Tipy na otvorenie súboru MOZEML

Nemôžete otvoriť súbor MOZEML? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory MOZEML, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory MOZEML.

MOZEML prípona súboru

Názov súboru Mozilla Thunderbird Mail Message
Vývojár súborov Mozilla Corporation
Kategória súboru Web Files

Súbor MOZEML je podporovaný v operačných systémoch 1. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi MOZEML potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor MOZEML na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor MOZEML?

Súbor s príponou MOZEML je typ súboru Web Files. Autorom tohto formátu je Mozilla Corporation. Okrem tohto súboru obsahuje kategória Web Files aj 303 súvisiace súbory. Mozilla Thunderbird Mail Message sa najčastejšie nachádza v 1 operačných systémoch. Tieto systémy pozostávajú z Windows, aj keď sa niekedy môžu nachádzať v inom systéme, budú nefunkčné. Na otvorenie súboru sa odporúča aplikácia Mozilla Thunderbird. Bolo vydané Mozilla Corporation.

Ako otvoriť súbor MOZEML?

Najbežnejším problémom pri používaní Mozilla Thunderbird Mail Message je, že s programom nie je spojené konkrétne MOZEML. Toto spôsobí otvorenie súboru MOZEML systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. To možno rýchlo vyriešiť podľa pokynov uvedených nižšie.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru MOZEML, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Mozilla Thunderbird

Často prehliadaným problémom je zabezpečiť, aby bolo v počítači nainštalované Mozilla Thunderbird. Najjednoduchšou metódou je použiť vyhľadávací systém systému zadaním názvu programu Mozilla Thunderbird. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Ďalej nájdete zoznam aplikácií, ktoré podporujú MOZEML súbory.

Programy na otvorenie súboru MOZEML

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce MOZEML súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Mozilla Thunderbird so MOZEML súbormi

Ak je alebo bola čerstvo nainštalovaná aplikácia, ale súbor MOZEML stále nepoužíva program Mozilla Thunderbird, znamená to, že nedošlo k žiadnemu priradeniu. Táto voľba je k dispozícii na úrovni vlastností konkrétneho súboru, ktorá je k dispozícii v kontextovej ponuke. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme nastaviť program, aby zvládol tento typ. Ak v zozname nie je žiadny softvér, jednoducho vyberte možnosť „Prehľadávať“ a manuálne vyberte adresár, v ktorom je aplikácia nainštalovaná. Je však dôležité začiarknuť políčko „Vždy používať vybratý program ...“, umožní vám to trvalé priradenie súboru MOZEML k aplikácii Mozilla Thunderbird.

Krok 3. Aktualizujte Mozilla Thunderbird na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní Mozilla Thunderbird na Mozilla Thunderbird Mail Message vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu. Niektoré aplikácie umožňujú aktualizáciu z programovej úrovne a pre iné je potrebné prevziať inštalačný program zo stránky Mozilla Corporation a nainštalovať ho.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom MOZEML

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Môže to byť spôsobené samotným súborom, najčistejšie problémy sú:

Súbor môže byť veľmi často 0 alebo neúplný. Zvyčajne to platí pre MOZEML súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Jedinou možnosťou opravy je opätovné stiahnutie súboru.
Operačný systém môže byť infikovaný počítačovým vírusom. Problém by mal vyriešiť antivírusový program pomocou najnovšieho antivírusového programu. Niektorí dodávatelia antivírusových programov tiež poskytujú bezplatné online skenery. Skenovanie by malo pokrývať celý počítač, nielen súbor MOZEML, ktorý chceme otvoriť. Súbory MOZEML infikované vírusom sa niekedy nedajú obnoviť, preto si vopred urobte zálohu.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru MOZEML. Na svojich webových stránkach vývojári zvyčajne ponúkajú bezplatné riešenia takýchto problémov, napríklad vo forme konverzného programu alebo staršej verzie programu.
Môže to mať veľa dôvodov. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť automaticky opraviť MOZEML poškodenie súboru. Najjednoduchší spôsob obnovenia súboru je zo zálohy alebo kontaktovaním Mozilla Corporation, ale tento môže byť drahý. Nie všetky škody sa dajú zvrátiť.
Program naznačuje, že súbor je šifrovaný alebo poškodený. Šifrovaný súbor MOZEML okrem špeciálneho označenia funguje normálne, ale iba na zariadení, kde bol zašifrovaný, je pred prenosom na iný stroj potrebné dešifrovanie.
Niektoré zo systémových adresárov sú z modifikácie vylúčené. Problémom je iba zápis do súboru, nie jeho načítanie. Skopírovaním súboru MOZEML na iné miesto problém odstránite.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. V takom prípade je súbor MOZEML blokovaný prvou aplikáciou, ktorá ho otvorí. Spustené programy (vrátane tých na pozadí) by sa mali overiť. Niekedy je potrebné chvíľu počkať, kým sa znovu prihlásite k súboru MOZEML. Niektoré programy na pozadí však môžu počas skenovania blokovať súbor MOZEML. Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie.