Tipy na otvorenie súboru JSP

Nemôžete otvoriť súbor JSP? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory JSP, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory JSP.

JSP prípona súboru

Názov súboru Java Server Page
Vývojár súborov Oracle
Kategória súboru Web Files

Súbor JSP je podporovaný v operačných systémoch 4. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi JSP potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor JSP na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 5
  • 4
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor JSP?

Súbor .JSP je súbor servera. Obsahuje kód stránky napísanej pomocou technológie Java. Kód sa vykonáva na serveri vybavenom procesorom Java. Operačný systém je analogický k ASP.NET a PHP. Na žiadosť stránky .JSP používateľ nedostane kód, ale výsledný súbor, ktorý pre neho vygeneroval server pomocou tohto kódu. Výstupný súbor je zvyčajne v .HTML, takže cieľový používateľ nepotrebuje Javu. Táto technológia umožňuje generovať zložitejšie a funkčnejšie stránky.

Ako otvoriť súbor JSP?

Hlavným problémom Java Server Page je, že súbor JSP je nesprávne priradený k programom. Prejavuje sa to tým, že JSP súbory sa otvárajú v neobvyklých aplikáciách alebo nemajú priradený program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru JSP, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Safari

Prvým krokom je skontrolovať, či je v počítači nainštalovaný program Safari. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov Safari. Pokiaľ tento program nemáme, oplatí sa ho nainštalovať, pretože vám pomôže automaticky spojiť súbor JSP s Safari. Ďalej nájdete zoznam aplikácií, ktoré podporujú JSP súbory.

Programy na otvorenie súboru JSP

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce JSP súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Safari so JSP súbormi

Ak je alebo bola čerstvo nainštalovaná aplikácia, ale súbor JSP stále nepoužíva program Safari, znamená to, že nedošlo k žiadnemu priradeniu. Priradenie je možné vytvoriť pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ktorý je k dispozícii, kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom položky Vlastnosti. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Ak v zozname nie je žiadny softvér, jednoducho vyberte možnosť „Prehľadávať“ a manuálne vyberte adresár, v ktorom je aplikácia nainštalovaná. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu Safari ako predvolenú pre prácu so súborom JSP.

Krok 3. Aktualizujte Safari na najnovšiu verziu

Ak sa súbor napriek spojeniu programu Safari so súborom Java Server Page stále neotvorí, skontrolujte verziu programu a prípadne ju aktualizujte na najnovšiu verziu. To je možné vykonať pomocou aplikácie (ak také možnosti ponúka) alebo z webu Apple, Inc. a nainštalovať si najnovšiu verziu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom JSP

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Problémy so súbormi môžeme rozdeliť na nasledujúce:

Ovplyvnený súbor môže mať veľkosť 0 kB alebo menej, ako sa očakávalo. Zvyčajne to platí pre JSP súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Problém by malo vyriešiť opätovné stiahnutie súboru.
Operačný systém môže byť infikovaný počítačovým vírusom. Vykonajte antivírusovú kontrolu pomocou dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru. Niektorí dodávatelia antivírusových programov tiež poskytujú bezplatné online skenery. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov skenujeme celý operačný systém, nielen náš súbor JSP. Súbory JSP infikované vírusom sa niekedy nedajú obnoviť, preto si vopred urobte zálohu.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru JSP. Pomoc by mal vyhľadať vývojár softvéru, ktorý zvyčajne odporúča použiť bezplatné prevádzače súborov alebo nainštalovať staršiu verziu programu.
Súbor môže byť poškodený mnohými spôsobmi. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť automaticky opraviť JSP poškodenie súboru. Najjednoduchším spôsobom je obnoviť súbor zo zálohy, ak existuje, alebo sa obráťte na Oracle
Program môže tiež signalizovať skutočnosť šifrovania. Šifrovaný súbor JSP okrem špeciálneho označenia funguje normálne, ale iba na zariadení, kde bol zašifrovaný, je pred prenosom na iný stroj potrebné dešifrovanie.
Operačný systém chráni súbory na niektorých miestach (napr. Koreň systémového oddielu) pred neoprávneným prístupom. Aj keď zvyčajne nie je problém s načítaním takéhoto súboru, môže byť nemožné ho uložiť. Skopírovaním súboru JSP na iné miesto problém odstránite.
To sa môže stať v súbore, ktorý nepodporuje viacnásobný prístup. Možno zistíte, že iný program, ktorý používate, vám bráni v práci so súborom. Stačí zavrieť nepotrebné programy. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Niektoré programy na pozadí však môžu počas skenovania blokovať súbor JSP. Ak ani to nefunguje, reštartujte zariadenie.