Tipy na otvorenie súboru NCT

Nemôžete otvoriť súbor NCT? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory NCT, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory NCT.

NCT prípona súboru

Názov súboru Nero CoverDesigner Template
Vývojár súborov Nero
Kategória súboru Raster Image Files

Súbor NCT je podporovaný v operačných systémoch 1. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi NCT potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor NCT na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor NCT?

Súbor NCT bol zaradený do kategórie Raster Image Files. Bol navrhnutý spoločnosťou Nero. Kategória Raster Image Files navyše obsahuje 522 ďalších súborov. Nero CoverDesigner Template sa v operačných systémoch 1 objaví ako funkčný súbor. Tieto systémy pozostávajú z Windows, aj keď sa niekedy môžu nachádzať v inom systéme, budú nefunkčné. Na spracovanie tohto súboru sa odporúča použiť Nero Multimedia Suite. Toto je program vytvorený Nero AG. Existuje tiež 2 alternatívnych programov na spracovanie súboru NCT. XnView sa použije, keď nie je možné použiť Nero Multimedia Suite.

Ako otvoriť súbor NCT?

Hlavným problémom Nero CoverDesigner Template je, že súbor NCT je nesprávne priradený k programom. Toto spôsobí otvorenie súboru NCT systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru NCT, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Nero Multimedia Suite

V takom prípade by ste mali najskôr skontrolovať, či je v počítači nainštalovaná aplikácia Nero Multimedia Suite. Najjednoduchšou metódou je použiť vyhľadávací systém systému zadaním názvu programu Nero Multimedia Suite. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Ďalej nájdete zoznam aplikácií, ktoré podporujú NCT súbory.

Programy na otvorenie súboru NCT

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce NCT súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Nero Multimedia Suite so NCT súbormi

Ak sa aj napriek nainštalovanej aplikácii súbor NCT nespustí v aplikácii Nero Multimedia Suite, musíte vytvoriť asociáciu súborov. Táto voľba je k dispozícii na úrovni vlastností konkrétneho súboru, ktorá je k dispozícii v kontextovej ponuke. Zobrazené okno bude obsahovať informácie o programe, ktorý podporuje tento typ súboru. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Program by mal byť viditeľný v okne, inak by sa mal vyberať manuálne pomocou tlačidla „Prehľadávať“ a mal by byť označený inštalačný adresár programu. Je však dôležité začiarknuť políčko „Vždy používať vybratý program ...“, umožní vám to trvalé priradenie súboru NCT k aplikácii Nero Multimedia Suite.

Krok 3. Aktualizujte Nero Multimedia Suite na najnovšiu verziu

Ak sa súbor napriek spojeniu programu Nero Multimedia Suite so súborom Nero CoverDesigner Template stále neotvorí, skontrolujte verziu programu a prípadne ju aktualizujte na najnovšiu verziu. To je možné vykonať pomocou aplikácie (ak také možnosti ponúka) alebo z webu Nero AG a nainštalovať si najnovšiu verziu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom NCT

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Najbežnejšie problémy so súbormi sú:

Súbor môže byť veľmi často 0 alebo neúplný. To naznačuje skrátenie obsahu súboru NCT pri sťahovaní alebo kopírovaní. Jedinou možnosťou opravy je opätovné stiahnutie súboru.
Počítač sa mohol stať obeťou počítačového vírusu alebo hackera. Vykonajte antivírusovú kontrolu pomocou dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru. Ak to nie je možné, môžete použiť online skener. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov skenujeme celý operačný systém, nielen náš súbor NCT. Súbory NCT infikované vírusom sa niekedy nedajú obnoviť, preto si vopred urobte zálohu.
Staršia verzia súboru NCT nemusí byť vždy podporovaná najnovšou verziou softvéru. Pomoc by mal vyhľadať vývojár softvéru, ktorý zvyčajne odporúča použiť bezplatné prevádzače súborov alebo nainštalovať staršiu verziu programu.
Môže to mať veľa dôvodov. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť obnovenia údajov z poškodených súborov NCT. Najjednoduchší spôsob obnovenia súboru je zo zálohy alebo kontaktovaním Nero, ale tento môže byť drahý. Nie všetky škody sa dajú zvrátiť.
Program naznačuje, že súbor je šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory NCT môžu byť použité zariadením, na ktorom boli zašifrované, na akomkoľvek inom zariadení je potrebné mať príslušný kryptografický kľúč a dešifrovať súbor pred jeho obnovením.
Operačný systém chráni súbory na niektorých miestach (napr. Koreň systémového oddielu) pred neoprávneným prístupom. Aj keď zvyčajne nie je problém s načítaním takéhoto súboru, môže byť nemožné ho uložiť. Skopírovaním súboru NCT na iné miesto problém odstránite.
To sa môže stať v súbore, ktorý nepodporuje viacnásobný prístup. V takom prípade je súbor NCT blokovaný prvou aplikáciou, ktorá ho otvorí. Spustené programy (vrátane tých na pozadí) by sa mali overiť. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Niektoré programy na pozadí však môžu počas skenovania blokovať súbor NCT. Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie.