Tipy na otvorenie súboru FLAC

Nemôžete otvoriť súbor FLAC? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory FLAC, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory FLAC.

FLAC prípona súboru

Názov súboru Free Lossless Audio Codec Format
Kategória súboru Audio Files

Súbor FLAC je podporovaný v operačných systémoch 5. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi FLAC potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor FLAC na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 8
  • 8
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0

Čo je súbor FLAC?

Súbor .FLAC je zvukový súbor. Tento formát využíva bezstratovú kompresiu, takže súbor nie je príliš veľký, ale kvalita zvukovej stopy je veľmi vysoká. Súbory nie sú také bežné ako súbory .MP3, ale nájdu uplatnenie tam, kde sa používa lepšie zvukové zariadenie. V takýchto prípadoch nemá zmysel uprednostňovať veľkosť súboru nad kvalitou. Najmä preto, že sa súbor .FLAC v tomto ohľade príliš nelíši od analogických súborov .MP3. Formát .FLAC sa často používa v audiofilských komunitách.

Ako otvoriť súbor FLAC?

Často sa opakujúcim problémom s Free Lossless Audio Codec Format je, že FLAC nie je spojený so správnym programovým súborom. Prejavuje sa to tým, že FLAC súbory sa otvárajú v neobvyklých aplikáciách alebo nemajú priradený program. To možno rýchlo vyriešiť podľa pokynov uvedených nižšie.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru FLAC, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Toast 11

Často prehliadaným problémom je zabezpečiť, aby bolo v počítači nainštalované Toast 11. Najjednoduchšou metódou je použiť vyhľadávací systém systému zadaním názvu programu Toast 11. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Ďalej v tomto článku nájdete zoznam programov, ktoré dokážu otvoriť súbory FLAC.

Programy na otvorenie súboru FLAC

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce FLAC súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Toast 11 so FLAC súbormi

Ak sa aj napriek nainštalovanej aplikácii súbor FLAC nespustí v aplikácii Toast 11, musíte vytvoriť asociáciu súborov. Táto voľba je k dispozícii na úrovni vlastností konkrétneho súboru, ktorá je k dispozícii v kontextovej ponuke. Informácie o súbore a programe, ku ktorému je súbor spojený, sú k dispozícii tu. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Môže sa stať, že v ďalšom okne nebude žiadny vhodný program - je to však možné opraviť pomocou možnosti „Prehľadávať“, kde by ste mali ručne označiť umiestnenie programu. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu Toast 11 ako predvolenú pre prácu so súborom FLAC.

Krok 3. Aktualizujte Toast 11 na najnovšiu verziu

Chyba môže spočívať aj v programe Toast 11, je možné, že Free Lossless Audio Codec Format vyžaduje novšiu verziu programu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom FLAC

Problém môže byť tiež so samotným súborom, ak vyššie uvedené kroky nefungujú. Najbežnejšie problémy so súbormi sú:

Ovplyvnený súbor môže mať veľkosť 0 kB alebo menej, ako sa očakávalo. Zvyčajne to platí pre FLAC súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Súbor by sa mal znova stiahnuť a ubezpečiť sa, že proces bol dokončený správne.
Operačný systém môže byť infikovaný počítačovým vírusom. Vykonajte antivírusovú kontrolu pomocou dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru. Ak to nie je možné, môžete použiť online skener. Je však dôležité skontrolovať celý systém, nielen súbor FLAC alebo adresár programu. Súbory FLAC infikované vírusom sa niekedy nedajú obnoviť, preto si vopred urobte zálohu.
To sa môže stať najmä vtedy, keď je program dynamicky vyvíjaný a štruktúra súborov FLAC sa časom mení. Pomoc by mal vyhľadať vývojár softvéru, ktorý zvyčajne odporúča použiť bezplatné prevádzače súborov alebo nainštalovať staršiu verziu programu.
Dôvodov neúspechu môže byť veľa. Oprava veľmi závisí od typu súboru. Niektoré programy ponúkajú možnosť automaticky opraviť FLAC poškodenie súboru.
Program naznačuje, že súbor je šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory FLAC nie je možné prehrať na iných počítačoch ako na tom, na ktorom boli zašifrované. Pred použitím na inom zariadení musia byť dešifrované.
Niektoré zo systémových adresárov sú z modifikácie vylúčené. Tieto adresáre sú chránené proti zápisu a je veľmi ťažké ich vyriešiť. Najlepšie je presunúť FLAC do iného adresára.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. V takom prípade je súbor FLAC blokovaný prvou aplikáciou, ktorá ho otvorí. Stačí zavrieť nepotrebné programy. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak nič nepomáha, resetujte zariadenie.