Tipy na otvorenie súboru VOB

Nemôžete otvoriť súbor VOB? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory VOB, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory VOB.

VOB prípona súboru

Názov súboru DVD Video Object Format
Kategória súboru Video Files

Súbor VOB je podporovaný v operačných systémoch 3. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi VOB potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor VOB na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor VOB?

Súbor .VOB je video súbor. Nachádza sa na DVD (zvyčajne v adresári VIDEO_TS). Súbor obsahuje všetky informácie o videu, zvuku a titulkoch. Tento súbor by sa mal prehrať, ak je disk DVD skopírovaný na disk. Súbor môže byť chránený proti kopírovaniu. Tieto záruky je možné porušiť, je to však v rozpore so zákonom. Obsah disku DVD je možné tiež konvertovať, tj. Previesť ho do súboru, napríklad .MP4. Čo môže uľahčiť používanie súboru, ale aj porušiť autorské zákony.

Ako otvoriť súbor VOB?

Hlavným problémom DVD Video Object Format je, že súbor VOB je nesprávne priradený k programom. Toto spôsobí otvorenie súboru VOB systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. To možno rýchlo vyriešiť podľa pokynov uvedených nižšie.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru VOB, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Apple DVD Player

Často prehliadaným problémom je zabezpečiť, aby bolo v počítači nainštalované Apple DVD Player. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov Apple DVD Player. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Nižšie je uvedený zoznam programov, ktoré podporujú súbor VOB.

Programy na otvorenie súboru VOB

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce VOB súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Apple DVD Player so VOB súbormi

Môže sa však stať, že samotná aplikácia nespôsobí otvorenie súboru VOB v aplikácii Apple DVD Player, môžete ich však nastaviť manuálne. Táto voľba je k dispozícii na úrovni vlastností konkrétneho súboru, ktorá je k dispozícii v kontextovej ponuke. Informácie o súbore a programe, ku ktorému je súbor spojený, sú k dispozícii tu. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Program by mal byť viditeľný v okne, inak by sa mal vyberať manuálne pomocou tlačidla „Prehľadávať“ a mal by byť označený inštalačný adresár programu. Je však dôležité začiarknuť políčko „Vždy používať vybratý program ...“, umožní vám to trvalé priradenie súboru VOB k aplikácii Apple DVD Player.

Krok 3. Aktualizujte Apple DVD Player na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní Apple DVD Player na DVD Video Object Format vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu. Niektoré aplikácie umožňujú aktualizáciu z programovej úrovne a pre iné je potrebné prevziať inštalačný program zo stránky Apple, Inc. a nainštalovať ho.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom VOB

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Problémy so súbormi môžeme rozdeliť na nasledujúce:

Súbor VOB môže byť v porovnaní s pôvodným súborom neobvykle malý. Zvyčajne to platí pre VOB súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Jedinou možnosťou opravy je opätovné stiahnutie súboru.
Počítač sa mohol stať obeťou počítačového vírusu alebo hackera. Problém by mal vyriešiť antivírusový program pomocou najnovšieho antivírusového programu. Ak to nie je možné, môžete použiť online skener. Skenovanie by malo pokrývať celý počítač, nielen súbor VOB, ktorý chceme otvoriť. Výsledkom kontroly je, že niekedy nie je možné obnoviť VOB súbory, ktoré sa odstránia, ak existuje zálohu tohto súboru, potom po jeho obnovení musí byť tiež skontrolovaný.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru VOB. Na svojich webových stránkach vývojári zvyčajne ponúkajú bezplatné riešenia takýchto problémov, napríklad vo forme konverzného programu alebo staršej verzie programu.
Dôvodov neúspechu môže byť veľa. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť obnovenia údajov z poškodených súborov VOB. Najjednoduchším spôsobom je obnoviť súbor zo zálohy, ak existuje, alebo sa obráťte na N/A
Program môže tiež signalizovať skutočnosť šifrovania. Šifrovaný súbor VOB okrem špeciálneho označenia funguje normálne, ale iba na zariadení, kde bol zašifrovaný, je pred prenosom na iný stroj potrebné dešifrovanie.
Niektoré zo systémových adresárov sú z modifikácie vylúčené. Tieto adresáre sú chránené proti zápisu a je veľmi ťažké ich vyriešiť. Skopírovaním súboru VOB na iné miesto problém odstránite.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. Niektoré typy súborov je možné otvoriť iba v jednom programe súčasne. Pomôcť by malo uzavretie ďalších programov. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak ani to nefunguje, reštartujte zariadenie.