Tipy na otvorenie súboru DV

Nemôžete otvoriť súbor DV? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory DV, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory DV.

DV prípona súboru

Názov súboru Digital Video Format
Kategória súboru Video Files

Súbor DV je podporovaný v operačných systémoch 4. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi DV potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor DV na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 7
  • 5
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0

Čo je súbor DV?

Súbor s príponou DV je typ súboru Video Files. Okrem tohto súboru obsahuje kategória Video Files aj 546 súvisiace súbory. Digital Video Format sa v operačných systémoch 4 objaví ako funkčný súbor. Aj keď ho možno nájsť s väčším alebo menším úspechom v akomkoľvek operačnom systéme, bude užitočný iba v prípade Android, Linux, Mac OS, Windows. Hlavný program, ktorý podporuje tento formát, je QuickTime Player. Vytvoril Apple, Inc.. Tento typ súboru môže otvoriť aj 15 ďalších programov. VLC media player, MPlayer, PowerDVD, Windows Movie Maker sa použije, keď nie je možné použiť QuickTime Player.

Ako otvoriť súbor DV?

Najbežnejším problémom pri používaní Digital Video Format je, že s programom nie je spojené konkrétne DV. Keď teda otvoríte DV, spustí sa sprievodca výberom programu alebo iný program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru DV, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte QuickTime Player

Prvým krokom je skontrolovať, či je v počítači nainštalovaný program QuickTime Player. Za týmto účelom zadajte do vyhľadávača systému názov QuickTime Player. Pokiaľ tento program nemáme, oplatí sa ho nainštalovať, pretože vám pomôže automaticky spojiť súbor DV s QuickTime Player. Nižšie je uvedený zoznam programov, ktoré podporujú súbor DV.

Programy na otvorenie súboru DV

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce DV súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie QuickTime Player so DV súbormi

Ak sa aj napriek nainštalovanej aplikácii súbor DV nespustí v aplikácii QuickTime Player, musíte vytvoriť asociáciu súborov. Najpohodlnejšie je vyvolať kontextové menu pravým tlačidlom myši a zvoliť Vlastnosti. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Program by mal byť viditeľný v okne, inak by sa mal vyberať manuálne pomocou tlačidla „Prehľadávať“ a mal by byť označený inštalačný adresár programu. Je však dôležité začiarknuť políčko „Vždy používať vybratý program ...“, umožní vám to trvalé priradenie súboru DV k aplikácii QuickTime Player.

Krok 3. Aktualizujte QuickTime Player na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní QuickTime Player na Digital Video Format vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu. V takom prípade použite web Apple, Inc. alebo aktualizujte program z aplikácie.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom DV

Samozrejme sa môže stať, že aj napriek vyššie uvedeným krokom súbor stále nefunguje. Môže to byť spôsobené samotným súborom, najčistejšie problémy sú:

Súbor DV môže byť v porovnaní s pôvodným súborom neobvykle malý. Najčastejšie je to spôsobené problémom pri sťahovaní súboru DV. Problém by malo vyriešiť opätovné stiahnutie súboru.
Najbežnejšou príčinou sú tu počítačové vírusy. Problém by mal vyriešiť antivírusový program pomocou najnovšieho antivírusového programu. Prípadne môžete použiť skenery dostupné online. Je však dôležité skontrolovať celý systém, nielen súbor DV alebo adresár programu. Výsledkom kontroly je, že niekedy nie je možné obnoviť DV súbory, ktoré sa odstránia, ak existuje zálohu tohto súboru, potom po jeho obnovení musí byť tiež skontrolovaný.
Staršia verzia súboru DV nemusí byť vždy podporovaná najnovšou verziou softvéru. Tieto problémy sú známe a dajú sa často veľmi ľahko vyriešiť pomocou webových stránok vývojárov softvéru.
Môže to mať veľa dôvodov. Spôsob opravy musí byť prispôsobený typu pilníka a poškodeniu. Niekedy má samotný program možnosti na opravu najobľúbenejšieho poškodenia súboru DV. Najjednoduchší spôsob obnovenia súboru je zo zálohy alebo kontaktovaním N/A, ale tento môže byť drahý. Nie všetky škody sa dajú zvrátiť.
Program naznačuje, že súbor je šifrovaný alebo poškodený. Zašifrované súbory DV môžu byť použité zariadením, na ktorom boli zašifrované, na akomkoľvek inom zariadení je potrebné mať príslušný kryptografický kľúč a dešifrovať súbor pred jeho obnovením.
Niektoré operačné systémy neumožňujú operácie so súbormi na určitých miestach, napr. V systémových adresároch alebo priamo na systémovej jednotke. Problémom je iba zápis do súboru, nie jeho načítanie. Skopírovaním súboru DV na iné miesto problém odstránite.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. V takom prípade je súbor DV blokovaný prvou aplikáciou, ktorá ho otvorí. Spustené programy (vrátane tých na pozadí) by sa mali overiť. Ak chyba pretrváva aj po ukončení iných programov, chvíľu počkajte. Niektorý antivírusový alebo zálohovací softvér môže súbor DV určitý čas obsadzovať. Ak nič nepomáha, resetujte zariadenie.