Tipy na otvorenie súboru IE3

Nemôžete otvoriť súbor IE3? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory IE3, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory IE3.

IE3 prípona súboru

Názov súboru Internet Explorer 3
Vývojár súborov Microsoft Corporation
Kategória súboru Web Files

Súbor IE3 je podporovaný v operačných systémoch 1. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi IE3 potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor IE3 na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor IE3?

Súbor s príponou IE3 je typ súboru Web Files. Autorom tohto formátu je Microsoft Corporation. Web Files pozostáva z 303 podobných súborov. Internet Explorer 3 je podporovaný 1 operačnými systémami. Tieto systémy pozostávajú z Windows, aj keď sa niekedy môžu nachádzať v inom systéme, budú nefunkčné. Hlavný program, ktorý podporuje tento formát, je Microsoft Internet Explorer. Vytvoril Microsoft Corporation.

Ako otvoriť súbor IE3?

Najbežnejším problémom pri používaní Internet Explorer 3 je, že s programom nie je spojené konkrétne IE3. Toto spôsobí otvorenie súboru IE3 systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. To možno rýchlo vyriešiť podľa pokynov uvedených nižšie.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru IE3, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Microsoft Internet Explorer

V takom prípade by ste mali najskôr skontrolovať, či je v počítači nainštalovaná aplikácia Microsoft Internet Explorer. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov Microsoft Internet Explorer. Pokiaľ tento program nemáme, oplatí sa ho nainštalovať, pretože vám pomôže automaticky spojiť súbor IE3 s Microsoft Internet Explorer. Ďalej nájdete zoznam aplikácií, ktoré podporujú IE3 súbory.

Programy na otvorenie súboru IE3

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce IE3 súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Microsoft Internet Explorer so IE3 súbormi

Ak je alebo bola čerstvo nainštalovaná aplikácia, ale súbor IE3 stále nepoužíva program Microsoft Internet Explorer, znamená to, že nedošlo k žiadnemu priradeniu. Priradenie je možné vytvoriť pomocou rozbaľovacieho zoznamu, ktorý je k dispozícii, kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom položky Vlastnosti. Informácie o súbore a programe, ku ktorému je súbor spojený, sú k dispozícii tu. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme zvoliť požadovaný program. Môže sa stať, že v ďalšom okne nebude žiadny vhodný program - je to však možné opraviť pomocou možnosti „Prehľadávať“, kde by ste mali ručne označiť umiestnenie programu. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu Microsoft Internet Explorer ako predvolenú pre prácu so súborom IE3.

Krok 3. Aktualizujte Microsoft Internet Explorer na najnovšiu verziu

Chyba môže spočívať aj v programe Microsoft Internet Explorer, je možné, že Internet Explorer 3 vyžaduje novšiu verziu programu. Niektoré aplikácie umožňujú aktualizáciu z programovej úrovne a pre iné je potrebné prevziať inštalačný program zo stránky Microsoft Corporation a nainštalovať ho.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom IE3

Samozrejme sa môže stať, že aj napriek vyššie uvedeným krokom súbor stále nefunguje. Problémy so súbormi môžeme rozdeliť na nasledujúce:

Súbor môže byť veľmi často 0 alebo neúplný. Najčastejšie je to spôsobené problémom pri sťahovaní súboru IE3. Súbor by sa mal znova stiahnuť a ubezpečiť sa, že proces bol dokončený správne.
Operačný systém môže byť infikovaný počítačovým vírusom. Vykonajte antivírusovú kontrolu pomocou dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru. Ak to nie je možné, môžete použiť online skener. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov skenujeme celý operačný systém, nielen náš súbor IE3. Výsledkom kontroly je, že niekedy nie je možné obnoviť IE3 súbory, ktoré sa odstránia, ak existuje zálohu tohto súboru, potom po jeho obnovení musí byť tiež skontrolovaný.
To sa môže stať najmä vtedy, keď je program dynamicky vyvíjaný a štruktúra súborov IE3 sa časom mení. Na svojich webových stránkach vývojári zvyčajne ponúkajú bezplatné riešenia takýchto problémov, napríklad vo forme konverzného programu alebo staršej verzie programu.
Môže to mať veľa dôvodov. Spôsob opravy musí byť prispôsobený typu pilníka a poškodeniu. Niektoré programy ponúkajú možnosť obnovenia údajov z poškodených súborov IE3. Najjednoduchším spôsobom je obnoviť súbor zo zálohy, ak existuje, alebo sa obráťte na Microsoft Corporation
Pri čítaní sa zobrazí správa, že súbor bol šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory IE3 nie je možné prehrať na iných počítačoch ako na tom, na ktorom boli zašifrované. Pred použitím na inom zariadení musia byť dešifrované.
Niektoré zo systémových adresárov sú z modifikácie vylúčené. Tieto adresáre sú chránené proti zápisu a je veľmi ťažké ich vyriešiť. Ak je to možné, môžete skúsiť presunúť súbor IE3 na iné miesto.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. Možno zistíte, že iný program, ktorý používate, vám bráni v práci so súborom. Stačí zavrieť nepotrebné programy. Niekedy je potrebné chvíľu počkať, kým sa znovu prihlásite k súboru IE3. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak nič nepomáha, resetujte zariadenie.