Tipy na otvorenie súboru NRD

Nemôžete otvoriť súbor NRD? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory NRD, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory NRD.

NRD prípona súboru

Názov súboru Nero DVD-Video Compilation Format
Vývojár súborov Nero
Kategória súboru Data Files

Súbor NRD je podporovaný v operačných systémoch 1. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi NRD potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor NRD na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor NRD?

Súbor vo formáte NRD patrí do kategórie Data Files. Bol navrhnutý spoločnosťou Nero. Data Files pozostáva z 1326 podobných súborov. Nero DVD-Video Compilation Format je podporovaný 1 operačnými systémami. Aj keď ho možno nájsť s väčším alebo menším úspechom v akomkoľvek operačnom systéme, bude užitočný iba v prípade Windows. Na otvorenie súboru sa odporúča aplikácia Nero Multimedia Suite. Bolo vydané Nero AG. Tento typ súboru môže otvoriť aj 1 ďalších programov.

Ako otvoriť súbor NRD?

Často sa opakujúcim problémom s Nero DVD-Video Compilation Format je, že NRD nie je spojený so správnym programovým súborom. Toto spôsobí otvorenie súboru NRD systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. Ako vyriešiť takýto problém?

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru NRD, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Nero Multimedia Suite

Často prehliadaným problémom je zabezpečiť, aby bolo v počítači nainštalované Nero Multimedia Suite. Najjednoduchšou metódou je použiť vyhľadávací systém systému zadaním názvu programu Nero Multimedia Suite. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Nižšie je uvedený zoznam programov, ktoré podporujú súbor NRD.

Programy na otvorenie súboru NRD

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce NRD súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Nero Multimedia Suite so NRD súbormi

Ak sa aj napriek nainštalovanej aplikácii súbor NRD nespustí v aplikácii Nero Multimedia Suite, musíte vytvoriť asociáciu súborov. Priradenie je možné vytvoriť pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ktorý je k dispozícii, kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom položky Vlastnosti. Informácie o súbore a programe, ku ktorému je súbor spojený, sú k dispozícii tu. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme nastaviť program, aby zvládol tento typ. Môže sa stať, že v ďalšom okne nebude žiadny vhodný program - je to však možné opraviť pomocou možnosti „Prehľadávať“, kde by ste mali ručne označiť umiestnenie programu. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu Nero Multimedia Suite ako predvolenú pre prácu so súborom NRD.

Krok 3. Aktualizujte Nero Multimedia Suite na najnovšiu verziu

Ak sa súbor napriek spojeniu programu Nero Multimedia Suite so súborom Nero DVD-Video Compilation Format stále neotvorí, skontrolujte verziu programu a prípadne ju aktualizujte na najnovšiu verziu. Niektoré aplikácie umožňujú aktualizáciu z programovej úrovne a pre iné je potrebné prevziať inštalačný program zo stránky Nero AG a nainštalovať ho.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom NRD

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Najbežnejšie problémy so súbormi sú:

Súbor môže byť veľmi často 0 alebo neúplný. Najčastejšie je to spôsobené problémom pri sťahovaní súboru NRD. Jedinou možnosťou opravy je opätovné stiahnutie súboru.
Najbežnejšou príčinou sú tu počítačové vírusy. Akékoľvek pochybnosti by malo vyriešiť rýchle skenovanie vírusov pomocou najnovšieho antivírusového programu. Ak to nie je možné, môžete použiť online skener. Skenovanie by malo pokrývať celý počítač, nielen súbor NRD, ktorý chceme otvoriť. Pamätajte však, že nie každý infikovaný súbor NRD je možné obnoviť, takže je dôležité dbať na pravidelné zálohovanie.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru NRD. Pomoc by mal vyhľadať vývojár softvéru, ktorý zvyčajne odporúča použiť bezplatné prevádzače súborov alebo nainštalovať staršiu verziu programu.
Môže to mať veľa dôvodov. Oprava veľmi závisí od typu súboru. Niekedy má samotný program možnosti na opravu najobľúbenejšieho poškodenia súboru NRD. Najjednoduchším spôsobom je obnoviť súbor zo zálohy, ak existuje, alebo sa obráťte na Nero
Pri čítaní sa zobrazí správa, že súbor bol šifrovaný alebo poškodený. Šifrovaný súbor NRD okrem špeciálneho označenia funguje normálne, ale iba na zariadení, kde bol zašifrovaný, je pred prenosom na iný stroj potrebné dešifrovanie.
Niektoré operačné systémy neumožňujú operácie so súbormi na určitých miestach, napr. V systémových adresároch alebo priamo na systémovej jednotke. Aj keď zvyčajne nie je problém s načítaním takéhoto súboru, môže byť nemožné ho uložiť. Najlepšie je presunúť NRD do iného adresára.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. Niektoré typy súborov je možné otvoriť iba v jednom programe súčasne. Pomôcť by malo uzavretie ďalších programov. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Niektorý antivírusový alebo zálohovací softvér môže súbor NRD určitý čas obsadzovať. Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie.