Tipy na otvorenie súboru JHTML

Nemôžete otvoriť súbor JHTML? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory JHTML, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory JHTML.

JHTML prípona súboru

Názov súboru Java HTML Web Page
Kategória súboru Web Files

Súbor JHTML je podporovaný v operačných systémoch 3. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi JHTML potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor JHTML na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor JHTML?

Súbor JHTML bol zaradený do kategórie Web Files. Web Files pozostáva z 303 podobných súborov. Java HTML Web Page sa v operačných systémoch 3 objaví ako funkčný súbor. Aj keď ho možno nájsť s väčším alebo menším úspechom v akomkoľvek operačnom systéme, bude užitočný iba v prípade Linux, Mac OS, Windows. Tento typ súboru môže otvoriť aj 4 ďalších programov. Môžete použiť Mozilla Firefox, ATG Commerce software, Microsoft Internet Explorer, Dynamo v prípade, že sa nedá použiť Web browser.

Ako otvoriť súbor JHTML?

Najbežnejším problémom pri používaní Java HTML Web Page je, že s programom nie je spojené konkrétne JHTML. Keď teda otvoríte JHTML, spustí sa sprievodca výberom programu alebo iný program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru JHTML, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Web browser

V takom prípade by ste mali najskôr skontrolovať, či je v počítači nainštalovaná aplikácia Web browser. To sa dá dosiahnuť zadaním Web browser do vyhľadávacieho nástroja operačného systému. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Ďalej nájdete zoznam aplikácií, ktoré podporujú JHTML súbory.

Krok 2. Vytvorte spojenie Web browser so JHTML súbormi

Ak sa aj napriek nainštalovanej aplikácii súbor JHTML nespustí v aplikácii Web browser, musíte vytvoriť asociáciu súborov. Táto voľba je k dispozícii na úrovni vlastností konkrétneho súboru, ktorá je k dispozícii v kontextovej ponuke. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme zvoliť požadovaný program. Program by mal byť viditeľný v okne, inak by sa mal vyberať manuálne pomocou tlačidla „Prehľadávať“ a mal by byť označený inštalačný adresár programu. Začiarknutím políčka „Vždy použiť vybratý program ...“ natrvalo priradíte súbor JHTML k programu Web browser.

Krok 3. Aktualizujte Web browser na najnovšiu verziu

Chyba môže spočívať aj v programe Web browser, je možné, že Java HTML Web Page vyžaduje novšiu verziu programu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom JHTML

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Najbežnejšie problémy so súbormi sú:

Ovplyvnený súbor môže mať veľkosť 0 kB alebo menej, ako sa očakávalo. Zvyčajne to platí pre JHTML súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Súbor by sa mal znova stiahnuť a ubezpečiť sa, že proces bol dokončený správne.
Operačný systém môže byť infikovaný počítačovým vírusom. Vykonajte antivírusovú kontrolu pomocou dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru. Niektorí dodávatelia antivírusových programov tiež poskytujú bezplatné online skenery. Je však dôležité skontrolovať celý systém, nielen súbor JHTML alebo adresár programu. Súbory JHTML infikované vírusom sa niekedy nedajú obnoviť, preto si vopred urobte zálohu.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru JHTML. Na svojich webových stránkach vývojári zvyčajne ponúkajú bezplatné riešenia takýchto problémov, napríklad vo forme konverzného programu alebo staršej verzie programu.
Dôvodov neúspechu môže byť veľa. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť automaticky opraviť JHTML poškodenie súboru.
Pri čítaní sa zobrazí správa, že súbor bol šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory JHTML môžu byť použité zariadením, na ktorom boli zašifrované, na akomkoľvek inom zariadení je potrebné mať príslušný kryptografický kľúč a dešifrovať súbor pred jeho obnovením.
Niektoré operačné systémy neumožňujú operácie so súbormi na určitých miestach, napr. V systémových adresároch alebo priamo na systémovej jednotke. Problémom je iba zápis do súboru, nie jeho načítanie. Skopírovaním súboru JHTML na iné miesto problém odstránite.
Tento problém sa vyskytuje iba pri zložitejších súboroch. Možno zistíte, že iný program, ktorý používate, vám bráni v práci so súborom. Stačí zavrieť nepotrebné programy. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Niektorý antivírusový alebo zálohovací softvér môže súbor JHTML určitý čas obsadzovať. Ak ani to nefunguje, reštartujte zariadenie.