Tipy na otvorenie súboru NHF

Nemôžete otvoriť súbor NHF? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory NHF, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory NHF.

NHF prípona súboru

Názov súboru Nero HFS-CD Compilation
Vývojár súborov Nero AG
Kategória súboru Disk Image Files

Súbor NHF je podporovaný v operačných systémoch 1. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi NHF potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor NHF na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor NHF?

Súbor NHF bol zaradený do kategórie Disk Image Files. Autorom tohto formátu je Nero AG. Okrem tohto súboru obsahuje kategória Disk Image Files aj 203 súvisiace súbory. Nero HFS-CD Compilation sa najčastejšie nachádza v 1 operačných systémoch. Súbor bude fungovať v Windows systémoch, na iných bohužiaľ nie. Na spracovanie tohto súboru sa odporúča použiť Nero Multimedia Suite. Toto je program vytvorený Nero AG.

Ako otvoriť súbor NHF?

Často sa opakujúcim problémom s Nero HFS-CD Compilation je, že NHF nie je spojený so správnym programovým súborom. Prejavuje sa to tým, že NHF súbory sa otvárajú v neobvyklých aplikáciách alebo nemajú priradený program. Ako vyriešiť takýto problém?

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru NHF, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Nero Multimedia Suite

V takom prípade by ste mali najskôr skontrolovať, či je v počítači nainštalovaná aplikácia Nero Multimedia Suite. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov Nero Multimedia Suite. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Ďalej v tomto článku nájdete zoznam programov, ktoré dokážu otvoriť súbory NHF.

Programy na otvorenie súboru NHF

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce NHF súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Nero Multimedia Suite so NHF súbormi

Ak sa aj napriek nainštalovanej aplikácii súbor NHF nespustí v aplikácii Nero Multimedia Suite, musíte vytvoriť asociáciu súborov. Priradenie je možné vytvoriť pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ktorý je k dispozícii, kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom položky Vlastnosti. Informácie o súbore a programe, ku ktorému je súbor spojený, sú k dispozícii tu. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme nastaviť program, aby zvládol tento typ. Ak v zozname nie je žiadny softvér, jednoducho vyberte možnosť „Prehľadávať“ a manuálne vyberte adresár, v ktorom je aplikácia nainštalovaná. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu Nero Multimedia Suite ako predvolenú pre prácu so súborom NHF.

Krok 3. Aktualizujte Nero Multimedia Suite na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní Nero Multimedia Suite na Nero HFS-CD Compilation vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu. Niektoré aplikácie umožňujú aktualizáciu z programovej úrovne a pre iné je potrebné prevziať inštalačný program zo stránky Nero AG a nainštalovať ho.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom NHF

Samozrejme sa môže stať, že aj napriek vyššie uvedeným krokom súbor stále nefunguje. Môže to byť spôsobené samotným súborom, najčistejšie problémy sú:

Ovplyvnený súbor môže mať veľkosť 0 kB alebo menej, ako sa očakávalo. To naznačuje skrátenie obsahu súboru NHF pri sťahovaní alebo kopírovaní. Súbor by sa mal znova stiahnuť a ubezpečiť sa, že proces bol dokončený správne.
Najbežnejšou príčinou sú tu počítačové vírusy. Problém by mal vyriešiť antivírusový program pomocou najnovšieho antivírusového programu. Prípadne môžete použiť skenery dostupné online. Skenovanie by malo pokrývať celý počítač, nielen súbor NHF, ktorý chceme otvoriť. Výsledkom kontroly je, že niekedy nie je možné obnoviť NHF súbory, ktoré sa odstránia, ak existuje zálohu tohto súboru, potom po jeho obnovení musí byť tiež skontrolovaný.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru NHF. Pomoc by mal vyhľadať vývojár softvéru, ktorý zvyčajne odporúča použiť bezplatné prevádzače súborov alebo nainštalovať staršiu verziu programu.
Môže to mať veľa dôvodov. Spôsob opravy musí byť prispôsobený typu pilníka a poškodeniu. Niektoré programy ponúkajú možnosť obnovenia údajov z poškodených súborov NHF. Najjednoduchším spôsobom je obnoviť súbor zo zálohy, ak existuje, alebo sa obráťte na Nero AG
Program môže tiež signalizovať skutočnosť šifrovania. Zašifrované súbory NHF môžu byť použité zariadením, na ktorom boli zašifrované, na akomkoľvek inom zariadení je potrebné mať príslušný kryptografický kľúč a dešifrovať súbor pred jeho obnovením.
Niektoré zo systémových adresárov sú z modifikácie vylúčené. Problémom je iba zápis do súboru, nie jeho načítanie. Najlepšie je presunúť NHF do iného adresára.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. V takom prípade je súbor NHF blokovaný prvou aplikáciou, ktorá ho otvorí. Pomôcť by malo uzavretie ďalších programov. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Niektorý antivírusový alebo zálohovací softvér môže súbor NHF určitý čas obsadzovať. Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie.