Tipy na otvorenie súboru NRI

Nemôžete otvoriť súbor NRI? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory NRI, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory NRI.

NRI prípona súboru

Názov súboru Nero ISO CD Compilation Format
Vývojár súborov Nero
Kategória súboru Disk Image Files

Súbor NRI je podporovaný v operačných systémoch 2. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi NRI potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor NRI na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor NRI?

Súbor NRI bol zaradený do kategórie Disk Image Files. Bol navrhnutý spoločnosťou Nero. Disk Image Files pozostáva z 203 podobných súborov. Nero ISO CD Compilation Format sa najčastejšie nachádza v 2 operačných systémoch. Súbor bude fungovať v Linux, Windows systémoch, na iných bohužiaľ nie. Na otvorenie súboru sa odporúča aplikácia Nero Multimedia Suite. Bolo vydané Nero AG. Prípadne môžete použiť 2 ďalších programov. Nero Linux sa použije, keď nie je možné použiť Nero Multimedia Suite.

Ako otvoriť súbor NRI?

Najbežnejším problémom pri používaní Nero ISO CD Compilation Format je, že s programom nie je spojené konkrétne NRI. Prejavuje sa to tým, že NRI súbory sa otvárajú v neobvyklých aplikáciách alebo nemajú priradený program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru NRI, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Nero Multimedia Suite

Prvým krokom je skontrolovať, či je v počítači nainštalovaný program Nero Multimedia Suite. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov Nero Multimedia Suite. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Ďalej v tomto článku nájdete zoznam programov, ktoré dokážu otvoriť súbory NRI.

Programy na otvorenie súboru NRI

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce NRI súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Nero Multimedia Suite so NRI súbormi

Môže sa však stať, že samotná aplikácia nespôsobí otvorenie súboru NRI v aplikácii Nero Multimedia Suite, môžete ich však nastaviť manuálne. Najpohodlnejšie je vyvolať kontextové menu pravým tlačidlom myši a zvoliť Vlastnosti. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme nastaviť program, aby zvládol tento typ. Program by mal byť viditeľný v okne, inak by sa mal vyberať manuálne pomocou tlačidla „Prehľadávať“ a mal by byť označený inštalačný adresár programu. Začiarknutím políčka „Vždy použiť vybratý program ...“ natrvalo priradíte súbor NRI k programu Nero Multimedia Suite.

Krok 3. Aktualizujte Nero Multimedia Suite na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní Nero Multimedia Suite na Nero ISO CD Compilation Format vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu. Niektoré aplikácie umožňujú aktualizáciu z programovej úrovne a pre iné je potrebné prevziať inštalačný program zo stránky Nero AG a nainštalovať ho.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom NRI

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Problémy so súbormi môžeme rozdeliť na nasledujúce:

Súbor môže byť veľmi často 0 alebo neúplný. To naznačuje skrátenie obsahu súboru NRI pri sťahovaní alebo kopírovaní. Jedinou možnosťou opravy je opätovné stiahnutie súboru.
Operačný systém môže byť infikovaný počítačovým vírusom. Vykonajte antivírusovú kontrolu pomocou dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru. Niektorí dodávatelia antivírusových programov tiež poskytujú bezplatné online skenery. Je však dôležité skontrolovať celý systém, nielen súbor NRI alebo adresár programu. Súbory NRI infikované vírusom sa niekedy nedajú obnoviť, preto si vopred urobte zálohu.
Staršia verzia súboru NRI nemusí byť vždy podporovaná najnovšou verziou softvéru. Tieto problémy sú známe a dajú sa často veľmi ľahko vyriešiť pomocou webových stránok vývojárov softvéru.
Dôvodov neúspechu môže byť veľa. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť obnovenia údajov z poškodených súborov NRI. Najjednoduchším spôsobom je obnoviť súbor zo zálohy, ak existuje, alebo sa obráťte na Nero
Pri čítaní sa zobrazí správa, že súbor bol šifrovaný alebo poškodený. Šifrovaný súbor NRI okrem špeciálneho označenia funguje normálne, ale iba na zariadení, kde bol zašifrovaný, je pred prenosom na iný stroj potrebné dešifrovanie.
Operačný systém chráni súbory na niektorých miestach (napr. Koreň systémového oddielu) pred neoprávneným prístupom. Problémom je iba zápis do súboru, nie jeho načítanie. Ak je to možné, môžete skúsiť presunúť súbor NRI na iné miesto.
Tento problém sa vyskytuje iba pri zložitejších súboroch. V takom prípade je súbor NRI blokovaný prvou aplikáciou, ktorá ho otvorí. Spustené programy (vrátane tých na pozadí) by sa mali overiť. Niekedy je potrebné počkať, kým sa relácia uzavrie. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak nič nepomáha, resetujte zariadenie.