Tipy na otvorenie súboru TIFF

Nemôžete otvoriť súbor TIFF? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory TIFF, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory TIFF.

TIFF prípona súboru

Názov súboru Tagged Image Format
Vývojár súborov Adobe Systems
Kategória súboru Raster Image Files

Súbor TIFF je podporovaný v operačných systémoch 3. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi TIFF potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor TIFF na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 8
  • 7
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor TIFF?

Súbor .TIFF alebo .TIF je obrazový súbor. Je určený na ukladanie kvalitnej rastrovej grafiky. Podporujem farebnú hĺbku až 24 bitov a priehľadnosť. Ďalej podľa potreby podporuje použitie stratovej a bezstratovej kompresie. Formát podporuje aj vrstvy, čo umožňuje presnejšie vytvárať grafiku. Grafika môže byť navyše rozdelená na stránky. Uľahčuje to prípravu grafiky na spracovanie a ďalšiu tlač.

Ako otvoriť súbor TIFF?

Najbežnejším problémom pri používaní Tagged Image Format je, že s programom nie je spojené konkrétne TIFF. Toto spôsobí otvorenie súboru TIFF systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. Ako vyriešiť takýto problém?

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru TIFF, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Apple Preview

Často prehliadaným problémom je zabezpečiť, aby bolo v počítači nainštalované Apple Preview. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov Apple Preview. Ak neexistuje vhodný program, jeho inštalácia vo veľkej väčšine prípadov problém vyrieši. Ďalej nájdete zoznam aplikácií, ktoré podporujú TIFF súbory.

Programy na otvorenie súboru TIFF

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce TIFF súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Apple Preview so TIFF súbormi

Ak je alebo bola čerstvo nainštalovaná aplikácia, ale súbor TIFF stále nepoužíva program Apple Preview, znamená to, že nedošlo k žiadnemu priradeniu. Priradenie je možné vytvoriť pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ktorý je k dispozícii, kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom položky Vlastnosti. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Môže sa stať, že v ďalšom okne nebude žiadny vhodný program - je to však možné opraviť pomocou možnosti „Prehľadávať“, kde by ste mali ručne označiť umiestnenie programu. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu Apple Preview ako predvolenú pre prácu so súborom TIFF.

Krok 3. Aktualizujte Apple Preview na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní Apple Preview na Tagged Image Format vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom TIFF

Ak vyššie uvedené kroky nepomôžu, môžete predpokladať, že samotný súbor nie je správny. Problémy so súbormi môžeme rozdeliť na nasledujúce:

Súbor môže byť veľmi často 0 alebo neúplný. Zvyčajne to platí pre TIFF súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Problém by malo vyriešiť opätovné stiahnutie súboru.
Počítač sa mohol stať obeťou počítačového vírusu alebo hackera. Problém by mal vyriešiť antivírusový program pomocou najnovšieho antivírusového programu. Prípadne môžete použiť skenery dostupné online. Je však dôležité skontrolovať celý systém, nielen súbor TIFF alebo adresár programu. Pamätajte však, že nie každý infikovaný súbor TIFF je možné obnoviť, takže je dôležité dbať na pravidelné zálohovanie.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru TIFF. Pomoc by mal vyhľadať vývojár softvéru, ktorý zvyčajne odporúča použiť bezplatné prevádzače súborov alebo nainštalovať staršiu verziu programu.
Môže to mať veľa dôvodov. Oprava veľmi závisí od typu súboru. Niekedy má samotný program možnosti na opravu najobľúbenejšieho poškodenia súboru TIFF.
Pri čítaní sa zobrazí správa, že súbor bol šifrovaný alebo poškodený. Šifrovaný súbor TIFF okrem špeciálneho označenia funguje normálne, ale iba na zariadení, kde bol zašifrovaný, je pred prenosom na iný stroj potrebné dešifrovanie.
Niektoré operačné systémy neumožňujú operácie so súbormi na určitých miestach, napr. V systémových adresároch alebo priamo na systémovej jednotke. Aj keď zvyčajne nie je problém s načítaním takéhoto súboru, môže byť nemožné ho uložiť. Najlepšie je presunúť TIFF do iného adresára.
To sa môže stať v súbore, ktorý nepodporuje viacnásobný prístup. Niektoré typy súborov je možné otvoriť iba v jednom programe súčasne. Pomôcť by malo uzavretie ďalších programov. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak ani to nefunguje, reštartujte zariadenie.