Tipy na otvorenie súboru BROWSER

Nemôžete otvoriť súbor BROWSER? Nie si jediný. Tisíce používateľov čelia podobným problémom každý deň. Ďalej nájdete tipy, ako otvoriť súbory BROWSER, ako aj zoznam programov, ktoré podporujú súbory BROWSER.

BROWSER prípona súboru

Názov súboru ASP.NET Browser Definition Format
Vývojár súborov Microsoft
Kategória súboru Web Files

Súbor BROWSER je podporovaný v operačných systémoch 1. V závislosti od operačného systému, ktorý potrebujete, môžete na prácu so súbormi BROWSER potrebovať iný softvér. Ďalej uvádzame súhrn počtu programov, ktoré podporujú a otvárajú súbor BROWSER na každej systémovej platforme.

Operačné systémy
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Čo je súbor BROWSER?

Súbor BROWSER bol zaradený do kategórie Web Files. Tvorcom tohto súboru je Microsoft. Okrem tohto súboru obsahuje kategória Web Files aj 303 súvisiace súbory. ASP.NET Browser Definition Format je podporovaný 1 operačnými systémami. Aj keď ho možno nájsť s väčším alebo menším úspechom v akomkoľvek operačnom systéme, bude užitočný iba v prípade Windows. Prípadne môžete použiť 1 ďalších programov. Programy Microsoft Visual Studio tiež spracujú súbor, keď program Visual Web Developer nesplní svoju úlohu.

Ako otvoriť súbor BROWSER?

Najbežnejším problémom pri používaní ASP.NET Browser Definition Format je, že s programom nie je spojené konkrétne BROWSER. Toto spôsobí otvorenie súboru BROWSER systémovými aplikáciami, ktoré nie sú určené na tento účel, alebo zobrazí správu, že neexistuje žiadny priradený program. Tento problém je možné ľahko vyriešiť.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je iba dvojité kliknutie na ikonu súboru BROWSER, ktorú chcete otvoriť. Ak má operačný systém príslušnú aplikáciu na jeho podporu a existuje tiež asociácia medzi súborom a programom, súbor by sa mal otvoriť.

Krok 1. Nainštalujte Visual Web Developer

V takom prípade by ste mali najskôr skontrolovať, či je v počítači nainštalovaná aplikácia Visual Web Developer. To sa dá dosiahnuť zadaním Visual Web Developer do vyhľadávacieho nástroja operačného systému. Pokiaľ tento program nemáme, oplatí sa ho nainštalovať, pretože vám pomôže automaticky spojiť súbor BROWSER s Visual Web Developer. Nižšie je uvedený zoznam programov, ktoré podporujú súbor BROWSER.

Programy na otvorenie súboru BROWSER

Nezabudnite sťahovať programy podporujúce BROWSER súbory iba z overených a bezpečných zdrojov. Navrhujeme používať webové stránky vývojárov softvéru.

Krok 2. Vytvorte spojenie Visual Web Developer so BROWSER súbormi

Môže sa však stať, že samotná aplikácia nespôsobí otvorenie súboru BROWSER v aplikácii Visual Web Developer, môžete ich však nastaviť manuálne. Najpohodlnejšie je vyvolať kontextové menu pravým tlačidlom myši a zvoliť Vlastnosti. V okne sa okrem iného zobrazí typ súboru a informácie, pomocou ktorých sa program používa na spustenie súboru. Zmeny je možné vykonať pomocou tlačidla „Zmeniť“ . Môže sa stať, že v ďalšom okne nebude žiadny vhodný program - je to však možné opraviť pomocou možnosti „Prehľadávať“, kde by ste mali ručne označiť umiestnenie programu. Je však dôležité začiarknuť políčko „Vždy používať vybratý program ...“, umožní vám to trvalé priradenie súboru BROWSER k aplikácii Visual Web Developer.

Krok 3. Aktualizujte Visual Web Developer na najnovšiu verziu

Ak by sa však aj po viazaní Visual Web Developer na ASP.NET Browser Definition Format vyskytli problémy, mali by ste program aktualizovať na najnovšiu verziu.

Krok 4. Skontrolujte nasledujúce problémy so súborom BROWSER

Samozrejme sa môže stať, že aj napriek vyššie uvedeným krokom súbor stále nefunguje. Môže to byť spôsobené samotným súborom, najčistejšie problémy sú:

Súbor môže byť veľmi často 0 alebo neúplný. Najčastejšie je to spôsobené problémom pri sťahovaní súboru BROWSER. Súbor by sa mal znova stiahnuť a ubezpečiť sa, že proces bol dokončený správne.
Počítač sa mohol stať obeťou počítačového vírusu alebo hackera. Problém by mal vyriešiť antivírusový program pomocou najnovšieho antivírusového programu. Ak to nie je možné, môžete použiť online skener. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov skenujeme celý operačný systém, nielen náš súbor BROWSER. Pamätajte však, že nie každý infikovaný súbor BROWSER je možné obnoviť, takže je dôležité dbať na pravidelné zálohovanie.
Typická chyba kompatibility - program nepodporuje staršiu verziu súboru BROWSER. Pomoc by mal vyhľadať vývojár softvéru, ktorý zvyčajne odporúča použiť bezplatné prevádzače súborov alebo nainštalovať staršiu verziu programu.
Súbor môže byť poškodený mnohými spôsobmi. Spôsob opravy musí byť prispôsobený typu pilníka a poškodeniu. Niekedy má samotný program možnosti na opravu najobľúbenejšieho poškodenia súboru BROWSER.
Program môže tiež signalizovať skutočnosť šifrovania. Šifrovaný súbor BROWSER okrem špeciálneho označenia funguje normálne, ale iba na zariadení, kde bol zašifrovaný, je pred prenosom na iný stroj potrebné dešifrovanie.
Niektoré operačné systémy neumožňujú operácie so súbormi na určitých miestach, napr. V systémových adresároch alebo priamo na systémovej jednotke. Tieto adresáre sú chránené proti zápisu a je veľmi ťažké ich vyriešiť. Skopírovaním súboru BROWSER na iné miesto problém odstránite.
Tento problém sa zvyčajne týka zložitejších súborov. V takom prípade je súbor BROWSER blokovaný prvou aplikáciou, ktorá ho otvorí. Pomôcť by malo uzavretie ďalších programov. Niekedy je potrebné počkať, kým sa relácia uzavrie. Niektorý antivírusový alebo zálohovací softvér môže súbor BROWSER určitý čas obsadzovať. Ak ani to nefunguje, reštartujte zariadenie.