Tipy na otvorenie súboru M2TS

Nemôžete otvoriť súbor M2TS? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory M2TS, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory M2TS.

M2TS prípona súboru

Názov súboru Blu-ray BDAV Video Format
Vývojár súborov Sony
Kategória súboru Video Files

Súbor M2TS je podporovaný v operačných systémoch 3. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi M2TS potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor M2TS na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 8
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor M2TS?

Súbor s príponou M2TS je typ súboru Video Files. Bol navrhnutý spoločnosťou Sony. Video Files pozostáva z 546 podobných súborov. Blu-ray BDAV Video Format je podporovaný 3 operačnými systémami. Súbor bude fungovať v Linux, Mac OS, Windows systémoch, na iných bohužiaľ nie. Tento typ súboru môže otvoriť aj 20 ďalších programov. Programy VLC media player, Windows Media Player, PowerDVD, Sony Vegas Pro tiež spracujú súbor, keď program Adobe Flash Professional nesplní svoju úlohu.

Ako otvoriť súbor M2TS?

Hlavným problémom Blu-ray BDAV Video Format je, že súbor M2TS je nesprávne priradený k programom. Prejavuje sa to tým, že M2TS súbory sa otvárajú v neobvyklých aplikáciách alebo nemajú priradený program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru M2TS, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Adobe Flash Professional

Prvým krokom je skontrolovať, či je v počítači nainštalovaný program Adobe Flash Professional. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov Adobe Flash Professional. Pokiaľ tento program nemáme, oplatí sa ho nainštalovať, pretože vám pomôže automaticky spojiť súbor M2TS s Adobe Flash Professional. Nižšie je uvedený zoznam programov, ktoré podporujú súbor M2TS.

Programy na otvorenie súboru M2TS

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce M2TS súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Adobe Flash Professional so M2TS súbormi

Ak je alebo bola čerstvo nainštalovaná aplikácia, ale súbor M2TS stále nepoužíva program Adobe Flash Professional, znamená to, že nedošlo k žiadnemu priradeniu. Táto voľba je k dispozícii na úrovni vlastností konkrétneho súboru, ktorá je k dispozícii v kontextovej ponuke. Zobrazené okno bude obsahovať informácie o programe, ktorý podporuje tento typ súboru. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Môže sa stať, že v ďalšom okne nebude žiadny vhodný program - je to však možné opraviť pomocou možnosti „Prehľadávať“, kde by ste mali ručne označiť umiestnenie programu. Začiarknutím políčka „Vždy použiť vybratý program ...“ natrvalo priradíte súbor M2TS k programu Adobe Flash Professional.

Krok 3. Aktualizujte Adobe Flash Professional na najnovšiu verziu

Ak sa súbor napriek spojeniu programu Adobe Flash Professional so súborom Blu-ray BDAV Video Format stále neotvorí, skontrolujte verziu programu a prípadne ju aktualizujte na najnovšiu verziu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom M2TS

Ak vyššie uvedené kroky nepomôžu, môžete predpokladať, že samotný súbor nie je správny. Najbežnejšie problémy so súbormi sú:

Súbor M2TS môže byť v porovnaní s pôvodným súborom neobvykle malý. Zvyčajne to platí pre M2TS súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Problém by malo vyriešiť opätovné stiahnutie súboru.
Počítač sa mohol stať obeťou počítačového vírusu alebo hackera. Vykonajte antivírusovú kontrolu pomocou dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru. Prípadne môžete použiť skenery dostupné online. Je však dôležité skontrolovať celý systém, nielen súbor M2TS alebo adresár programu. Pamätajte však, že nie každý infikovaný súbor M2TS je možné obnoviť, takže je dôležité dbať na pravidelné zálohovanie.
Staršia verzia súboru M2TS nemusí byť vždy podporovaná najnovšou verziou softvéru. Na svojich webových stránkach vývojári zvyčajne ponúkajú bezplatné riešenia takýchto problémov, napríklad vo forme konverzného programu alebo staršej verzie programu.
Dôvodov neúspechu môže byť veľa. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť obnovenia údajov z poškodených súborov M2TS.
Pri čítaní sa zobrazí správa, že súbor bol šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory M2TS nie je možné prehrať na iných počítačoch ako na tom, na ktorom boli zašifrované. Pred použitím na inom zariadení musia byť dešifrované.
Niektoré zo systémových adresárov sú z modifikácie vylúčené. Tieto adresáre sú chránené proti zápisu a je veľmi ťažké ich vyriešiť. Najlepšie je presunúť M2TS do iného adresára.
Tento problém sa vyskytuje iba pri zložitejších súboroch. Niektoré typy súborov je možné otvoriť iba v jednom programe súčasne. Stačí zavrieť nepotrebné programy. Niekedy je potrebné chvíľu počkať, kým sa znovu prihlásite k súboru M2TS. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie.