Tipy na otvorenie súboru EC3

Nemôžete otvoriť súbor EC3? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory EC3, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory EC3.

EC3 prípona súboru

Názov súboru Dolby Digital AC3 Sound Format
Kategória súboru Audio Files

Súbor EC3 je podporovaný v operačných systémoch 1. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi EC3 potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor EC3 na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor EC3?

Súbor EC3 bol zaradený do kategórie Audio Files. Okrem tohto súboru obsahuje kategória Audio Files aj 771 súvisiace súbory. Dolby Digital AC3 Sound Format sa najčastejšie nachádza v 1 operačných systémoch. Tieto systémy pozostávajú z Windows, aj keď sa niekedy môžu nachádzať v inom systéme, budú nefunkčné. Na spracovanie tohto súboru sa odporúča použiť Nero Multimedia Suite. Toto je program vytvorený Nero AG. Existuje tiež 1 alternatívnych programov na spracovanie súboru EC3. Nero SoundTrax sa použije, keď nie je možné použiť Nero Multimedia Suite.

Ako otvoriť súbor EC3?

Často sa opakujúcim problémom s Dolby Digital AC3 Sound Format je, že EC3 nie je spojený so správnym programovým súborom. Toto spôsobí otvorenie súboru EC3 systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru EC3, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Nero Multimedia Suite

Často prehliadaným problémom je zabezpečiť, aby bolo v počítači nainštalované Nero Multimedia Suite. Najjednoduchšou metódou je použiť vyhľadávací systém systému zadaním názvu programu Nero Multimedia Suite. Ak nie je, môže problém vyriešiť inštalácia, pretože väčšina aplikácií vytvára počas inštalácie asociácie súborov. Ďalej nájdete zoznam aplikácií, ktoré podporujú EC3 súbory.

Programy na otvorenie súboru EC3

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce EC3 súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Nero Multimedia Suite so EC3 súbormi

Ak sa aj napriek nainštalovanej aplikácii súbor EC3 nespustí v aplikácii Nero Multimedia Suite, musíte vytvoriť asociáciu súborov. Najpohodlnejšie je vyvolať kontextové menu pravým tlačidlom myši a zvoliť Vlastnosti. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Pomocou tlačidla „Zmeniť“ môžeme nastaviť program, aby zvládol tento typ. Môže sa stať, že v ďalšom okne nebude žiadny vhodný program - je to však možné opraviť pomocou možnosti „Prehľadávať“, kde by ste mali ručne označiť umiestnenie programu. Políčko „vždy použiť vybratý program ...“ nastaví aplikáciu Nero Multimedia Suite ako predvolenú pre prácu so súborom EC3.

Krok 3. Aktualizujte Nero Multimedia Suite na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní Nero Multimedia Suite na Dolby Digital AC3 Sound Format vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu. V takom prípade použite web Nero AG alebo aktualizujte program z aplikácie.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom EC3

Samozrejme sa môže stať, že aj napriek vyššie uvedeným krokom súbor stále nefunguje. Najbežnejšie problémy so súbormi sú:

Súbor EC3 môže byť v porovnaní s pôvodným súborom neobvykle malý. Zvyčajne to platí pre EC3 súbory stiahnuté z Internetu v prípade, že sa sťahovanie neskončilo správne. Jedinou možnosťou opravy je opätovné stiahnutie súboru.
Operačný systém môže byť infikovaný počítačovým vírusom. Akékoľvek pochybnosti by malo vyriešiť rýchle skenovanie vírusov pomocou najnovšieho antivírusového programu. Prípadne môžete použiť skenery dostupné online. Skenovanie by malo pokrývať celý počítač, nielen súbor EC3, ktorý chceme otvoriť. Výsledkom kontroly je, že niekedy nie je možné obnoviť EC3 súbory, ktoré sa odstránia, ak existuje zálohu tohto súboru, potom po jeho obnovení musí byť tiež skontrolovaný.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru EC3. Na svojich webových stránkach vývojári zvyčajne ponúkajú bezplatné riešenia takýchto problémov, napríklad vo forme konverzného programu alebo staršej verzie programu.
Môže to mať veľa dôvodov. V závislosti od typu pilníka je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Niektoré programy ponúkajú možnosť automaticky opraviť EC3 poškodenie súboru. Najjednoduchším spôsobom je obnoviť súbor zo zálohy, ak existuje, alebo sa obráťte na N/A
Program môže tiež signalizovať skutočnosť šifrovania. Zašifrované súbory EC3 môžu byť použité zariadením, na ktorom boli zašifrované, na akomkoľvek inom zariadení je potrebné mať príslušný kryptografický kľúč a dešifrovať súbor pred jeho obnovením.
Niektoré operačné systémy neumožňujú operácie so súbormi na určitých miestach, napr. V systémových adresároch alebo priamo na systémovej jednotke. Aj keď zvyčajne nie je problém s načítaním takéhoto súboru, môže byť nemožné ho uložiť. Ak je to možné, môžete skúsiť presunúť súbor EC3 na iné miesto.
To sa môže stať v súbore, ktorý nepodporuje viacnásobný prístup. Možno zistíte, že iný program, ktorý používate, vám bráni v práci so súborom. Stačí zavrieť nepotrebné programy. Niekedy je potrebné počkať, kým sa relácia uzavrie. Antivírusové programy alebo vytváranie zálohy môžu súbor na chvíľu uzamknúť bez vedomia používateľa. Ak ani to nefunguje, reštartujte zariadenie.