Wskazówki dotyczące otwierania pliku JSON

Nie możesz otworzyć pliku JSON? Nie jesteś jedyny. Tysiące użytkowników codziennie boryka się z podobnymi problemami. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak otworzyć pliki JSON, a także listę programów, które obsługują pliki JSON.

Rozszerzenie pliku JSON

Nazwa pliku JavaScript Object Notation Format
Kategoria pliku Pliki internetowe

Plik JSON jest obsługiwany w systemach operacyjnych 3. W zależności od systemu operacyjnego możesz potrzebować innego oprogramowania do obsługi plików JSON. Poniżej znajduje się podsumowanie liczby programów, które obsługują i otwierają plik JSON na każdej platformie systemowej.

System operacyjny
  • 5
  • 4
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0

Czym jest plik JSON?

Plik .JSON jest to plik tekstowy. Zawiera on dane komputerowe zapisane w notacji JSON. Służy on do wymiany danych między systemami komputerowymi. Jest to pokrewny rodzaj pliku do .XML, bazuje on jednak na innych zasadach zapisu. Składnia JSON bazuje na klamrach i jest podobna do kodu pisanego w JavaScript. Pliki w tym formacie są czytelne i mogą być analizowane przez człowieka. Pliki .JSON z racji spójniejszej składni są często mniejsze, niż ich odpowiedniki np. w formacie XML.

Jak otworzyć plik JSON?

Głównym problemem związanym z JavaScript Object Notation Format jest niepoprawne skojarzenie pliku JSON z programami. Powoduje to otwieranie się pliku JSON przez aplikacje systemowe nieprzeznaczone do tego celu lub wyświetlenie komunikatu o braku skojarzonego programu. Jak rozwiązać taki problem?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest po prostu podwójne kliknięcie na ikonę pliku JSON, który chcesz otworzyć. Jeżeli w systemie operacyjnym istnieje odpowiednia aplikacja do jego obsługi i istnieje również powiązanie między plikiem a programem, plik powinien zostać otwarty.

Krok 1. Zainstaluj TextEdit

Często pomijaną kwestią jest upewnienie się czy program TextEdit jest obecny na komputerze. Najprostszą metodą będzie skorzystanie z wyszukiwarki systemowej wpisując w niej nazwę programu TextEdit. Jeżeli jej nie ma instalacja może rozwiązać problem, gdyż większość aplikacji podczas instalacji ustanawia powiązania plików. Poniżej lista programów obsługujących plik JSON.

Programy do otwierania pliku JSON

Pamiętaj, aby pobierać programy obsługujące pliki JSON tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł. Sugerujemy korzystanie ze stron internetowych twórców oprogramowania.

Krok 2. Utwórz powiązanie TextEdit z plikami JSON

W przypadku, gdy aplikacja jest lub została świeżo zainstalowana, ale plik JSON dalej nie korzysta z programu TextEdit oznacza to brak powiązania. Opcja ta dostępna jest z poziomu z Właściwości konkretnego pliku dostępnych w menu kontekstowym. Wywołane okienko będzie zawierać informację o tym przez jaki program ten typ pliku jest obsługiwany. Zmiany można dokonać korzystając z przycisku "Zmień". Może zdarzyć się iż w kolejnym oknie nie będzie odpowiedniego programu - można to jednak skorygować opcją "Przeglądaj" gdzie należy ręcznie wskazać lokalizację programu. Pole "zawsze używaj wybranego programu..." ustawi aplikację TextEdit jako domyślną do obsługi pliku JSON.

Krok 3. Zaktualizuj TextEdit do najnowszej wersji

Wina może leżeć także po stronie programu TextEdit możliwe jest, że JavaScript Object Notation Format wymaga nowszej wersji programu. Niektóre aplikacje pozwalają na aktualizacje z poziomu programu, a w przypadku innych należy pobrać instalator ze strony Apple, Inc. i zainstalować.

Krok 4. Sprawdź następujące problemy z plikiem JSON

Jeżeli powyższe kroki nie przyniosą rezultatu można uznać iż sam plik nie jest poprawny. Może to być spowodowane samym plikiem, najczystsze problemy to:

Plik JSON może być nietypowo mały w stosunku do oryginalnego. Sugeruje to obcięcie zawartości pliku JSON przy pobieraniu lub kopiowaniu. Plik należy pobrać ponownie upewniając się, że proces dobiegł poprawnie końca.
Przyczyną są tu najczęściej wirusy komputerowe. Skan antywirusowy przy użyciu aktualnego programu antywirusowego powinien rozwiązać problem. W przypadku braku takiej możliwości można skorzystać ze skanera online. Najlepszy rezultat odniesie się skanując cały system operacyjny, nie ograniczając się jedynie do naszego pliku JSON. W wyniku skanu czasami nie ma możliwości odratowania plików JSON, które zostają usunięte jeżeli jest kopia zapasowa tego pliku to po przywróceniu należy ją także przeskanować.
Typowy błąd kompatybilności – program nie obsługuje starszej wersji pliku JSON. Pomocy należy szukać u producenta oprogramowania, gdyż zazwyczaj zalecają oni skorzystanie z darmowych konwerterów plików bądź instalacje starszej wersji programu.
Plik może być uszkodzony w różny sposób. W zależności od typu pliku należy podjąć się stosownej naprawy. Czasami sam program posiada opcje naprawy najpopularniejszych uszkodzeń pliku JSON. Najprostszym sposobem jest przywrócenie pliku z kopii zapasowej jeżeli takowa istnieje lub kontakt z N/A
Podczas odczytu wyświetlany jest komunikat o szyfrowaniu lub uszkodzeniu pliku. Zaszyfrowane pliki JSON mogą być wykorzystywane przez urządzenie na którym zostały zaszyfrowane, na każdym innym wymagane jest posiadanie odpowiedniego klucza kryptograficznego i odszyfrowanie pliku przed jego odtworzeniem.
Niektóre systemy operacyjne nie zezwalają na operacje na plikach w pewnych lokalizacjach np. w katalogach systemowych czy bezpośrednio na dysku systemowym. Problem dotyczy jedynie zapisu do pliku, a nie jego odczytu. Najlepiej jest przenieść plik JSON do innego katalogu.
Może zdarzyć się to na pliku nie obsługującym wielokrotnego dostępu. W takim wypadku plik JSON jest zablokowany przez pierwsza aplikację, która go otworzy. Należy zweryfikować uruchomione programy (także te w tle). Jeżeli błąd nie ustąpi po zamknięciu innych programów należy odczekać chwilę. Niektóre oprogramowanie antywirusowe lub od kopii zapasowej może zajmować plik JSON przez pewien okres czasu. Jeśli nadal problem nie ustąpi pozostaje ponownie uruchomić maszynę.