. Možno zistíte, že iný program, ktorý používate, vám bráni v práci so súborom. Pomôcť by malo uzavretie ďalších programov. Niekedy je potrebné chvíľu počkať, kým sa znovu prihlásite k súboru VQF. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie.